a a a

Cooperare

Parteneri

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este membru al următoarelor structuri internaționale:

 1. ENQA, Asociația Europeană a Agențiilor pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - membru afiliat;
 2. SICI, Conferința Internațională Permanentă a Inspectoratelor - membru cu drepturi depline;
 3. CEENQA, Reţeaua Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Europa Centrală și de Est - membru cu drepturi depline;

Internaționali

Agenția pentru Asigurarea Calității prin Acreditarea Programelor de Studii (AQAS)

Pe data de 20 mai 2016, ANACEC (anterior Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP)) a semnat un acord de cooperare în domeniul evaluării calității și acreditării în învățământul superior cu AQAS - Agenția Germană pentru Asigurarea Calității prin Acreditarea Programelor de Studii. Acordul de cooperare are drept scop stabilirea și dezvoltarea unei colaborări intense între aceste două Agenții prin schimb de experienţă și informații din domeniul asigurării calității, transferul de bune practici ale AQAS și promovarea ANACEC în structurile de asigurare a calității ale Uniunii Europene. De asemenea, acordul prevede participarea în  proiecte și evenimente comune, implicarea experților AQAS la evaluările externe organizate de către ANACEC, precum și orice alte activități care sunt conforme cu statutul celor două Agenții și au ca scop asigurarea calității în învățământ.

 

 

 

 

Agenția Națională de Acreditare a Federației Ruse (ФГЬУ Росаккредагентство)

Parteneriatul dintre ANACEC și Agenția Națională de Acreditare a Federației Ruse s-a oficializat prin semnarea, la data de 27 septembrie 2016, a Acordului de colaborare și suport reciproc în promovarea culturii calității în sistemele educaționale din Republica Moldova și Rusia. Acordul de colaborarea prevede fortificarea eforturilor comune în procesul de asigurare a calității în învățămîntul superior, dezvoltarea unei colaborări intense prin schimbul de experiență și informații utile, participarea la evenimente comune, precum și alte activități care sunt conforme cu statutul celor două agenții și au ca scop asigurarea calității în educație.

 

Agenția Estoniană de Asigurare a Calității pentru Învățământul Superior și Profesional Tehnic (EKKA)

Acordul de cooperare între ANACEC (ANACIP) a fost semnat în toamna anului 2016. Având misiuni și obiective instituționale comparabile în domeniul asigurării calității în sectorul învățământului superior și profesional tehnic, ambele părți și-au propus să stabilească o relație mai strânsă ca parteneri egali în domeniul evaluării  externe a  calității în sectoarele menționate.. Astfel, părțile au convenit să contribuie la îmbunătățirea înțelegerii reciproce în ceea ce privește sistemele naționale de asigurare a calității în învățământul superior și profesional tehnic, să ofere sprijin relevant pentru îmbunătățirea cadrului regulator și a politicii de asigurare a calității; să colaboreze în activități comune de asigurare a calității; să disemineze experiența și bunele practici în domeniu; să realizeze cu regularitate   schimb de informații, expertiză, opinii și publicații; să implice experți evaluatori și alți specialiști în activități de evaluare și asigurare a calității etc.

 

Agenția Independentă de Acreditare și Rating (IAAR), Kazahstan

13 noiembrie 2017

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)

În 2018, ANACEC și ARACIS au semnat un acord de parteneriat cu scopul de a promova învățământul superior de calitate din România și din Republica Moldova pe plan internațional, de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniul educației și cercetării în cele două state, inclusiv prin  aplicarea prevederilor Standardelor și Liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior - ESG, ediția  2015. Activitățile de cooperare se concentrează pe  următoarele direcții:

 • Asigurarea accesului la informațiile de interes public despre calitatea învățământului superior la nivel interstatal și internațional.
 • Diseminarea experiențelor și a bunelor practici  atestate în procesul de  evaluare externă a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior din cele două state.
 • Desemnarea experților evaluatori  pentru implicarea acestora în activități de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior din statul partener.
 • Participarea, în comun, la proiecte interne și/sau internaționale în domeniul asigurării calității învățământului superior, finanțate la nivel național sau de către alte instituții/organizații europene sau internaționale.
 • Organizarea, în parteneriat, a activităților în domeniul asigurării calității, în particular conferințe, forumuri, ateliere de lucru, dezbateri, întâlniri informale etc.
 • Acordarea sprijinului reciproc în aderarea la organizații sau rețele internaționale ale agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior.
 • Elaborarea și publicarea rezultatelor activităților de evaluare externă din cele două state în studii și sinteze comune.

Agenția independentă de asigurare a calității, Kazahstan (IQAA)

La 25 aprilie 2019 la Tallinn a fost semnat un acord de parteneriat cu Agenția Independentă de Asigurare a Calității în Educație (IQAA) din Kazahstan, în domeniul asigurării calității în învățământul superior și profesional tehnic. Obiectivul principal al acordului constă în promovarea activă de către agențiile partenere a aplicării la nivel de învățământ superior a prevederilor din Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG, ediția 2015) , iar la nivel de învățământ profesional tehnic al principiilor Procesului Torino. În baza acordului semnat, partenerii și-au propus să dezvolte și să realizeze activități comune, schimb de experți și bune practici. IQAA, în calitatea sa de membru cu drepturi depline al ENQA, și-a declarat deschiderea să ne ghideze în procesul de pregătire pentru evaluarea externă de către ENQA.

 

 

Inspectoratul Școlar, București

În cadrul vizitei de studii cu tema Schimb de bune practici în domeniul asigurării calității în învățământul preuniversitar în școlile din România și Republica Moldova, realizate de către angajații Agenției la Inspectoratul Școlar al Municipiului București (IȘMB), au fost identificate și discutate perspective de colaborare. În consecință, în data de 11 octombrie 2019, în scopul colaborării și al schimbului de experiență în domeniul evaluării externe la nivel de instituții de învățământ general și asigurarea calității în educație, a fost inițiat un parteneriat durabil cu Inspectoratul Școlar din Municipiul București prin semnarea unui Acord de colaborare între ANACEC și IȘMB.

 

 

Centrul de evaluare a învățământului din Finlanda (FINEEC)

La 13 decembrie 2019 ANACEC a semnat un acord de cooperare cu Centrul de evaluare a învățământului din Finlanda – FINEEC. Acordul prevede acțiuni de fortificare a colaborării bilaterale pe dimensiunea asigurării calității studiilor. Obiectivul general al acordului de cooperare vizează dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul evaluării și asigurării   calității în învățământul general, învățământul profesional tehnic, învățământul superior și de formare continuă; dezvoltarea culturii calității; promovarea educației de calitate în Finlanda și în Republica Moldova pentru a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale de calitate în domeniu, precum și un schimb continuu de experiență între cele două entități partenere.

 

Centrul eurasiatic pentru acreditare și asigurarea calității în învățământul superior și asistența medicală din Republica Kazahstan

Memorandumul de înțelegere între ANACEC și ECAQA, semnat la 18 martie 2020, vizează recunoașterea importanței evaluării externe și a acreditării în dezvoltarea învățământului superior, în particular a educației medicale și a altor profesii de asistență medicală, dorindu-se consolidarea și extinderea cooperării și asistenței reciproce în furnizarea învățământului superior în țările partenere  bazându-se pe principiul egalității și al beneficiului reciproc. Părțile au convenit să stabilească și să dezvolte cooperarea în domeniul evaluării și acreditării în învățământul superior, inclusiv a educației în domeniul profesiilor medicale. Memorandumul stabilește domeniile de cooperare pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor comune, evenimentelor și a altor forme de cooperare în scopul obținerii unor rezultate eficiente.

Asociația de Certificare “Registrul Rus” din Federația Rusă

Acordul de cooperare între ANACEC și Asociația de Certificare “Registrul Rus” a fost semnat la 25 martie 2020. Acest Acord are drept scop dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul evaluării și asigurării calității educației, dezvoltarea culturii calității și schimbul de experiență în sfera învățământului la nivel global, creșterea nivelului de deschidere (transparență) pentru părțile interesate din aria globală a învățământului superior și a organizațiilor internaționale în domeniul evaluării calității educației, participarea în proiecte comune, promovarea oportunităților existente de recunoaștere reciprocă a calității studiilor, dezvoltarea mecanismelor de acreditare a programelor de studii comune desfășurate împreună cu universitățile partenere, organizarea evenimentelor comune (seminare, conferințe, mese rotunde etc.).

 

Asociația Internațională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Pre-terțiar și Superior din SUA

Asociația Internațională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Pre-terțiar și Superior (QAHE), înregistrată în Delaware SUA, este o organizație independentă, privată și internațională, care este finanțată prin taxe percepute pentru serviciile sale de acreditare către instituții academice la diferite niveluri, organisme de certificare, E - Furnizori de sisteme de management al învățării și organizații de instruire. Acreditarea QAHE este concepută special pentru a se potrivi diferitelor instituții, inclusiv universități, colegii, școli, organizații de formare și furnizori de educație online/la distanță. Cu rețeaua sa uriașă și recunoașterea din partea organizațiilor din întreaga lume, statutul de acreditare QAHE semnifică angajamentul instituției pentru o educație de calitate, care este în conformitate cu standardele internaționale.

Pe data de 08.08.2023 a fost semnat un acord de colaborare între ANACEC și QAHE, care prevede ca ambele părți:

 • își vor recunoaște reciproc standardele de acreditare, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite într-un acord separat care va fi negociat și executat de ambele părți. Recunoașterea reciprocă a standardelor de acreditare va contribui la îmbunătățirea calității și credibilității instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume; 
 • își vor promova reciproc serviciile prestate membrilor și publicului lor, sub rezerva legilor și reglementărilor aplicabile. Părțile vor coopera în dezvoltarea inițiativelor comune de marketing și a materialelor promoționale pentru a facilita promovarea încrucișată;
 • vor colabora în cadrul campaniilor de promovare a unui mesaj comun în beneficiul ambelor instituții, identificând împreună temele, obiectivele și strategiile acestor campanii;
 • vor explora oportunități de parteneriate strategice care pot crea valoare adăugată pentru ambele părți și se vor angaja în discuții și negocieri pentru a identifica domenii potențiale de colaborare și pentru a dezvolta inițiative reciproc avantajoase.

Pentru mai multe informații despre activitatea QAHE accesați link-ul https://www.qahe.org/

European Council for Leading Business Schools (ECLBS)

Memorandumul de înțelegere între ANACEC și ECLBS, semnat la 18 februarie 2024, reprezintă o oportunitate unică de a ridica semnificativ peisajul învățământului superior la scară globală. Ghidat de principiile excelenței și integrității, ECLBS funcționează sub conducerea unui Consiliu de Administrație distins, compus din reprezentanții instituțiilor de acreditare de stat europene importante. Acest lucru asigură că inițiativele acestora să se alinieze în mod constant la cele mai înalte standarde de calitate educațională. Înființat în 2013, Consiliul European pentru școlile de afaceri de top (ECLBS) este o asociație educațională non-guvernamentală și non-profit înregistrată.

