a a a

Banner levelup

Cercetare și inovare

Evaluări

Evaluarea personalului

Clear filters
 
Prenume, Nume
Denumirea tezei
Titlul științific
Teză
Resume
State
Domeniu
Institution
Speciality
Support date
USATAIA Irina
Inhibitori polifunctionali în baza compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu saliciliden- și picoliden-4-alil-S-alchilizotiosemicarbazide substituite
Doctor
În examinare la ANACEC
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Aprilie 18, 2023
ILUȘCA Marina
Evaluarea fertilității solurilor în Republica Moldova (cu folosirea analizei spectrale)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Aprilie 19, 2023
CEACHIR Anatolie
Admisibilitatea probelor prezentate de apărător în procesul penal
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Sâmbătă, Aprilie 29, 2023
MĂRGINEANU Valentin
Configurarea caracterului rațional al dreptului în gândirea românească interbelică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 5, 2023
ZINOVII Maria
Locuitori din RASSM (1924-1940) și RSSM (1940-1941, 1944-1956) pe șantierile Gulagului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 5, 2023
BONDAREV Anatolii
Divergențele dintre diagnosticul clinic și medico-legal în traumele mecanice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 10, 2023
FLOREA Mihaela
Dezvoltarea competenței de comunicare la elevii din ciclul liceal în cadrul disciplinei „Educație fizică”
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 12, 2023
TALMAZAN Larisa
Elita politică națională și regională ca actor al procesului politic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 17, 2023
ISRAELI Milana
Evaluarea și managementul ecosistemului de inovare în instituțiile de învățământ superior din Israel
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 19, 2023
TOFAN Svetlana
Evaluarea unor genotipuri de viță de vie apirene ca material genetic inițial pentru ameliorarea sortimentului viticol în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Mai 30, 2023
IONAȘCU Grigore
Dimensiuni psiho-socio-comportamentale ale consumului de alcool în adolescență
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 19, 2023
SAVVA Mariana
Fundamente psihopedagogice ale ghidării elevilor în cariera didactică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 19, 2023
COLENCIUC Inna
Aspecte sintagmatice și paradigmatice ale câmpului funcțional-semantic „Bani” în limbile engleză, română și rusă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Mai 26, 2023
BOLOCAN Natalia
Cercetarea proprietăților antiradicalice ale acidului dihidroxifumaric și a unor derivați ai săi cu aplicarea metodelor cinetice și computaționale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Mai 25, 2023
ISTRATE-ȘTEFANESCU Adriana
Managementul metodic modern în eficientizarea activității instituției de învățământ preuniversitar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 30, 2023
NASTASĂ Anca-Mihaela
Managementul performanţei în cadrul proiectelor de intervenţie educaţională
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 29, 2023
GAVRILIUC Olga
Efectul stimulării cerebrale profunde asupra tulburărilor de mers și postură la pacienții cu boală Parkinson
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Mai 17, 2023
JELEV Natalia
Evaluarea și modificarea rezistenței relative a genotipurilor de grâu (Triticum aestivum L.) la temperaturi extreme
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 8, 2023
RACOVIȚĂ Stela
Variații genetice în infertilitatea masculină cu azoospermie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 14, 2023
CRISTEA Daniel
Protecția datelor cu caracter personal în procesul penal
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 16, 2023
PITERSCHI Eugeniu
Analiza juridico-penală a infracţiunii de falsificare a probelor
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 16, 2023
BRIA Feodor
Reglementarea juridică internațională a securității navigației civile aeriene
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 14, 2023
SAMSON Stella
Țesuturile dentare moi – sursă de celule stem pentru medicina regenerativă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 14, 2023
BUSUIOC Tatiana
Particularitățile interpretării partidelor feminine centrale în operele veriste din perspectiva teatrului liric contemporan
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 15, 2023
ȘTIUCA Petru
Principii de realizare și interpretare a lucrărilor academice transcrise pentru acordeon
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 16, 2023
SOLTAN Angela
Politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 16, 2023
PELTEC Angela
Boala ficatului gras non-alcoolic: opțiuni de diagnostic și de conduită terapeutică
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 19, 2023
FOGHEL Ecaterina
„Conceptul virtute în textele artistice franceze din secolul al XX-lea
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 21, 2023
STRÎMBEANU Alexandru
Răspunderea penală pentru accesul ilegal la informația computerizată
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Sâmbătă, Iunie 24, 2023
DOLEA Sorin
Soluționarea litigiilor contractuale în arbitrajul investițional
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 22, 2023
GOLUB Aliona
Caracteristica recidivelor la pacienții cu Limfom Hodgkin, stadiile I și II
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 21, 2023
CRUDU Alexandr
Rolul sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate în realizarea scopului pedepsei penale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 30, 2023
COJOCARI Ion
Analiza juridico-penală a organizării migrației ilegale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 23, 2023
MUNTEANU Dorina
The creations for horn written by Oleg Negruța in the national concert and didactic repertoireCreațiile pentru corn semnate de Oleg Negruța în repertoriul concertistic și didactic național.
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 26, 2023
PASĂRE Daniela
Formarea inteligenței motrice în cadrul disciplinei Muzică și mișcare a elevilor din ciclul primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 22, 2023
CEBOTARI Mihail
Protecția juridică a drepturilor sociale ale cetățenilor Republicii Moldova cu statut de lucrători migranți
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 23, 2023
MIHĂILĂ Monica Maria
Metodologia predării-învățării interactive a istoriei în învățământul gimnazial
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iunie 27, 2023
MELEGA Anatol
Analiza predictivă a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 23, 2023
ROMANENCO Cristina
Valorificarea folclorului muzical românesc în jazzul din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX-XXI: procedee şi tehnici de interpretare vocală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 26, 2023
ALSATOU Alina
Rolul patologiei cordonului ombilical în mortalitatea și morbiditatea perinatală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Duminică, Mai 28, 2023
TACU Lilia
Rolul TNF-α în patogenia cardiomiopatiei doxorubicinice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iulie 5, 2023
ILICCIEV Maxim
Particularități ale inteligenței sociale la studenți din perspectiva profilului profesional de personalitate
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Iunie 27, 2023
COLȚA Artur
Tratamentul endourologic al obstrucţiei infravezicale provocată de consecinţele prostatitei cronice abacteriene
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 28, 2023
LOLUȚA Adrian Gabriel
Pregătirea fizică a pompierilor militari din cadrul serviciilor profesioniste pentru situații de urgență
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iunie 28, 2023
MELENCIUC Mihai
Uscarea perelor în atmosferă modificată de CO2
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 29, 2023
KAZAK Natalia
Modificarea suprafeţelor metalice prin sintetizarea cu scântei electrice a carburilor, utilizând electrozi din grafit și metale tranzitorii
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 29, 2023
CUNEV Veaceslav
Tehnologii informaționale interoperabile moderne în sistemele de plată electronice protejate, bazate pe algoritmi de analiză a formanților
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 30, 2023
BARCARI Dina
Deconstrucția identității religioase în contextul multicultural contemporan
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iunie 30, 2023
TACU Lilia
Rolul TNF-α în patogenia cardiomiopatiei doxorubicinice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Iulie 5, 2023
SÎRBU Mariana
Habitatul comunităților din perioada tardivă a epocii bronzului în spațiul Carpato-Niprean (complexul cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 6, 2023
BURLUI Raluca Mădălina
Dezvoltarea capacităților coordinative și influența acestora asupra performanței școlare la nivel de învățământul primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iunie 29, 2023
GAINA Alexandru
Răspunderea penală pentru divulgarea secretului de stat
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia Stefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Iulie 6, 2023
HARABARA Valeriu
Comunitatea greacă din Basarabia în anii 1812-1829
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 14, 2023
APOSTOL Snejana
Dihotomia evoluției dansului scenic în contextul abordărilor sincronice și diacronice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Iunie 12, 2023
OSIPCIUC Galina
Potențialul reproductiv al suinelor în funcție de statusul fiziologic al organismului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Iulie 28, 2023
GABURA Carolina
Regimuri narative lirice în proza românească a secolului al XX-lea
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 4, 2023
IAPĂSCURTĂ Victor
Prezicerea timpurie a sepsisului cu ajutorul unei aplicații proprii elaborate în baza învățării automate (inteligență artificială)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 27, 2023
MAȘNIC Alisa
Birefringenţa şi structura benzilor energetice ale materialelor calcopirite CuAlxGa1-xSe(S)2
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 4, 2023
LEVKOVICH Lavan Limor
Competitivitatea serviciilor educaționale pe piețele internaționale: experiența israeliană în diverse sectoare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, August 22, 2023
STREZEV Mihail
Orga în creația camerală a lui Dmitri Kițenko
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Specialitate științifică pentru testare
Joi, August 24, 2023
ULINICI Mariana
Evoluția moleculară a SARS-CoV-2 și răspunsul imun uman la infecție
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, August 24, 2023
IDRICEANU Cătălin-Ionel
Valorificarea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, August 25, 2023
VIȘANU Vitali
Elaborări teoretice și practice privind metoda combinată de deshidratare a fructelor de piersic
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, August 25, 2023
ȚURCANU Dinu
Securitatea nutrițională a persoanelor cu tulburări corelate consumului de gluten în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, August 29, 2023
RUSU Ștefan
„Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 15, 2023
CARPENCO Ecaterina
Particularități ale stromei în subtipurile moleculare de cancer mamar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 20, 2023
FULGA Ala
Activitatea biochimică a extractelor din specia Taraxacum officinale G.H. Weber ex Wiggers
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, August 29, 2023
ȚIBULEAC Ana
Dezvoltarea planului-cadru de învățământ din perspectiva formării competențelor-cheie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 7, 2023
BRADU Nina
Influența preparatului BioR asupra crioconservării spermei de berbec
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe agricole
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
OBOROCEANU Aliona
erfecționarea managementului infrastructurii drumurilor publice în Republica Moldova
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
FRUMOSU Elena
Încadrarea categoriilor sociale privilegiate din Basarabia în sistemul socio-administrativ al Imperiului Rus în baza documentelor vechi păstrate în familii (1812-1847)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
BUZENCO Valeria
Conceptualizarea pedagogică a dezvoltării inteligenței sociale a cadrelor didactice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
SIMINEL Nikita
Structuri clay-polymer nanocompozite pentru ambalaje alimentare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 8, 2023
KAKOON Katy
Formarea motivației de învățare a elevilor cu risc de abandon școlar prin eficientizarea comunicării didactice
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Septembrie 5, 2023
COLIBĂȘANU Florin Bogdan
Modelarea pregătirii tactice a tenismenelor junioare într-un ciclu anual de antrenament
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 11, 2023
BURDUNIUC Olga
Produse inovaționale cu acțiune antifungică asupra unor agenți cauzali ai micozelor umane
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 11, 2023
PÎRȚAC Ion
Recuperarea pacienților cu AVC ischemic în perioada acută prin aplicarea kinetoterapiei în asociere cu stimularea magnetică transcraniană
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Septembrie 12, 2023
MOSTOVEI Mihail
Modificările de funcție masticatorie și musculară în reabilitarea edentației totale cu proteze fixe cu suport implantar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 14, 2023
BIRTOK ANDRASCIUC Vasilica
Socializarea preşcolarilor în contextul parteneriatului educațional grădiniță-familie
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 15, 2023
STRATAN Andrei
Răspunderea penală pentru dobândirea creditului, împrumutului sau a despăgubirii/indemnizației de asigurare prin înșelăciune
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 15, 2023
BUMBU Tudor
Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea și procesarea textelor din patrimoniul istorico-cultural
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Septembrie 19, 2023
TURTURICA Natalia
Elaborarea metodei de calcul a deteriorărilor complexe pe liniile electrice cu autocompensare și crearea filtrelor componentelor simetrice hexafazate
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 24, 2023
SPIAN Cristina
Studiul stratigrafic și paleontologic al depozitelor volhyniene din partea de Nord-Est a interfluviului Nistru-Prut
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 22, 2023
COBZAC Vitalie
Grefe combinate în restabilirea defectului experimental de cartilaj articular
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 20, 2023
URSATII Nicolai
Sporirea eficienței energetice a instalației cu frig natural și artificial la punctele de colectare a laptelui
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 20, 2023
BICULESCU Florina-Teodora
Formarea referențialului axiologic al elevilor prin autoeducație
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 21, 2023
MOTELICA Gabriela
Tratamentul complex al pacienţilor cu pericoronarite
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 27, 2023
ENICOV Vadim
Securitatea juridică a persoanei în Republica Moldova, dimensiuni constituționale
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 27, 2023
POSTOLACHI Iulia
Metodologia formării excelenței artistice a cadrelor didactice din învățământul primar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Septembrie 28, 2023
FALA Victoria
Perfecționarea managementului competitivității exporturilor moldovenești
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 29, 2023
PENINA Olga
Disparitățile socio-demografice și regionale ale mortalității în Republica Moldova
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Octombrie 11, 2023
JARAMNA Raid
Tranziția de la treapta primară la treapta gimnazială și influența asupra succesului școlar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Septembrie 27, 2023
APETRII Natalia
Cadrul psihopedagogic și tehnologic al cursului „Data Mining”
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 29, 2023
RUSNAC Veronica
Tipologia sistemelor juridice contemporane
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Septembrie 29, 2023
SAULEA George Dan
Dezvoltarea capacităților coordinative la pugiliști în cadrul etapei de specializare sportivă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 5, 2023
COZIMA Mihail
Planificarea procesului de antrenament la sportivii halterofili la etapa incipientă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 6, 2023
LÎSENCO Vlada
Organizațiile neguvernamentale internaționale: statutul juridic, tipurile și rolul lor în lumea contеmporană
Dr.hab
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 10, 2023
FOCA Silvia-Gabriela
Studierea mineralizării osoase în artrita juvenilă idiopatică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Octombrie 11, 2023
BOGONOBSCHI Livia
Studiul afectării cardiovasculare în artrita juvenilă idiopatică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Miercuri, Octombrie 11, 2023
ADĂSCĂLIȚEI Cristian
Educația vocațională din perspectiva prevenirii dificultăților de adaptare în mediul școlar
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 12, 2023
NICUȚĂ Alexandru
Influența inhibitorului sintezei etilenei Fitomag asupra derulării proceselor de maturare-senescență la fructele de măr
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 17, 2023
RUSU Viorel
Statutul juridic al autorităților administrației publice ce exercită competențe de administrare fiscală
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Septembrie 18, 2023
OREHOVSCHI Sergiu
Dezvoltarea competenței elevului de a învăța să învețe prin activități integratoare independente de valorizare a textului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 19, 2023
GRAUR Ianina
Sinteza, structura și proprietățile biologice ale complecșilor cuprului cu liganzi polidentați în baza 4-aliltiosemicarbazonelor solubile în apă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 20, 2023
GĂLĂȚEANU Ioan Sorin
Pregătirea sportivă a echipei de oină la nivelul ciclului gimnazial
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 20, 2023
PĂDURARU Tatiana
Dezvoltarea afacerilor sustenabile în contextul economiei verzi prin eco-inovare
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 26, 2023
URECHE Dumitru
Sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinativi ai metalelor de tip „s” și „d” cu liganzi polifuncționali
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 27, 2023
AWADA Saleh
Îmbunătățirea și adaptarea tehnologiilor de gestionare pentru a răspunde necesităților pieței muncii în domeniul învățământului superior al Israelului
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 31, 2023
GOTIȘAN Nicolai
Organizarea si prestarea serviciilor publice la nivel local în contextul descentralizării administrative
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Joi, Octombrie 19, 2023
RENCHECI Diana
Noi direcții privind calitatea și supravegherea lucrărilor de audit
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Vineri, Octombrie 27, 2023
SÎRGHI Angela
Particularităţi ale formării competenţei de comunicare in limba străină la adulţi prin utilizarea TIC
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Octombrie 30, 2023
NICHITA Cristina
Abordarea cognitivă a terminologiei multilingve în triada inteligența emoțională – inteligența cognitivă – inteligența artificială (în limbile engleză și română)
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe umaniste
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Octombrie 30, 2023
RUSNAC Anna
Sinteza și proprietățile biologice ale combinațiilor coordinative cu unele biometale în baza tiosemicarbazonelor 4-aminobenzoatului de etil
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Luni, Octombrie 30, 2023
HOROZOVA Valentina
Probleme ale contabilității și auditui în unitățile de alimentație publică
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Academia de Studii Economice a Moldovei
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 31, 2023
DOȚEN Natalia
Particularități cognitive, afective și comportamentale ale persoanelor cu epilepsie farmacorezistentă
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe sociale şi economice
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 31, 2023
CROITOR Roman
Cerbii din Miocenul Târziu - Pleistocenul Palearcticului de Vest: sistematică, filogenie și evoluție
Doctor
În examinare în Comisia de doctorat
Ştiinţe ale naturii
Universitatea de Stat din Moldova
Specialitate științifică pentru testare
Marţi, Octombrie 31, 2023
Nu există date încă