a a a

Banner levelup

Cercetare și inovare

Evaluări

Evaluarea personalului

Clear filters
 
Prenume, Nume
Denumirea tezei
Titlul științific
Teză
Resume
State
Domeniu
Institution
Speciality
Support date
USATAIA Irina
Inhibitori polifunctionali în baza compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu saliciliden- și picoliden-4-alil-S-alchilizotiosemicarbazide substituite
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 18, 2023
ILUȘCA Marina
Evaluarea fertilității solurilor în Republica Moldova (cu folosirea analizei spectrale)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 19, 2023
CEACHIR Anatolie
Admisibilitatea probelor prezentate de apărător în procesul penal
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Sâmbătă, Aprilie 29, 2023
MĂRGINEANU Valentin
Configurarea caracterului rațional al dreptului în gândirea românească interbelică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 5, 2023
ZINOVII Maria
Locuitori din RASSM (1924-1940) și RSSM (1940-1941, 1944-1956) pe șantierile Gulagului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 5, 2023
BONDAREV Anatolii
Divergențele dintre diagnosticul clinic și medico-legal în traumele mecanice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 10, 2023
FLOREA Mihaela
Dezvoltarea competenței de comunicare la elevii din ciclul liceal în cadrul disciplinei „Educație fizică”
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 12, 2023
TALMAZAN Larisa
Elita politică națională și regională ca actor al procesului politic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 17, 2023
ISRAELI Milana
Evaluarea și managementul ecosistemului de inovare în instituțiile de învățământ superior din Israel
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 19, 2023
TOFAN Svetlana
Evaluarea unor genotipuri de viță de vie apirene ca material genetic inițial pentru ameliorarea sortimentului viticol în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Mai 30, 2023
IONAȘCU Grigore
Dimensiuni psiho-socio-comportamentale ale consumului de alcool în adolescență
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 19, 2023
SAVVA Mariana
Fundamente psihopedagogice ale ghidării elevilor în cariera didactică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 19, 2023
COLENCIUC Inna
Aspecte sintagmatice și paradigmatice ale câmpului funcțional-semantic „Bani” în limbile engleză, română și rusă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 26, 2023
BOLOCAN Natalia
Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Mai 25, 2023
ISTRATE-ȘTEFANESCU Adriana
Managementul metodic modern în eficientizarea activității instituției de învățământ preuniversitar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 30, 2023
NASTASĂ Anca-Mihaela
Managementul performanţei în cadrul proiectelor de intervenţie educaţională
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 29, 2023
GAVRILIUC Olga
Efectul stimulării cerebrale profunde asupra tulburărilor de mers și postură la pacienții cu boală Parkinson
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 17, 2023
JELEV Natalia
Evaluarea și modificarea rezistenței relative a genotipurilor de grâu (Triticum aestivum L.) la temperaturi extreme
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 8, 2023
RACOVIȚĂ Stela
Variații genetice în infertilitatea masculină cu azoospermie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 14, 2023
CRISTEA Daniel
Protecția datelor cu caracter personal în procesul penal
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 16, 2023
PITERSCHI Eugeniu
Analiza juridico-penală a infracţiunii de falsificare a probelor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 16, 2023
BRIA Feodor
Reglementarea juridică internațională a securității navigației civile aeriene
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 14, 2023
SAMSON Stella
Țesuturile dentare moi – sursă de celule stem pentru medicina regenerativă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 14, 2023
BUSUIOC Tatiana
Particularitățile interpretării partidelor feminine centrale în operele veriste din perspectiva teatrului liric contemporan
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 15, 2023
ȘTIUCA Petru
Principii de realizare și interpretare a lucrărilor academice transcrise pentru acordeon
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 16, 2023
SOLTAN Angela
Politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 16, 2023
PELTEC Angela
Boala ficatului gras non-alcoolic: opțiuni de diagnostic și de conduită terapeutică
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 19, 2023
FOGHEL Ecaterina
„Conceptul virtute în textele artistice franceze din secolul al XX-lea
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 21, 2023
STRÎMBEANU Alexandru
Răspunderea penală pentru accesul ilegal la informația computerizată
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Sâmbătă, Iunie 24, 2023
DOLEA Sorin
Soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 22, 2023
GOLUB Aliona
Caracteristica recidivelor la pacienții cu Limfom Hodgkin, stadiile I și II
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 21, 2023
CRUDU Alexandr
Rolul sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate în realizarea scopului pedepsei penale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 30, 2023
COJOCARI Ion
Analiza juridico-penală a organizării migrației ilegale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 23, 2023
MUNTEANU Dorina
The creations for horn written by Oleg Negruța in the national concert and didactic repertoireCreațiile pentru corn semnate de Oleg Negruța în repertoriul concertistic și didactic național.
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 26, 2023
PASĂRE Daniela
Formarea inteligenței motrice în cadrul disciplinei Muzică și mișcare a elevilor din ciclul primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 22, 2023
CEBOTARI Mihail
Protecția juridică a drepturilor sociale ale cetățenilor Republicii Moldova cu statut de lucrători migranți
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 23, 2023
MIHĂILĂ Monica Maria
Metodologia predării-învățării interactive a istoriei în învățământul gimnazial
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iunie 27, 2023
MELEGA Anatol
Analiza predictivă a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 23, 2023
ROMANENCO Cristina
Valorificarea folclorului muzical românesc în jazzul din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX-XXI: procedee şi tehnici de interpretare vocală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 26, 2023
ALSATOU Alina
Rolul patologiei cordonului ombilical în mortalitatea și morbiditatea perinatală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Duminică, Mai 28, 2023
TACU Lilia
Rolul TNF-α în patogenia cardiomiopatiei doxorubicinice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iulie 5, 2023
ILICCIEV Maxim
Particularități ale inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iunie 27, 2023
COLȚA Artur
Tratamentul endourologic al obstrucţiei infravezicale provocată de consecinţele prostatitei cronice abacteriene
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 28, 2023
LOLUȚA Adrian Gabriel
Pregătirea fizică a pompierilor militari din cadrul serviciilor profesioniste pentru situații de urgență
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 28, 2023
MELENCIUC Mihai
Uscarea perelor în atmosferă modificată de CO2
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 29, 2023
KAZAK Natalia
Modificarea suprafeţelor metalice prin sintetizarea cu scântei electrice a carburilor, utilizând electrozi din grafit și metale tranzitorii
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 29, 2023
CUNEV Veaceslav
Tehnologii informaționale interoperabile moderne în sistemele de plată electronice protejate, bazate pe algoritmi de analiză a formanților
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 30, 2023
BARCARI Dina
Deconstrucția identității religioase în contextul multicultural contemporan
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 30, 2023
TACU Lilia
Rolul TNF-α în patogenia cardiomiopatiei doxorubicinice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iulie 5, 2023
SÎRBU Mariana
Habitatul comunităților din perioada tardivă a epocii bronzului în spațiul Carpato-Niprean (complexul cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 6, 2023
BURLUI Raluca Mădălina
Dezvoltarea capacităților coordinative și influența acestora asupra performanței școlare la nivel de învățământul primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 29, 2023
GAINA Alexandru
Răspunderea penală pentru divulgarea secretului de stat
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 6, 2023
HARABARA Valeriu
Comunitatea greacă din Basarabia în anii 1812-1829
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 14, 2023
APOSTOL Snejana
Dihotomia evoluției dansului scenic în contextul abordărilor sincronice și diacronice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 12, 2023
OSIPCIUC Galina
Potențialul reproductiv al suinelor în funcție de statusul fiziologic al organismului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 28, 2023
GABURA Carolina
Regimuri narative lirice în proza românească a secolului al XX-lea
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 4, 2023
IAPĂSCURTĂ Victor
Prezicerea timpurie a sepsisului cu ajutorul unei aplicații proprii elaborate în baza învățării automate (inteligență artificială)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 27, 2023
MAȘNIC Alisa
Birefringenţa şi structura benzilor energetice ale materialelor calcopirite CuAlxGa1-xSe(S)2
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 4, 2023
LEVKOVICH Lavan Limor
Competitivitatea serviciilor educaționale pe piețele internaționale: experiența israeliană în diverse sectoare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, August 22, 2023