Naționali

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Pe data de 1 martie 2016, IP „Institutul Național de Standardizare” și ANACIP au semnat o Convenție, care va constitui cadrul juridic de bază în relațiile dintre Părți privind colaborarea în vederea promovării activității de standardizare în rândul studenților și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate din Republica Moldova. Obiectul Convenției îl reprezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos, în scopul formării specialiștilor de înaltă calitate, cu competențe racordate la cerințele pieței muncii și a economiei contemporane bazate pe cunoaștere.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

La 24 octombrie 2017, a fost încheiat un acord de colaborare între Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional (ANACIP) și Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM). Obiectivele colaborării  se axează pe susținerea și dezvoltarea sistemului de învățământ din țara noastră, precum și implementarea învățământului profesional tehnic prin sistemul dual. În cadrul acordului, se urmărește stabilirea unei colaborări durabile şi de succes între ambele instituții, bazată pe principii de paritate, în susţinerea și buna desfăşurare a sectorului educaţiei tehnice, consolidării reformelor demarate în învățământul tehnic şi asigurării procesului de modernizare continuă a sistemului respectiv, .accelerarea implementării modelului dual de educație profesională în domeniile sectoarelor prioritare, prevăzute în strategiile naționale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului Acord, ANACIP şi CCI RM vor crea un grup de iniţiativă care va identifica sursele și soluțiile de realizare ale acestora, implementarea şi monitorizarea în comun a activităților, precum şi alte cazuri în contextul aceleiaşi idei, cu acordul ambelor instituții.

 

 

 

Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP)

Pe data de 23 mai 2018, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a semnat o convenție de parteneriat cu Inspectoratul Național de Patrulare, în vederea promovării activităţilor de asigurare şi dezvoltare a calităţii în procesul de instruire a conducătorilor de autovehicule, dar şi în vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale pentru siguranța rutieră, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1214 din 27.12.2010.
Obiectul Convenţiei îl reprezintă stabilirea parteneriatului în scopul formării conducătorilor de autovehicule de înaltă calitate în conformitate cu standardele educaţionale, cu competenţe racordate la cerinţele regulamentare privind siguranţa în traficul rutier, precum şi  necesitățile pieţei muncii în specialişti calificaţi.
Colaborarea  între cele două entități se realizează prin:

 • schimb de informații, cunoștințe și experiențe privind standardele naţionale şi europene de asigurare a calităţii în domeniul pregătirii conducătorilor de autovehicule; 
 • participarea în misiuni de evaluare externă a calităţii programelor de instruire a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile şi subcategoriile oferite de unităţile de instruire auto;
 • inițierea și realizarea  proiectelor comune  pentru promovarea şi implementarea standardelor de calitate a instruirii în rândul unităţilor de instruire auto; 
 • formarea și consolidarea competenţelor experţilor evaluatori ai ANACEC implicați în procesul de evaluare externă a calităţii programelor de instruire a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile şi subcategoriile.

 

 

 

Antena Agenției Universitare a Francofoniei la Chișinău (AUF)

Acordul de cooperare semnat între ANACEC și AUF în toamna anului 2018 are scopul de a contribui la dezvoltarea și promovarea culturii calității orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniul învățământului superior și în cercetare, precum și de a consolida cultura francofonă în mediul universitar din Republica Moldova. Părțile au convenit să promoveze activ aplicarea prevederilor Standardelor și Liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior - ESG, ediția 2015, în învățământul superior din Republica Moldova. Activitățile de cooperare se vor concentra pe următoarele domenii/direcții:

 • Promovarea internaționalizării studiilor universitare din Republica Moldova prin intermediul mobilităților academice și de cercetare.
 • Încurajarea parteneriatelor între universitățile din comunitatea francofonă prin programe comune de cooperare în domeniile educației, culturii și cercetării. 
 • Diseminarea experiențelor și bunelor practici în evaluarea externă a calității educației din statele francofone în învățământul superior din Republica Moldova.
 • Participarea la proiecte comune în domeniul asigurării calității educației, finanțate la nivel național sau de către alte instituții/organizații europene sau internaționale.
 • Realizarea de proiecte comune în domeniul asigurării calității învățământului superior.
 • Organizarea, în comun, a activităților (ex.: conferințe, ateliere de lucru, întâlniri informale, schimb de publicații etc.) în domeniul asigurării calității.

Fundația Pestalozzi

La 27 septembrie 2019, între ANACEC și Reprezentanța în Republica Moldova a Fundației Elvețiene pentru Copii „Pestalozzi”, a fost semnat Acordul de parteneriat „Alternative viabile de modernizare și adaptare a învățământului general din Moldova contextului european contemporan în educație”. Printre obiectivele de bază ale colaborării bilaterale se regăsesc:

 • Stimularea implementării modelelor educaționale performanțe. 
 • Formarea abilităților de autoevaluare/ evaluare pentru toți actorii implicați în pilotarea Metodologiilor de evaluare externă în învățământul general.
 • Consolidarea capacității angajaților Direcției Evaluare în Învățământul General a ANACEC privind organizarea și coordonarea procesului de evaluare externă.
 • Promovarea în cadrul procesului de evaluare externă a drepturilor copilului și a competențelor interculturale în rândul cadrelor de conducere din învățământul general.

CCF Moldova

La 11 noiembrie 2019, a fost semnat un acord de parteneriat între ANACEC și Asociaţia Obștească CCF/ HHC Moldova – Copil, Comunitate, Familie (CCF Moldova). Acordul a fost încheiat în scopul coordonării acțiunilor pe perioada pilotării Indexului Incluziunii, ca instrument de dezvoltare a procesului de învățare și participare în 14 instituții de învățământ din raioanele Strășeni și Sîngerei, acțiuni ce au fost realizate în cadrul proiectului “Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii”.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

La data de 23 septembrie a fost semnat un Acord de colaboare între ANACEC și Centrul Educațional PRO DIDACTICA cu scopul de a contribui la dezvoltarea și promovarea culturii calității orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniul învățământului general, învățământului profesional tehnic, învățământului superior și formării profesionale continue din Republica Moldova.

ANACEC și C.E. PRO DIDACTICA vor promova activ aplicarea prevederilor Standardelor și Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior - ESG 2015 în domeniul învățământului superior și ale Cadrului European de Referință în Domeniul Asigurării Calității (EQAVET) în învățământul profesional tehnic și de formare profesională continuă în Republica Moldova.

Activitățile de cooperare se vor desfășura în următoarele domenii de interes comun:

 • Promovarea culturii calității studiilor oferite în cadrul instituțiilor de învățământ de toate nivelurile din Republica Moldova.
 • Încurajarea stabilirii de parteneriate între instituțiile de învățământ propriu-zise și partenerii acestora, în persoana ANACEC și C.E. PRO DIDACTICA, prin activități comune de cooperare în domeniul asigurării calității în educație. 
 • Diseminarea experiențelor și a bunelor practici în evaluarea externă a calității în educație din Republica Moldova.
 • Participarea la proiecte comune în domeniul asigurării calității în educație, finanțate la nivel național sau de către alte instituții/organizații europene sau internaționale.
 • Organizarea în comun a unor manifestări în domeniul asigurării calității, precum conferințe, ateliere de lucru, întâlniri informale, schimb de publicații etc.
 • Realizarea de proiecte comune în domeniul asigurării calității învățământului de toate nivelurile. 

Liga Studenţilor Originari din Republica Moldova (LSORM)

Pe data de 9 martie 2021, a fost semnat un Protocol de colaborare între Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) și Liga Studenţilor Originari din Republica Moldova (LSORM).  Protocolul a fost semnat de Andrei Chiciuc, președinte al ANACEC și Nicu Știrbeț, președinte al LSORM.

Obiectul acordului îl constituie parteneriatul între cele două organizaţii în domeniul asigurării calității în educație, și anume promovarea culturii calității studiilor oferite în cadrul instituțiilor de învățământ de toate nivelurile din Republica Moldova. Activitățile de cooperare consemnate de ambele părți în cadrul Protocolului sunt: 

