a a a

Organigrama

Conform Regulamentului de organizare și funcționare, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este constituită din:

 • Consiliul de conducere
 • Comisiile de profil
 • Aparatul administrativ

Consiliul de conducere

Consiliul de conducere este organul colectiv de conducere care asigură elaborarea și implementarea strategiei Agenției. Consiliul de conducere este constituit din 15 membri: 13 cadre cu titluri științifico-didactice și științifice, cu grade didactice și manageriale relevante pentru învățământul general, profesional tehnic, superior și cercetare, un reprezentant al studenților și un reprezentant al mediului de afaceri. 

Componența Consiliului de conducere

 • conf. univ., dr. Andrei CHICIUC - președinte
 • conf. univ., dr. Elena PETROV - vicepreședinte
 • conf. univ., dr. hab. Sergiu BACIU - secretar general
 • conf. univ., dr. Alexandru CAUIA
 • prof. univ., dr. hab. Olga CERNEȚCHI
 • prof. univ., dr. hab. Otilia DANDARA
 • conf. univ., dr. Liliana POSȚAN
 • conf. univ., dr. Liliana ROTARU
 • prof. univ., dr. hab. Lilian ȘAPTEFRAȚI
 • conf. univ., dr. Lucia SAVA
 • conf. univ., dr. Valeriu BORDAN
 • prof. univ., dr.hab. Viorica ANDRIȚCHI
 • conf. univ., dr. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÂNAC
 • Serghei CEAPA, reprezentant al mediului de afaceri
 • Irina COJOCARU, reprezentant al studenților

Comisiile de profil
Conform regulamentelor proprii de organizare și funcționare, pe lângă subdiviziunile Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (în continuare ANACEC) funcționează comisiile de profil, care organizează concursul pentru selectarea de experți evaluatori și includerea lor în Registrul experților evaluatori pe domenii, aprobat de Consiliul de Conducere. Comisiile de profil sunt constituite în conformitate cu Regulamentul elaborat de către Agenție și aprobat de către Guvern (HG nr. 327 din 18.07.2019), prin coordonare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, după consultarea cu Academia de Științe a Moldovei. Componența nominală a Comisiilor de profil ale ANACEC este aprobată prin ordinul ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 119 din 10.02.2020. 

Comisia de profil în învățământul general

 • conf. univ., dr. hab. Adrian GHICOV - președinte
 • dr. Svetlana NASTAS - secretar științific
 • conf. univ., dr. Aliona ZGARDAN-CRUDU
 • prof. univ., dr. hab. Aurelia CRIVOI
 • dr. Ecaterina MOGA
 • prof. univ., dr. hab. Ilie LUPU
 • prof. univ., dr. hab. Nicolae SILISTRARU
 • prof. univ., dr. hab. Vasile COJOCARU
 • prof. univ., dr. hab. Viorica POSTICĂ

Comisia de profil în învățământul profesional tehnic

 • conf.univ., dr. Valeriu LUNGU - președinte
 • conf.univ., dr. Liudmila STIHI - secretar științific
 • dr. Gabriel PALADE
 • conf.univ., dr. Emilia MORARU
 • conf.univ., dr. Marcela IROVAN
 • conf.univ., dr. Maria IANIOGLO
 • prof. univ., dr. hab. Larisa SPINEI
 • dr. Tatiana DANIȚĂ
 • conf.univ., dr. Grigore AMBROSI

Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue

 • conf. univ., dr. Alexandra GHERASIM - președinte
 • conf. univ., dr. Lucia CEPRAGA - secretar științific
 • conf. univ., dr. Ana COZARI
 • conf. univ., dr. Aliona AFANAS
 • conf. univ., dr. Boris NEDBALIUC
 • conf. univ., dr. Carolina DODU-SAVCA
 • conf. univ., dr. Elena SOCHIRCĂ
 • conf. univ., dr. Rodion CIUPERCĂ
 • conf. univ., dr. Serghei PORTARESCU

Comisia de profil în învățământul superior

 • prof. univ., dr. Petru TODOS - președinte
 • conf. univ., dr. Angela GRĂDINARU - secretar științific
 • conf. univ., dr. Angela CAZACU-STRATU
 • conf. univ., dr. Angela SOLCAN
 • conf. univ., dr. Cristina COPĂCEANU
 • prof. univ., dr. hab. Georgeta STEPANOV
 • prof. univ., dr. hab. Maria DUCA
 • conf. univ., dr. Valentina BOTNARI
 • conf. univ., dr. Viorica GLADCHI

 Comisia de profil în cercetare și inovare

 • prof.univ., dr.hab. Victoria COJOCARU - președinte
 • conf.cerc. dr. Angela TIMUȘ - secretar științific
 • prof.cerc., dr.hab. Boris BOINCEAN
 • prof.univ., dr.hab. Evghenii GUȚU
 • conf.cerc. dr.hab. Galina BUȘMACHIU
 • prof.univ., dr. Ion SOBOR
 • prof.univ., dr.hab. Liubomir CHIRIAC
 • prof.univ., dr.hab. Valentin TOMULEȚ
 • conf.univ. dr. Vitalie GAMURARI 

Organigrama