STREZEV Mihail
Orga în creația camerală a lui Dmitri Kițenko
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Joi, August 24, 2023
ULINICI Mariana
Evoluția moleculară a SARS-CoV-2 și răspunsul imun uman la infecție
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, August 24, 2023
IDRICEANU Cătălin-Ionel
Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, August 25, 2023
VIȘANU Vitali
Elaborări teoretice și practice privind metoda combinată de deshidratare a fructelor de piersic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, August 25, 2023
ȚURCANU Dinu
Securitatea nutrițională a persoanelor cu tulburări corelate consumului de gluten în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, August 29, 2023
RUSU Ștefan
„Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 15, 2023
CARPENCO Ecaterina
Particularități ale stromei în subtipurile moleculare de cancer mamar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 20, 2023
FULGA Ala
Activitatea biochimică a extractelor din specia Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wiggers
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, August 29, 2023
ȚIBULEAC Ana
Dezvoltarea planului-cadru de învățământ din perspectiva formării competențelor-cheie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 7, 2023
BRADU Nina
Influența preparatului BioR asupra crioconservării spermei de berbec
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
OBOROCEANU Aliona
erfecționarea managementului infrastructurii drumurilor publice în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
FRUMOSU Elena
Încadrarea categoriilor sociale privilegiate din Basarabia în sistemul socio-administrativ al Imperiului Rus în baza documentelor vechi păstrate în familii (1812-1847)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
BUZENCO Valeria
Conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
SIMINEL Nikita
Structuri clay-polymer nanocompozite pentru ambalaje alimentare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
KAKOON Katy
Formarea motivației de învățare a elevilor cu risc de abandon școlar prin eficientizarea comunicării didactice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Septembrie 5, 2023
COLIBĂȘANU Florin Bogdan
Modelarea pregătirii tactice a tenismenelor junioare într-un ciclu anual de antrenament
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 11, 2023
BURDUNIUC Olga
Produse inovaționale cu acțiune antifungică asupra unor agenți cauzali ai micozelor umane
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 11, 2023
PÎRȚAC Ion
Recuperarea pacienților cu AVC ischemic în perioada acută prin aplicarea kinetoterapiei în asociere cu stimularea magnetică transcraniană
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Septembrie 12, 2023
MOSTOVEI Mihail
Modificările de funcție masticatorie și musculară în reabilitarea edentației totale cu proteze fixe cu suport implantar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 14, 2023
BIRTOK ANDRASCIUC Vasilica
Socializarea preşcolarilor în contextul parteneriatului educațional grădiniță-familie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 15, 2023
STRATAN Andrei
Răspunderea penală pentru dobândirea creditului, împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației de asigurare prin înșelăciune
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 15, 2023
BUMBU Tudor
Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea și procesarea textelor din patrimoniul istorico-cultural
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Septembrie 19, 2023
TURTURICA Natalia
Elaborarea metodei de calcul a deteriorărilor complexe pe liniile electrice cu autocompensare și crearea filtrelor componentelor simetrice hexafazate
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 24, 2023
SPIAN Cristina
Studiul stratigrafic și paleontologic al depozitelor volhyniene din partea de Nord-Est a interfluviului Nistru-Prut
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 22, 2023
COBZAC Vitalie
Grefe combinate în restabilirea defectului experimental de cartilaj articular
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 20, 2023
URSATII Nicolai
Sporirea eficienței energetice a instalației cu frig natural și artificial la punctele de colectare a laptelui
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 20, 2023
BICULESCU Florina-Teodora
Formarea referențialului axiologic al elevilor prin autoeducație
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 21, 2023
MOTELICA Gabriela
Tratamentul complex al pacienţilor cu pericoronarite
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 27, 2023
ENICOV Vadim
Securitatea juridică a persoanei în Republica Moldova, dimensiuni constituționale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 27, 2023
POSTOLACHI Iulia
Metodologia formării excelenței artistice a cadrelor didactice din învățământul primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 28, 2023
FALA Victoria
Perfecționarea managementului competitivității exporturilor moldovenești
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 29, 2023
PENINA Olga
Disparitățile socio-demografice și regionale ale mortalității în Republica Moldova
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Octombrie 11, 2023
JARAMNA Raid
Tranziția de la treapta primară la treapta gimnazială și influența asupra succesului școlar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 27, 2023
APETRII Natalia
Cadrul psihopedagogic și tehnologic al cursului „Data Mining”
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 29, 2023
RUSNAC Veronica
Tipologia sistemelor juridice contemporane
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 29, 2023
SAULEA George Dan
Dezvoltarea capacităților coordinative la pugiliști în cadrul etapei de specializare sportivă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 5, 2023
COZIMA Mihail
Planificarea procesului de antrenament la sportivii halterofili la etapa incipientă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 6, 2023
LÎSENCO Vlada
Organizațiile neguvernamentale internaționale: statutul juridic, tipurile și rolul lor în lumea contеmporană
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 10, 2023
FOCA Silvia-Gabriela
Studierea mineralizării osoase în artrita juvenilă idiopatică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Octombrie 11, 2023
BOGONOBSCHI Livia
Studiul afectării cardiovasculare în artrita juvenilă idiopatică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Octombrie 11, 2023
ADĂSCĂLIȚEI Cristian
Educația vocațională din perspectiva prevenirii dificultăților de adaptare în mediul școlar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 12, 2023
NICUȚĂ Alexandru
Influența inhibitorului sintezei etilenei Fitomag asupra derulării proceselor de maturare-senescență la fructele de măr
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 17, 2023
RUSU Viorel
Statutul juridic al autorităților administrației publice ce exercită competențe de administrare fiscală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 18, 2023
OREHOVSCHI Sergiu
Dezvoltarea competenței elevului de a învăța să învețe prin activități integratoare independente de valorizare a textului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 19, 2023
GRAUR Ianina
Sinteza, structura și proprietățile biologice ale complecșilor cuprului cu liganzi polidentați în baza 4-aliltiosemicarbazonelor solubile în apă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 20, 2023
GĂLĂȚEANU Ioan Sorin
Pregătirea sportivă a echipei de oină la nivelul ciclului gimnazial
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 20, 2023
PĂDURARU Tatiana
Dezvoltarea afacerilor sustenabile în contextul economiei verzi prin eco-inovare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 26, 2023
URECHE Dumitru
Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi polifuncționali
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 27, 2023
AWADA Saleh
Îmbunătățirea și adaptarea tehnologiilor de gestionare pentru a răspunde necesităților pieței muncii în domeniul învățământului superior al Israelului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Noiembrie 24, 2023
GOTIȘAN Nicolai
Organizarea si prestarea serviciilor publice la nivel local în contextul descentralizării administrative
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 19, 2023
RENCHECI Diana
Noi direcții privind calitatea și supravegherea lucrărilor de audit
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 27, 2023
SÎRGHI Angela
Particularităţi ale formării competenţei de comunicare in limba străină la adulţi prin utilizarea TIC
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Octombrie 30, 2023
NICHITA Cristina
Abordarea cognitivă a terminologiei multilingve în triada inteligența emoțională – inteligența cognitivă – inteligența artificială (în limbile engleză și română)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Octombrie 30, 2023
RUSNAC Anna
Sinteza și proprietățile biologice ale combinațiilor coordinative cu unele biometale în baza tiosemicarbazonelor 4-aminobenzoatului de etil
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Octombrie 30, 2023
HOROZOVA Valentina
Probleme ale contabilității și auditui în unitățile de alimentație publică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 31, 2023
DOȚEN Natalia
Particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 31, 2023
CROITOR Roman
Cerbii din Miocenul Târziu - Pleistocenul Palearcticului de Vest: sistematică, filogenie și evoluție
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 31, 2023
GRIBINCEA Alexandru
Efectele procesului de inovare sustenabilă asupra economiei mondiale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 27, 2023
BÂLICI Marcel
Atribuții formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini.
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 31, 2023
CHESOV Dumitru
Optimizarea diagnosticului și eficientizarea tratamentului tuberculozei
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Noiembrie 6, 2023
DZÎC Ilona
Adaptarea social-psihologică a militarilor recent încorporați la mediul militar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 8, 2023
DIAVOR Mircea
Diminuarea vulnerabilității economice a comerțului exterior al Republicii Moldova în condițiile de regionalizare și globalizare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Noiembrie 3, 2023
PÎRVU Daniela
Regimul juridic privind dreptul omului la un mediu sănătos în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Noiembrie 7, 2023
TRIBOI Mihăiță-Cristinel
Regimul juridic al ariilor protejate la nivelul uniunii europene - jurisprudența CJUE
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Duminică, Octombrie 8, 2023
SPÎNU Oleg
Principiul nediscriminării în dreptul internațional public - consacrare normativă și jurisprudențială
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 9, 2023
TICU Ioan
Reglementări juridice privind fenomenul migrației și consecințele acestuia asupra securității statelor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Sâmbătă, Noiembrie 11, 2023
CEMORTAN Maria
Diagnosticul și evoluția gravidității și a nașterii la femeile cu colestază intrahepatică de sarcină
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 8, 2023
TIMNEA Andreea-Consuela
Reglarea parametrilor efortului fizic la fotbaliștii de 6-8 ani în baza indicilor cardiovasculari
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 9, 2023
SANDU Maxim
Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe baza conceptului de dezvoltare durabilă în contextul integrației în sistemul energetic european
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Noiembrie 14, 2023
CHISCOP Liviu
Consonanța indelebilă fond-formă în creația poetică a lui Nicolae Dabija
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Noiembrie 14, 2023
DREIHER Dalia
Instrumente pentru gestionarea calității serviciilor medicale în organizațiile medicale din Israel
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 15, 2023
ALEXEI Arina
Cadrul sistemic de securitate a comunicațiilor electronice pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Noiembrie 17, 2023
PANTEA Valeriana
Efectele metabolice ale compușilor biologic activi autohtoni cu acțiune antitumorală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 15, 2023
CÎRLAN Sergiu
Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operație
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 15, 2023
POPA Rodica
Bullying și stima de sine la elevii de vârstă adolescentină
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 16, 2023
IVANOV Igor
Creşterea și fructificarea cireşului în funcție de sistemul de conducere și tăiere a pomilor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Noiembrie 17, 2023
ZVEAGHINTEVA Marina
Sinteza și cercetarea 1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etan-2-onelor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Noiembrie 17, 2023
ȘOVA Simona-Andreea
Actualitatea pedagogiei lui Ștefan Bârsănescu
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Noiembrie 17, 2023
MALACINSCHI-CODREANU Tatiana
Implementarea metodelor laparoscopice în asigurarea calității serviciului chirurgical de urgență
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 29, 2023
LUCA Ecaterina
Hipertensiunea pulmonară la pacienții vârstnici cu brohnopneumopatie obstructivă cronică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 13, 2023
PETRE Andrei
Izvoarele auxiliare ale dreptului internațional public
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 20, 2023
GULICA Ilie
nvățământul primar și secundar în Basarabia (mijlocul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Noiembrie 24, 2023
TRIPAC Irina
Factorii molecular-genetici de prognostic al cancerului endometrial în stadiile I-II
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
IMSP Institutul Oncologic
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 22, 2023
RUSU Vasilică
Dezvoltarea activității operaționale în managementul strategic al întreprinderilor din industria farmaceutică în condiții de incertitudine si risc
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 23, 2023
MAKOVEI Milania
Potențialul genetic al genofondurilor tomatelor de cultură și mutante (Solanum lycopersicum L.), metode de cercetare și utilizare în ameliorare
Dr.hab
Aprobat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 30, 2023
PINTILII Ilie
Impactul Internetului asupra comunicării mediatice contemporane
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Noiembrie 24, 2023
SÎTNIC Victor
Abordări bioinformatice în cercetarea diversității vertebratelor terestre în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Noiembrie 28, 2023
RUSANOVSCHI Iulian
Fundamentele constituționale ale căilor de atac în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 29, 2023
TĂNASE Oleg
Particularitățile constrângerii în statul de drept
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 30, 2023
GLOBA Lilian
Complexul ombilico placentar – sursă de grefare tisulară și celulară
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 30, 2023
TRIFAN Daniela
Indici și conduite de diagnostic la pacienții cu malocluzie transversală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 30, 2023
ȘEVCENCO Diana
Personajul în romanul românesc din perioada interbelică (modalități de caracterizare psihologică)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Decembrie 4, 2023
RAILEAN Silvia
Criteriile de diagnostic și tratament ale deformațiilor craniofaciale la copii
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Noiembrie 29, 2023
BANTEA Magdalina
Simbolul somatic: aspecte semantico-funcționale și comparate (în baza corpusului limbilor franceză, engleză, italiană și română)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Noiembrie 27, 2023
POPA Ana
Comorbidități cardiovasculare la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 6, 2023
BORODIN Serghei
Artrodeza intersomatică lombară mediană în tratamentul spondilolistezisului degenerativ. Studiu comparativ al eficienței clinice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 6, 2023
COJOCARU Cristina
Optimizarea metodelor de diagnostic și tratament chirurgical a pacienților cu noduli tiroidieni
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 7, 2023
GLADCHI Mircea
Protecția mediului prin prisma dreptului de proprietate
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 8, 2023
CABACOV Dmitrii
Creația instrumentală de cameră a Snejanei Pîslari în cultura muzicală din Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 8, 2023
GHEORGHIEVA Maria
Sonata-reminiscenza de Nikolai Medtner: caracteristicile dramaturgice și de factură prin prisma tratării interpretative
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 8, 2023
HÎRBU Stella
Structuri comparative cu elementul „ca” în limbile română, rusă și germană (studiu contrastiv-tipologic și etnolingvistic)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 7, 2023
PITERSCHI Alexandru
Tratamentul chirurgical al stricturilor joncțiunii pieloureterale la adulți
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 7, 2023
GAVRILUȚA Luminița
Evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: realizări și perspective
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 8, 2023
NEMȚEANU Silvia
Ameliorarea calității vinurilor albe seci în baza utilizării noilor soiuri de struguri și procedee tehnologice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 8, 2023
MORARI Vadim
Tehnologii de obținere și proprietățile optice și fotoelectrice în sistemul ZnO - MgxZn1-xO pentru aplicații optoelectronice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 12, 2023
ROȘCA Daniela
Particularitățile clinico-evolutive ale sarcinii, nașterii și stării nou-născutului la gravidele cu diabet zaharat
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
IMSP Institutul Mamei şi Copilului
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 12, 2023
BICHIR-THOREAC Liliana
Estimarea parametrilor stresului oxidativ şi a unor factori de risc în hipertensiunea arterială la copiii obezi şi supraponderali
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
IMSP Institutul de Cardiologie
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 14, 2023
DIDORUC Sergiu
Vascularizarea și inervația organelor genitale la iepuroaice în ontogeneza postnatală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 15, 2023
RADOV Mariana
Dezvoltarea managementului sinergiei în strategia companiilor de consultanță
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 15, 2023
HAUSTOV Evghenii
Bolile viței de vie de etiologie fitoplasmatică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 15, 2023
MOSCALU Vitalie
Insuficiența mitrală de etiologie degenerativă – protezare vs plastie ca opțiuni decizionale de tratament chirurgical
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
IMSP Institutul de Cardiologie
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 22, 2023
GUȚU Ina
Proprietăţile antiinflamatoare ale preparatelor de origine entomologică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 12, 2023
COCIU Svetlana
Traumatismul rutier și promovarea comportamentului de prevenție în rândul populației
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 12, 2023
ZARICIUC Elena
Acţiunea antimicrobiană a unor compuşi coordinativi ai 3d elementelor 3d şi a preparatelor polifuncţionale noi
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 13, 2023
PÎNZARU Iurie
Evaluarea igienică a factorilor de risc ocupațional și a impactului lor asupra stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 14, 2023
BABUCI Angela
Particularități morfoclinice regionale ale nervului facial
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 14, 2023
TOMA Alexandru
Evaluarea tehnicii chirurgicale în tratamentul diverticulului esofagian
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 15, 2023
ȘOR Elina
Optimizarea managementului ulcerului gastroduodenal perforat
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 15, 2023
REVENCO Adrian
Rezultatele tratamentului chirurgical la distanță în malformațiile congenitale și afecțiunile renourinare la copii
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 20, 2023
REVENCO Adelina
Probleme și oportunități în dezvoltarea Regiunii de Sud în contextul integrării europene (studiu de geografie umană a R. Moldova)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 15, 2023
OJOG Victor
Influența tripsinei asupra activității motorii a venei portă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Decembrie 18, 2023
GANENCO Andrei
Interacțiuni cardioventilatorii la modificarea pattern-ului respirator
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Decembrie 18, 2023
COJOCARU Viorica
Adaptarea psihosocială a adolescenților cu dizabilități fizice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Decembrie 18, 2023
DANU Silvia
Cultura siguranței pacienților de profil neurochirurgical în serviciul spitalicesc
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 19, 2023
STRONCEA Aurel
Optimizarea structurilor dimensionale la proiectarea asistată de calculator a tehnologiilor de prelucrare mecanică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 19, 2023
PASCARI Valentina
Funcționalitatea integralității și continuității în educația copiilor de 6-9 ani
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 19, 2023
POPA Nelea
Sinteza și proprietățile combinațiilor heterometalice ale lantanidelor cu bismutul(III)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 20, 2023
MOCREAC Olga
Studiul proprietăților electroconductive ale filmelor de Te nanocristalin sau amorf la interacțiunea cu gazele toxice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Decembrie 18, 2023
CHIȘCA Veronica
Complicațiile neurooftalmologice la pacienții cu retinopatie diabetică, diagnostic și tratament
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Decembrie 18, 2023
STRELȚOV Liuba
Opţiuni în diagnosticul şi tratamentul colemiei colestatice în complicațiile litiazei biliare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 19, 2023
PANIȘ Aliona
Reconstrucția pedagogică a eticii în instituția educației
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 20, 2023
MALCOVA Tatiana
Modificările morfologice și biomecanice în decelularizarea vaselor sanguine
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 20, 2023
CRIGAN Dragoș
Modalitățile de adoptare și revizuire a constituției
Doctor
Aprobat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Noiembrie 23, 2023
ENICOV Cristina
Particularități lingvo-pragmatice ale enunțului averbal în discursul publicitar (în limba franceză contemporană)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 20, 2023
GRIBCOVA Ana
Argumentarea tehnologică a parametrilor ecologici pentru amplasarea viței de vie în regiunea Centru a Republicii Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 21, 2023
CIOBANU Renata
Variabilitatea somaclonală și indusă de radiație la triticale in vitro
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 22, 2023
LITVIN Eugeniu
Particularitățile managementului facilităților în prestarea serviciilor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 21, 2023
CAZAC Veronica
Dezvoltarea microscopului holographic digital pentru investigarea elementelor optice de difracție înregistrate pe straturi subțiri de sticle calcogenice și azopolimeri
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 21, 2023
CEBOTARI Anghela
Particularitățile fiziologice și eco-morfologice ale glandei tiroide în perioada post-COVID-19
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 22, 2023
GRIGOROV Tatiana
Efectul infecţiei virale şi a radiaţiei gama asupra variaţiilor in vivo şi in vitro la orz (Hordeum vulgare L.)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 22, 2023
CROITORIU Nicoleta
Particularități ale epuizării profesionale a cadrelor didactice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 22, 2023
MOGÎLDEA Iulianna
Mediul şcolar ca factor al educaţiei sociale în învăţământul primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Decembrie 26, 2023
MONAICO Elena
Structuri hibride metal-semiconductor în baza nanoșabloanelor de InP și GaAs pentru aplicații electronice şi fotonice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 27, 2023
MURDID Ecaterina
Elaborarea modelelor matematice ale elementelor sistemelor elelctroenergetice bazate pe tehnologia măsurărilor fazoriale sincronizate
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 28, 2023
DOBREA Ina
Îmbunătățirea regimului de funcționare a rețelelor electrice de distribuție 6-35 kV prin alegerea modului de tratare a neutrului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 28, 2023
BODLEV Sergiu
Răspunderea administrativă în domeniul vamal
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 27, 2023
VEREJAN Galina
Pregătirea tehnico-tactică a handbalistelor de performanță într-un ciclu olimpic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 27, 2023
EJOVA Cristina
Cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale interguvernamentale privind combaterea terorismului în Europa
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 27, 2023
LOM Ionuț-Valentin
Creșterea eficienței asigurărilor prin valorificarea potențialului financiar al societăților de asigurare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Decembrie 27, 2023
MAGARIU Nicolae
Proprietățile fizico-chimice și modelele senzorilor în baza semiconductorilor oxidici nanometric
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 28, 2023
ENĂCHESCU Valentin-Sroin
Valorificarea motricității studenților militari prin intermediul disciplinelor de combat
Doctor
Aprobat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 28, 2023
OSTAVCIUC Dinu
Asigurarea drepturilor omului în cadrul etapelor prejudiciare: normativul procesual penal național, practici europene și internaționale
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 29, 2023
ANGHEL Alexandru
Influența ritmurilor biologice asupra activității competiționale a tenismenelor de 11-13 ani
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 29, 2023
LOPATIUC Alina
Universul emoțional al discursului specializat
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Decembrie 22, 2023
ENACHI Andrei
Diaspora ca actor al relațiilor internaționale în procesul de europenizare: cazul Republicii Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Decembrie 21, 2023
ȘARGU Elena
enomenul ,,Medicalizarea societății”: configurații teoretice și sociobioetice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Ianuarie 4, 2024
GÎȚU Lora
Diagnosticul, tratamentul și profilaxia deficitului de fier la adolescente în practica medicului de familie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Ianuarie 10, 2024
CALESTRU Oleg
Recolta şi calitatea fructelor în funcţie de normarea încărcăturii de rod la pomii de măr
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Ianuarie 10, 2024
BENEA Anna
Hypericum perforatum L. – sursă de noi forme farmaceutice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Ianuarie 10, 2024
POPUȘOI Ana
Izotiocianatocalcone și derivații lor. Sinteză și proprietăți
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Ianuarie 10, 2024
MÎRZAC Viorica
Efecte dimensionale ale vitezei de coroziune în obținerea electrochimică a nanomaterialelor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Ianuarie 16, 2024
POROSENCOV Egor
Recuperarea breşelor alveolo-dentare la pacienții cu despicături unilaterale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Ianuarie 17, 2024
MARIAN Maria-Liliana
Dezvoltarea managementului imobilului comercial în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 19, 2024
AMOUN HABASHI Manal Hassan
Impactul „exodului de creiere” al studenților israelieni, care studiază în străinătate, asupra pieței muncii din Israel în comparație cu situația internațională
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 19, 2024
STRÎȘCA Stanislav
Tehnologia planificării virtuale în evaluarea echilibrului anatomic la pacienții cu anomalii dento-maxilare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Ianuarie 24, 2024
TĂLĂMBUȚĂ Radu
Tratări interpretative în creațiile violonistice de inspirație folclorică ale compozitorilor din Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 26, 2024
MASHAL Lama
Economia cunoașterii și politica educațională în Israel în contextul globalizării
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 26, 2024
ENI Mihaela
Structuri pragmalingvistice în discursul academic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 26, 2024
FILIPENCO Serghei
Diversitatea și legitățile conceptuale ale funcționării comunităților nevertebratelor bentonice în lacurile de acumulare Dubăsari și Cuciurgan
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 26, 2024
BRAGARENCO Andrei
Modelarea sistemelor electronice distribuite cu generarea automată a configurației
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 26, 2024
IGNATOV Augustin
Creșterea Competitivității și Rezilienței Economice a Republicii Moldova ca Factori de Consolidare a Securității Economiei Naționale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 26, 2024
DJALILOVA Natalia
Tratarea partidei pianului în ciclul Trio-uri instrumentale INO de Vladimir Rotaru
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Ianuarie 30, 2024
PAVEL Cătălin-Radu
Asigurarea bunei administrări prin realizarea drepturilor garanții
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Ianuarie 31, 2024
CAZAC Valeriu
Impactul fenomenelor meteo-climatice de risc din perioada caldă a anului de pe teritoriul Republicii Moldova la începutul secolului XXI și posibilități de atenuare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Ianuarie 26, 2024
MÎȚA Valentin
Fenomenul de ezitare la vaccinare în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Ianuarie 31, 2024
BOLDESCU Anastasia
Răspunderea penală pentru vânatul ilegal
Doctor
Aprobat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Februarie 2, 2024
IGNAT Rodica
Evoluția factorilor de risc a bolilor cronice netransmisibile la studenții medici
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 7, 2024
DUCA Victoria
Epilepsy in women of reproductive age. Clinical, imaging, electroencephalographic study
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 7, 2024
CEBANU Ion
Alegerile locale – mecanism democratic de participare a poporului la procesul de guvernare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Februarie 8, 2024
ISACOVA Calina
Proprietățile electronice și fononice ale nanostructurilor formate din puncte cuantice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Februarie 9, 2024
ISTRATI Daniela
Metode de optimizare și interfețe în organizarea sistemelor de producție
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Februarie 9, 2024
MANCIU Liana-Alina
Rolul organizaţiilor internaţionale în menţinerea păcii şi stabilităţii mondiale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Februarie 9, 2024
PÎRVU Victor
Analiza reperelor clinice-biologice și scorificarea pacienților cu ciroză hepatică în programul de transplant de ficat
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 14, 2024
DOGOT Marta
Răspunsul clinic la clopidogrel în funcție de polimorfismele genei CYP2C19 la pacienții coronarieni după implantare de stent farmacologic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 14, 2024
POPA-ROMAN Gioni
Regimul juridic privind modul de declanșare și soluționare a conflictelor colective de muncă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Februarie 15, 2024
CEPOI Liliana
Stresul oxidativ în ficobiotehnologie – mecanisme și procedee de reglare
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Februarie 23, 2024
GUILA Angela
Caracterul reactivităţii imunologice la pacienţii cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe ale naturii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 28, 2024
LOGHINESCU Petru
Protecția proprietății în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Februarie 23, 2024
ADAUJI Stela
Perfecționarea managementului serviciului farmaceutic în condițiile de reformare a sistemului de sănătate
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 28, 2024
BULAI Veaceslav
Dezvoltarea creativității la rugbiștii începători în cadrul antrenamentului sportiv prin metoda sinectică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Februarie 27, 2024
TÎRON Andrei
Proprietățile optice și electronice ale compușilor calcogenizi cristalini ZnAl2Se4, XIn2S4 (X = Zn, Hg), TlGaSe2
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 28, 2024
MIGHIC Alexandr
Tratamentul afecțiunilor sinusului maxilar în pregătirea preimplantară
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 28, 2024
ANASTASIU Andreea-Mădălina
Dezvoltarea vitezei în regim de rezistență la elevii din gimnaziu prin aplicarea mijloacelor din baschet
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Februarie 28, 2024
BERCU Igor
„Re,âyâ-lele” otomane pe teritoriul Țării Moldovei: geneză și evoluție (sfârșitul secolului al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 1, 2024
STEGĂRESCU Lilia
Managementul consilierii educaționale la nivelul învățământului primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 1, 2024
BICĂTARU Răzvan-Marian
Pregătirea tehnică a tenismenilor începători prin aplicarea mijloacelor din tenis 10
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 1, 2024
ȘCHIOPU Costel-Gabriel
Pregătirea fizică profesională aplicativă a trupelor speciale ale poliției
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Martie 5, 2024
PETCO Andrei
Majorarea energoeficienței pompelor centrifuge prin modelarea matematică și calculul numeric al curgerii fluidului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Martie 6, 2024
GLOBA Nina
Particularitățile culturii organizaționale în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești din Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Martie 6, 2024
NOROC Ecaterina
„Evaluarea și prioritizarea factorilor de risc în transmiterea tuberculozei rezistente la pacienții spitalizați”
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Martie 6, 2024
TONCOGLAS Maxim
Particularitățile ordinii juridice a Uniunii Europene din perspectiva adoptării și aplicării
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Martie 7, 2024
BACAL Svetlana
Coleopterele saproxilice (Insecta) din Republica Moldova: taxonomie, ecologie, zoogeografie și importanță
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Martie 11, 2024
HAIDU Felicia Aurica
Manifestarea agresivității la conducătorii auto și modalități de diminuare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Februarie 16, 2024
FRIȘCU Olesea
Dezvoltarea pieței valorilor mobiliare de stat în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 15, 2024
BALAN Corina
Condiții psihopedagogice de prevenire și diminuare a agresivității și violenței școlare în cadrul învățământului primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Martie 18, 2024
ROTARU Larisa
Comorbidități în gută: studiul polimorfismului clinic, diagnosticului, strategiilor de tratament și prognostic
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Martie 20, 2024
GANEA Ion
Modele, tehnici și produse program de analiză inteligentă a datelor în fiziologia plantelor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Martie 21, 2024
DOLINSCHI Cristina
Manifestări ale iluziilor pozitive în relațiile de cuplu
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Martie 21, 2024
GUZGAN Dorin
Cercetări privind sporirea capacității de emisie termoelectronică a suprafețelor metalice prin metoda electroeroziunii
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 22, 2024
OPRESCU Daniel Dragoș
Particularitățile motivației practicării exercițiului fizic la elevii din liceu
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Martie 20, 2024
CRUCIRESCU Diana
Valorificarea fructelor de mere imature pentru obținerea acidifiantului natural
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 22, 2024
DOBROVOLSKAIA Aliona
Particularitățile evoluției și de conduită a sarcinii obținute prin metoda fertilizării in vitro la femeile peste 35 de ani
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Martie 27, 2024
POJAR Daniela
Abuzul de drept în raporturile de muncă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 22, 2024
COJOCARU Natalia
Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri: conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Martie 27, 2024
SHAMA Einas
Dezvoltarea atitudinii pozitive față de incluziunea copiilor cu dizabilități la profesorii de educație fizică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Martie 28, 2024
CONDRUC Viorica
Sinteza orientată a amilazelor exocelulare la tulpina de fungi Aspergillus niger CNMN FD 06
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Martie 28, 2024
VASILIU Dan
Influența factorilor de personalitate din teoria social-cognitivă asupra performanței academice a studenților
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 29, 2024
BOTNARI Veaceslav
Asigurarea acțiunii civile
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Martie 28, 2024
BANARI Eduard
Argumentarea compoziției biocombustibilului pentru motoare cu aprindere prin comprimare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Martie 21, 2024
NOVICOV Oxana
Consolidarea statutului executorului judecătoresc în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Martie 28, 2024
DARADUDA Nicolae
Valorificarea biomasei culturilor energetice pentru producerea biocombustibililor solizi densificați
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Sâmbătă, Martie 23, 2024
CHIFA Felicia
Obiectul și sarcina probațiunii în procedura civilă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 29, 2024
MIHAILOV Veronica
Formarea creativităţii etice a cadrelor didactice în contextul dezvoltării profesionale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Aprilie 4, 2024
LEBEDENCO Liubovi
Zooplanctonul ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova – diversitatea, structura și funcționarea în dependență de factorii de mediu
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 5, 2024
VACARCIUC Daniela
Valorificarea axiologiei batice în formarea continuă a profesorilor de istorie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 5, 2024
ȚERUȘ Ivan
Instrumente juridico-financiare de protecție a mediului în cadrul activității economice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 12, 2024
PLEȘCAN Irina
Trioul cu pian în creația componistică din Republica Moldova sub aspect istorico-stilistic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 10, 2024
FACHIRA Andrei
Disfuncțiile articulației temporo-mandibulare,tabloul clinic și diagnosticul
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 10, 2024
DILAN Neli
Aspecte conceptual-aplicative a proceselor de integrare a economiilor europene în transformare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Aprilie 8, 2024
BURLAC Fedora
Corul Național de Cameră al Republicii Moldova — promotor al creației corale autohtone
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 10, 2024
GHERGHELEGIU Evelina
Neuropatii în limfoamele maligne: aspecte clinice și neurofiziologice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 10, 2024
ȚIFRAC Maria
Formarea culturii comunicării la preșcolari în contextul activității literar-artistice
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 12, 2024
ȘEVCENCO Igor
Răspunderea juridică a autorităților administrației publice pentru vătămarea drepturilor omului
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 16, 2024
IZBAȘ Doina
Particularitățile clinico-imagistice ale proceselor precanceroase de glandă mamară
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 24, 2024
COTRUȚA Aida
Repere psihopedagogice privind consilierea în carieră prin utilizarea sistemelor TIC
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Martie 15, 2024
CHIRTOCA Alexei
Implicații manageriale în procesul de formare a eco-economiei în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Martie 19, 2024
POPA Ecaterina
Influența activităților de reintegrare psihosocială raportată la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor deținute
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Aprilie 25, 2024
GHILAȘ Ana
Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Institutul Patrimoniului Cultural
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 17, 2024
DUDA Elena-Ana
Caracteristica juridico-penală a pruncuciderii
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 23, 2024
NISTREANU Victoria
Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomorpha) din Republica Moldova: taxonomie, morfologie, biologie și ecologie
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 23, 2024
POTACEVSCHI Oleg
Operațiile cezariene multiple: rezultate perinatale și abordări chirurgicale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 23, 2024
BOLEA Zinaida
Dimensiuni psihosociale și psihanalitice ale fenomenului deportărilor din RSSM
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 23, 2024
MOROZ Mihail
Apifitostimulinul şi efectele acestuia asupra rezistentei nespecifice la ovine şi descendenții lor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 24, 2024
CEBOTARI Stanislav
Coordonate pedagogice de resocializare a tinerilor deținuți
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 24, 2024
STAVINSKAIA Ludmila
Corecţia dereglărilor menstruale la pacientele cu patologie hepatică cronică virală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 24, 2024
MAȚENCU Dmitrii
Evaluarea parametrilor fiziologo-metabolici şi bioproductivi la iepuroaice tratate cu produsul BioR
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Aprilie 25, 2024
MUSTEA Mihail
Diversitatea ihtiofaunistică și starea structural-funcțională a ihtiocenozei lacului refrigerent Cuciurgan în condițiile ecologice actuale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 26, 2024
DOLGHI Vladimir
Reconfigurarea contabilității manageriale în societățile de asigurări în contextul modernizării sistemului decizional intern
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 26, 2024
CIOCÂRLAN Alexandru
Sinteza derivaților norlabdanici biologic activi cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Aprilie 25, 2024
BÎRCĂ Ion
Optimizarea supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 17, 2024
MUNTEANU Angelica
Duetul vocal în muzică de estradă și jazz
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Aprilie 25, 2024
GURDIȘ Viorica
Acţiunea Coriocenului asupra scroafelor hipogalactice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 26, 2024
GRĂJDIERU Cristina
Identificarea genetico-moleculară a genotipurilor de porumb (Zea mays L.) rezistenți la unii patogeni fungici
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 30, 2024
GHEORGHIU Ivan
Pregătirea polivalentă a luptătorilor de arte marţiale mixte
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 26, 2024
GUȚU Serghei
Textilomul cavității abdominale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Aprilie 29, 2024
BUGNEAC Veronica
Utilizarea unor produse din micromicete în profilaxia și combaterea locei americane și europene la albine
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Aprilie 29, 2024
TARLAPAN Artur
Dreptul de ipotecă și funcțiile acestuia ca instrument de garantare a executării obligațiilor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Aprilie 29, 2024
CHIOTICI Dragoș-Mihai
Atribuțiile specialistului criminalist în activitatea de cercetare la fața locului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 30, 2024
PUICA Vladimir
Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu: analiză juridico-penală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 30, 2024
BOȘCĂNEANU Natalia
Criterii de diagnоstic рrecоce și рrоnоstic al afecțiunilоr neurоlоgice perinatale în sarcina cu preeclampsie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 30, 2024
POPOVICI Ilona
Dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 15, 2024
PAHOLNIȚCAIA Anastasia
Sinteza dirijată și proprietățile biologice ale complecșilor de Cu(II) cu 2-hidrazinobenzotiazol și 4-morfolinotiosemicarbazone
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Aprilie 12, 2024
IAȚIȘIN Tatiana
Strategii investiționale de modernizare a sectorului vitivinicol
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Mai 7, 2024
GHEORGHE Elena Cristina
Formarea competenței metacognitive a elevilor din ciclul primar prin comunicare didactică
Doctor
Aprobat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 8, 2024
GROPA Maxim
Reglementări procesuale penale privind acțiunile premergătoare și urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate organizată
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 17, 2024
SÎRBU Serghei
Răspunderea constituțională a Președintelui Republicii Moldova
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 15, 2024
TALPA Ion
Controlul judiciar al procedurii prejudiciare. Aspecte naționale și de drept comparat
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 15, 2024
JOVMIR-POPA Dorina
Considerații contemporane asupra diagnosticului rentghenologic a cancerului de laringe
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 15, 2024
BURGOCI Serghei
Optimizarea diagnosticului și tratamentului cancerului hepatic primar și metastatic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 15, 2024
PÎSLARU Lilia
Genomul uman – obiect de protecție juridico-penală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 15, 2024
DOBROVOLSCHI Oleg
Tehnici de artă tradiționale și moderne în sculptură
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Mai 16, 2024
NEGRITU Ludmila
Distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 17, 2024
IAȚCHEVICI Vadim
Selectarea și evaluarea tehnologiilor pentru transfer în construcția de mașini
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Mai 21, 2024
COMAN Diana
Varietăţile genului de operă în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (1950 – 2015)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Mai 20, 2024
SANDU Victor
Dreptul la un nivel de trai decent: garanții constituționale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Mai 21, 2024
NASALCIUC Irina
Managementul Investițiilor în Sectorul Energiei Eegenerabile al Republicii Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Mai 23, 2024
GAVRILUȚ Monalisa-Laura
Dezvoltarea abilității de scriere creativă la elevii treptei primare de învățământ
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 24, 2024
LITOCENCO Ana
Creșterea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat în scopul finanțării economiei Republicii Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 24, 2024
VOINIȚCHI Eugen
Profilaxia și tratamentul gastroenteropatiilor la tineretul aviar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Mai 27, 2024
AVRICENCO Mariana
Eficacitatea terapeutică a preparatelor antivirale cu acțiune directă la pacienții cu ciroză hepatică prin virus hepatitic C
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 29, 2024
CURICHERU Galina
Modificаreа compoziției și а structurii strаturilor superficiаle аle sticlelor аnorgаnice trаtаte termochimic cu reаgenți gаzoși, ce conțin fluorură
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Mai 30, 2024
PREDENCIUC Alexandru
Conduita de diagnostic și tratament în ischemia acută non-traumatică a extremităților
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 5, 2024
ASCHEROV Artur
Teoria molecular-dinamică “Valence Force Field” a heterostructurilor de tipul diamant și a straturilor de grafen: spectrele energetice ale fononilor și conductibilitatea termică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Mai 28, 2024
LUNGU Ecaterina
Formarea competențelor profesionale ale studenților în cadrul practicii instructiv-turistice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Mai 28, 2024
DORGAN Victoria
Recuperarea motrice la preșcolarii cu paralizie cerebrală infantilă prin mijloace kinetoterapeutice în activitățile de educație fizică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Mai 28, 2024
NISTOR Alesea
Diagnosticul precoce și evoluția artritei reumatoide seronegative
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 29, 2024
HEGHEA Ecaterina
Politici manageriale de diminuare a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Mai 30, 2024
GHEORGHIȚĂ Ana
Cromatica romanului realist francez din secolul al XIX-lea
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iunie 4, 2024
VATAMAN Anatolie
Particularităţile clinico-neurofiziologice ale epilepsiei cu crize mioclonice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iunie 4, 2024
LEVCO Simion
Optimizarea diagnosticului și tratamentului la pacienții cu flegmon al planșeului bucal’
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 5, 2024
BALACCI Serghei
Particularitățile capacităților adaptive și rezistenței larvelor de crap și vițeilor în funcție de influența factorilor de mediu
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 6, 2024
FILAT Vasile
Mișcările evanghelice din Basarabia (sec. XIX-XX)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 7, 2024
NEGUȚA Elena
Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai Cu(II) și Bi(III) cu ioni aminopolicarboxilat și tiosemicarbazone ale 2-formilpiridinei și derivaților ei
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 14, 2024
GÂDILICA Constantin
Dezvoltarea managementului negocierilor în afaceri în condițiile situațiilor atipice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 17, 2024
CARAMAN Natalia
Particularitățile ecologice şi etologice de adaptare a rozătoarelor mici (Mammalia: Rodentia) la mediul urban
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 14, 2024
URSU Valentina
Implicarea democrației participative în asigurarea eficienței guvernării
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 6, 2024
POLEACOVA Varvara
Formarea competenței profesionale de comunicare antrenorului de fitness în sistemul de tehnologii educaționale interactive
Doctor
Aprobat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iunie 11, 2024
SAVCENCO Alexandra
Obținerea și utilizarea coloranților naturali din petale de șofrănel (Carthamus tinctorius L.)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 14, 2024
GROSSU Silvia
Discursul identitar al operei Mitropolitului Gurie
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 12, 2024
GALBINEAN Sergiu
Calculul plăcilor prin metoda elementelor de frontieră bazată pe soluții discontinue
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 14, 2024
COȘCIUG Tatiana
Concertul pentru voce și orchestră: istorie și contemporaneitate
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 14, 2024
CRÎȘMARU Mariana
Tranziţia tinerilor la viaţa de adult: abordare intersectorială
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 14, 2024
GHERVAN Oana-Emilia
Influența programelor de fitness asupra dezvoltării fizice și a capacităților de forță ale femeilor adulte
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 13, 2024
ȘIMAN Corina
nfluența jurisprudenței internaționale asupra sistemelor de drept național
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 17, 2024
ȚURCANU Igor
Managementul administrării fiscale prin prisma conformării voluntare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iunie 18, 2024
ERHAN Tatiana
Sinteza și studiul unor N-(n-metilfenil)hidrazincarbotioamide cu proprietăți farmacofore
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 21, 2024
MONAICO Eduard
Micro- și nano-ingineria compușilor semiconductori și a structurilor metalice în baza tehnologiilor electrochimice
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 21, 2024
JELESCU Dumitru
Reglementarea juridică a principiilor dreptului electoral în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 21, 2024
PUTINĂ Dorina
Repere conceptuale și metodologice de formare a competenței de evaluare formativă la studenții pedagogi
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 21, 2024
BOGOS Tatiana
Impactul relației interese publice - proces decizional asupra modernizării administrației publice locale din Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 21, 2024
SĂBĂREANU Laurențiu-Mihai
Profilul agresorului familial. Un model integrativ de intervenție în mediul penitenciar pentru reducerea agresivității la deținuții condamnați pentru violență domestică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 24, 2024
PASLARI Andrei
Dezvoltarea instrumentelor investiționale alternative în vederea realizării creșterii economice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 24, 2024
LUNGU Violeta
Optimizarea comportamentului prin ameliorarea schemelor mentale disfuncționale la vârstă adultă emergentă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 28, 2024
BODEAN Valeriu
Aspecte teoretice și practice ale reluării urmăririi penale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 31, 2024
GLAVAN Boris
bordări conceptuale privind activitatea specială de investigații în condițiile statului de drept
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 27, 2024
SIMINIUC Rodica
Analiza exploratorie a securității nutriționale în Republica Moldova
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 27, 2024
SAULOVA Inessa
Sonatele pentru vioară și pian ale compozitorilor Republicii Moldova din perspectiva tratării interpretative
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 28, 2024
TOCARCIUC Alina
Tradiţii şi inovaţii în arta textilelor din Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 28, 2024
ALVAKILI Noha
Sistemul educațional - factor de integrare a minorităților naționale în societatea israeliană. Politici educaționale
Doctor
Aprobat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iulie 2, 2024
FUIOR Artur
Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 4, 2024
DOLTU Mihai
Drepturile omului și măsurile pentru combaterea pandemiei COVID 19 în Uniunea Europeană, România și Republica Moldova o abordare comparativă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 5, 2024
STAHURSCHI Alina
Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 5, 2024
CERNITOIU Cosmin
Îmbunătățirea managementului liceelor sportive prin dezvoltarea profesională a cadrelor de conducere
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iulie 10, 2024
UNCU Livia
Elaborarea produselor farmaceutice combinate utilizate în terapia afecțiunilor urechii
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iulie 10, 2024
TIHULCĂ Constantin
Dezvoltarea rezistenței la elevii din ciclul gimnazial prin aplicarea mijloacelor din atletism, în cadrul activităților extracurriculare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iulie 10, 2024
COJOCARI Daniela
Acțiunea microbiostatică a unor extracte vegetale de compuși fenolici asupra microorganismelor responsabile de alterarea alimentelor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 11, 2024
CURTEANU Ala
Impactul intervențiilor sistemului medical și a determinanților sănătății asupra supraviețuirii, creșterii și dezvoltării copiilor
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
IMSP Institutul Mamei şi Copilului
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 12, 2024
FILIMON-CEAHLĂU Mariana
Statutul prooxidant și antioxidant în displaziile bronhopulmonare la copiii prematuri
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 11, 2024
OSTAPOV Alina
Politica de stat în urbanismul şi arhitectura Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (1944–1955)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Institutul Patrimoniului Cultural
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iulie 16, 2024
SAVIȚCHI Svetlana
Recuperarea elevelor supraponderale prin mijloace kinetoterapeutice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iulie 22, 2024
CORLOTEANU Andrei
Aspecte medico-sociale și microbiologice ale focarului de tuberculoză
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 25, 2024
ROTARU-LUNGU Corina
Caracteristica clinico – imunologică a toxocarozei asociată cu maladii respiratorii la copii
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 26, 2024
DOROBĂȚ Simona Elena
Recuperarea sportivelor handbaliste junioare după leziuni la umăr prin mijloace kinetoterapeutice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 26, 2024
BARALIUC Igor
Particularitățile procesului de selecție sportivă a copiilor în sambo la etapa inițială de pregătire
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 25, 2024
GÎRLEA Natalia
Formarea competențelor profesionale ale studenților facultăților de educație fizică și sport în cadrul disciplinelor medico-biologice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iulie 29, 2024
CONDRAȚCHI Diana
Optimizarea expertizei medico-sociale în bronhopneumopatia obstructivă cronică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iulie 30, 2024
TIHON Vitalie
Răspunderea penală pentru huliganism
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 5, 2024
APOSTOL Mariana
Semnificația epidemiologică a circulației enterovirusurilor în perioada post eliminare a poliomielitei
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe medicale
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 13, 2024
BRICEAG Valentin
Analiza și creșterea nivelului de maturitate a sistemului de management al securității informației pentru entități din Republica Moldova (pe exemplul băncilor comerciale)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 18, 2024
VIZDOGA Domnița
Proporționalitatea restrângerii unor drepturi sau libertăți în procedura penală
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, August 28, 2024
PAVEL-GUZUN Irina
Particularitățile probatoriului în cadrul procedurilor sumare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, August 28, 2024
MADAN Elena
Particularități artistice ale mobilierului ţărănesc din ansamblul locuinţei tradiţionale moldoveneşti (sfârșitul secolului XIX–mijlocul secolului XX)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, August 13, 2024
Nu există date încă