 • Încurajarea stabilirii de parteneriate între instituțiile de învățământ propriu-zise și partenerii acestora, în persoana ANACEC și LSORM, prin activități comune de cooperare în domeniul asigurării calității în educație;
 • Atragerea și implicarea studenților basarabeni din străinătate în activități de asigurare externă a calității în educație din Republica Moldova;
 • Diseminarea experiențelor și a bunelor practici ale studenților basarabeni din străinătate în asigurarea și evaluarea calității în educație din Republica Moldova;
 • Participarea la proiecte comune în domeniul asigurării calității în educație, finanțate la nivel național sau de către alte instituții/organizații europene sau internaționale;
 • Organizarea în comun a unor manifestări în domeniul asigurării calității, precum conferințe, ateliere de lucru, întâlniri informale, schimb de publicații etc.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

Pe data de 26 martie 2021, a fost semnat un acord de colaborare între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) reprezentată de Viorel IUSTIN, Director general, și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), reprezentată de Andrei CHICIUC, președinte. Acordul are drept scop consolidarea și aprofundarea relațiilor de colaborare în domenii de interes reciproc. 

Pornind de la dezideratul integrării europene a Republicii Moldova și de raliere a științei din țară la standardele internaționale ale cercetării, recunoscând rolul proprietății intelectuale, al educației, cercetării și inovării în dezvoltarea economică, socială și culturală a țării noastre și ținând cont de necesitatea consolidării și conformării sistemului național de proprietate intelectuală și de asigurare a calității în educație și cercetare conform standardelor internaționale în domeniu, ambele entități se angajează să realizeze următoarele obiective:

 • eficientizarea procesului de cercetare și inovare, precum și consolidarea sistemului național de protecție a proprietății intelectuale;      
 • promovarea standardelor internaționale de asigurare a calității cercetării și a celor mai bune practici în vederea eficientizării dobândirii de noi cunoștințe științifice sau tehnologice în cadrul organizațiilor și instituțiilor din domeniile cercetării și inovării, prin organizarea seminarelor de informare și școlarizare;
 • familiarizarea cercetătorilor și inventatorilor din țară cu prevederile legislației naționale și internaționale în domeniul proprietății intelectuale;
 • dezvoltarea competențelor specialiștilor din cadrul organizațiilor și instituțiilor din domeniile cercetării și inovării în materie de management al cercetării, inclusiv în domeniul protecției juridice și valorificării obiectelor de proprietate intelectuală;
 • acordarea asistenței informaționale organizațiilor și instituțiilor din domeniile cercetării și inovării în vederea creării și/sau dezvoltării serviciilor de gestionare a proprietății intelectuale și transferului tehnologic;
 • coeditarea, în calitate de cofondatori, a revistei de proprietate intelectuală, știință și educație ,,Intellectus”, promovarea acesteia în țară și peste hotare în vederea integrării sale în circuitul științific internațional.

Direcțiile prioritare de colaborare comună constau în conlucrarea în procesul elaborării proiectelor de acte normative, precum și a altor instrucțiuni și recomandări, care vor contribui la eficientizarea procesului de cercetare și inovare, precum și la consolidarea sistemului național de protecție a proprietății intelectuale; conlucrarea la pregătirea pentru tipar și editarea revistei de proprietate intelectuală, știință și educație ,,Intellectus”, la pregătirea dosarului de evaluare a revistei în conformitate cu Regulamentul ANACEC cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, precum și la promovarea publicației în mediul științific și universitar din țară și de peste hotare, inclusiv prin intermediul bazelor de date internaționale și cataloagelor internaționale de rezumate pe domenii. 

Agenției Naționale Antidoping (ANA)

La 22 februarie 2024, a fost semnat un acord de parteneriat între ANACEC și Agenției Naționale Antidoping (ANA). Acordul a fost încheiat în scopul ajustării proceselor de formare profesională a specialiștilor la necesitățile pieței muncii, în contextul racordării activităților educaționale și de cercetare la standardele europene.  ANACEC și Agenția Națională Antidoping și-au unit eforturile în demersurile lor educaționale și de cercetare pentru promovarea unui mod de viață sănătos, combaterea și prevenirea fenomenului de dopaj, precum și încurajarea practicării unui sport curat.