a a a

Actuale

28
Octombrie
28 - 30 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Studenţilor, 9/8,  Universitatea Tehnică a Moldovei

28
Octombrie
28 - 29 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  str. 31 august 1989, 121A,  Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

28
Octombrie
28 - 30 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova or. Taraclia, str. Mira, 9, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia

29
Octombrie
29 - 30 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5,  Universitatea de Stat din Tiraspol

29
Octombrie
29 - 30 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin 38,  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

29
Octombrie
29 - 30 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău str. Al. Mateevici,  60, MD-2009, Universitatea de Stat din Moldova

29
Octombrie
29 - 30 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău bd.

29
Octombrie
29 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

29
Octombrie
29 Octombrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Toma Ciobă, 1, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova mun. Chișinau, str. Al.

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  str. Florilor 28/1, MD 2068,   Universitatea Slavonă din Republica Moldova

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29, MD- 2025,  USMF „Nicolae Testemiţanu”

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: 

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 60,  Universitatea de Stat din Moldova

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1  Institutul Patrimoniului Cultural

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul Patrimoniului Cultural

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61  Academia de Studii Economice din Moldova

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cornului, 10, MD-2069,  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

01
Noiembrie
01 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, or. Comrat, str. Galatana, 17,  Universitatea de Stat Comrat

04
Noiembrie
04 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.

04
Noiembrie
04 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200,  USPEE „Constantin Stere”

04
Noiembrie
04 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200, Universitatea Americană din Moldova

04
Noiembrie
04 - 05 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd.

04
Noiembrie
04 - 06 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

05
Noiembrie
05 - 06 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5,  Universitatea de Stat din Tiraspol

10
Noiembrie
10 - 11 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60, MD-2009, Universitatea de Stat din Moldova, bl.

11
Noiembrie
11 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

12
Noiembrie
12 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

12
Noiembrie
12 Noiembrie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova