a a a

Careers

06 Septembrie 2021
  Career
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Redactor principal, Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională
  1. Atribuțiile de bază ale funcției:
  • Coordonează procesul de informare şi comunicare a Agenției cu publicul larg, reprezentanții societăţii civile şi mass-media în vederea informării operative şi veridice;
  • Stabilește și menține relaţiile de comunicare cu mass-media. Monitorizează presa şi opinia publică pentru cunoaşterea percepției societății în raport cu inițiativele Agenției;
  • Asigură întreținerea și actualizarea datelor și informațiilor pe pagina web a Agenției;
 
19 August 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor: 24.09.2021

Unități disponibile: 1

 
19 August 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Direcția Evaluare în Învățământul Superior

Data-limită de depunere a documentelor: 24.09.2021

Unități disponibile: 1

 
19 August 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Data-limită de depunere a documentelor: 24.09.2021

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea procesului de evaluare externă și acreditare în învățământul profesional tehnic

 
09 Iulie 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Secția Evaluare în învățământul profesional tehnic

Data-limită de depunere a documentelor: 01.09.2021

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 
09 Iulie 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Inspector principal, Secția Evaluare învățământ liceal 

Data-limită de depunere a documentelor: 01.09.2021

Unități disponibile: 2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 
09 Iulie 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Inspector, Secția Evaluare Învățământ Primar și Gimnazial (Concurs prelungit)

Data-limită de depunere a documentelor: 01.09.2021

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 
02 Iunie 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal, Serviciul financiar-administrativ

Data-limită de depunere a documentelor: 15.06.2021

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: