a a a

Strategie

Misiunea ANACEC este de a implementa politicile statului și a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale prin promovarea culturii calității în domeniul învățământului general, profesional tehnic, superior, de formare continuă și în organizațiile din domeniul cercetării și inovării.

Obiective strategice

  • de a contribui la dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii în învăţământul general, profesional tehnic, superior şi de formare continuă, în instituțiile din domeniul cercetării și inovării;
  • de a evalua programele de studii şi capacitatea organizaţiilor furnizoare de învăţământ general, profesional tehnic, superior şi de formare continuă în scopul realizării standardelor de calitate;
  • de a evalua capacitatea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
  • de a asigura aplicarea în învăţământul general a standardelor naționale de calitate;
  • de a asigura aplicarea în învăţământul superior din Republica Moldova a Standardelor şi Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European al învăţământului Superior;
  • de a asigura aplicarea în învăţământul profesional tehnic şi de formare continuă a standardelor promovate la nivel european/internațional;
  • de a asigura accesul la informaţiile de interes public despre calitatea învăţământului general, profesional tehnic, superior şi de formare continuă, precum și calitatea în organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova;
  • de a propune partenerilor strategii şi politici în scopul asigurării şi dezvoltării calităţii în învăţământul general, profesional tehnic, superior şi de formare continuă, în procesele de cercetare și inovare;
  • de a promova competitivitatea învăţământului general, profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova;
  • de a obține recunoașterea Agenţiei pe plan internațional.