a a a

Evenimente

14
Mai
14 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, str. Doina, 104, Institutul de Științe ale Educației.

Organizatori
Institutul de Științe ale Educației,
Universitatea de Stat din Tiraspol,
Universitatea de Stat din Moldova,
UPS „I.Creangă”,
US „B.P.Hașdeu” Cahul,
Universitatea„Dunărea de Jos” Galați (România),
OLSDÎ (R.Moldova)
CCD Iași, IȘJ Iași  

Persoana responsabilă / date de contact:
Pogolșa Lilia, Tel.: (+373) 69106915, e-mail: pogolsha_lilia@yahoo.com
Vicol Nelu, Tel.: (+373) 69886648, e-mail: iseneluvicol@gmail.com
Paladi Oxana, Tel.: (+373) 61020501, e-mail: paladi.oxana@mail.ru

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, str. Doina, 104, Institutul de Științe ale Educației.

Organizatori
Institutul de Științe ale Educației,
Universitatea de Stat din Tiraspol,
Universitatea de Stat din Moldova,
UPS „I.Creangă”,
US „B.P.Hașdeu” Cahul,
Universitatea„Dunărea de Jos” Galați (România),
OLSDÎ (R.Moldova)
CCD Iași, IȘJ Iași  

Persoana responsabilă / date de contact:
Pogolșa Lilia, Tel.: (+373) 69106915, e-mail: pogolsha_lilia@yahoo.com
Vicol Nelu, Tel.: (+373) 69886648, e-mail: iseneluvicol@gmail.com
Paladi Oxana, Tel.: (+373) 61020501, e-mail: paladi.oxana@mail.ru

14
Mai
14 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți.

Organizatori: Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți, Catedra de drept.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Odinokaia Ina, Tel.: (+373)231 5-23-74, e-mail:ina.odinokaia@usarb.md

Descriere:

Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți.

Organizatori: Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți, Catedra de drept.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Odinokaia Ina, Tel.: (+373)231 5-23-74, e-mail:ina.odinokaia@usarb.md

14
Mai
14 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locația: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţi.

Organizatori: 
Universitateade Stat din Tiraspol,
Centrulde Istorie și Cultură Poloneză 

Persoana responsabilă / date de contact
ConstantinovValentin, dr. hab., conf. univ.
Tel.: (+373)22 75-49-24
E-mail: walentconstant@yahoo.fr

Descriere:

Locația: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţi.

Organizatori: 
Universitateade Stat din Tiraspol,
Centrulde Istorie și Cultură Poloneză 

Persoana responsabilă / date de contact
ConstantinovValentin, dr. hab., conf. univ.
Tel.: (+373)22 75-49-24
E-mail: walentconstant@yahoo.fr

17
Mai
17 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, str. Pădurii 20,  MD 2002  Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Cotenco Eugenia, dr., conf. cerc.; Tel.: (+373) 22 660424, 076000335; E-mail: dobynda@yahoo.com 

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, str. Pădurii 20,  MD 2002  Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Cotenco Eugenia, dr., conf. cerc.; Tel.: (+373) 22 660424, 076000335; E-mail: dobynda@yahoo.com 

18
Mai
18 Mai 2021
 
Ședințe

Agenda ședinței: 

 1. Validarea repetata a rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie)
 • Specialist în managementul deșeurilor.

prestate de AO „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”(A);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

prestate de SRL „Zerutas”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

prestate de SRL „IUMAL AIV”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”; 
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”; 
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C. 

prestate de SRL „Altiona-Auto”

Descriere:

Agenda ședinței: 

 1. Validarea repetata a rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie)
 • Specialist în managementul deșeurilor.

prestate de AO „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”(A);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

prestate de SRL „Zerutas”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

prestate de SRL „IUMAL AIV”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”; 
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”; 
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C. 

prestate de SRL „Altiona-Auto”

20
Mai
20 - 21 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 26 A, Universitatea de Stat din Tiraspol, Blocul B, sala 109.

Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol,  Facultatea de Filologie.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Ionaș Anatol, Tel.: (+373) 69244403, e-mail:anatolie.ionaș@gmail.com
Străjescu Natalia, Tel.: (+373) 69629455, e-mail: strajescu.natalia@mail.ru    

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 26 A, Universitatea de Stat din Tiraspol, Blocul B, sala 109.

Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol,  Facultatea de Filologie.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Ionaș Anatol, Tel.: (+373) 69244403, e-mail:anatolie.ionaș@gmail.com
Străjescu Natalia, Tel.: (+373) 69629455, e-mail: strajescu.natalia@mail.ru    

20
Mai
20 - 21 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, str. Academiei, 1, MD-2028, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

Organizatori: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Persoana responsabilă / date de contact: 
Chiselița Oleg, dr., conf.cerc.;  Tel.: (373) 22 72-55-24;  (373) 68019120;e-mail: chiselita@mail.ru   

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, str. Academiei, 1, MD-2028, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

Organizatori: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Persoana responsabilă / date de contact: 
Chiselița Oleg, dr., conf.cerc.;  Tel.: (373) 22 72-55-24;  (373) 68019120;e-mail: chiselita@mail.ru   

21
Mai
21 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.301 MD 2070  Academia de Administrare Publică.

Organizatori: Academia de Administrare Publică, Direcția știință și cercetare.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Dulschi Silvia, dr., conf. univ.; Tel.:+(37322)28-40-84; Fax:+(37322)28-48-71
E-mail: silvia_moldovan@mail.ruaap@aap.gov.md; web:www.aap.gov.md

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.301 MD 2070  Academia de Administrare Publică.

Organizatori: Academia de Administrare Publică, Direcția știință și cercetare.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Dulschi Silvia, dr., conf. univ.; Tel.:+(37322)28-40-84; Fax:+(37322)28-48-71
E-mail: silvia_moldovan@mail.ruaap@aap.gov.md; web:www.aap.gov.md

25
Mai
25 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Organizator: Institutulde Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Persoana responsabilă / date de contact: 
SprinceanSerghei, Tel: (+373) 68158599,e-mail: sprinceans@yahoo.com

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Organizator: Institutulde Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Persoana responsabilă / date de contact: 
SprinceanSerghei, Tel: (+373) 68158599,e-mail: sprinceans@yahoo.com

25
Mai
25 - 26 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locația: or. Taraclia, str. Mira, 9,  Universitatea de Stat  „Gr. Țamblac” din Taraclia

Organizatori: Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia

Persoana responsabilă / date de contact
Suleac S., dr., prof.univ., Tel.: 067638890, e-mail: 069055526@rambler.ru
Condov V. , dr.,  prof.univ., prorector pentru știință, Tel.: 079759232, e-mail: kondov55@abv.bg    

Descriere:

Locația: or. Taraclia, str. Mira, 9,  Universitatea de Stat  „Gr. Țamblac” din Taraclia

Organizatori: Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia

Persoana responsabilă / date de contact
Suleac S., dr., prof.univ., Tel.: 067638890, e-mail: 069055526@rambler.ru
Condov V. , dr.,  prof.univ., prorector pentru știință, Tel.: 079759232, e-mail: kondov55@abv.bg    

28
Mai
28 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, str. Puşkin, 51, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”, Laboratorul ştiinţific de gerontologie   .

Persoana responsabilă / date de contact: 
Şoric Gabriela, Tel.: (+373) 79753616, e-mail: gabriela.soric@usmf.md    

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, str. Puşkin, 51, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”, Laboratorul ştiinţific de gerontologie   .

Persoana responsabilă / date de contact: 
Şoric Gabriela, Tel.: (+373) 79753616, e-mail: gabriela.soric@usmf.md    

28
Mai
28 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locația: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 165, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Organizator: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”

Persoana responsabilă / date de contact: 
Dumbraveanu Ion
Tel:  (+373) 69164009
E-mail: ion.dumbraveanu@usmf.md    

Descriere:

Locația: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 165, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Organizator: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”

Persoana responsabilă / date de contact: 
Dumbraveanu Ion
Tel:  (+373) 69164009
E-mail: ion.dumbraveanu@usmf.md    

28
Mai
28 Mai 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200,  USPEE „Constantin Stere”

Organizator: Universitatea deStudii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Lîsîi Aliona, Scutari Sofia
Tel.: (+373) 2274-94-86
E-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com    

Descriere:

Locație: mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200,  USPEE „Constantin Stere”

Organizator: Universitatea deStudii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Lîsîi Aliona, Scutari Sofia
Tel.: (+373) 2274-94-86
E-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com    

02
Iunie
02 - 04 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți,  mun. Bălți, Calea Ieşilor, 28 ICCC „Selecția”.

Organizatori:  
Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți, Catedra deștiințe ale naturii
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția

Persoana responsabilă / date de contact:
Boincean Boris, dr.hab., prof.univ.
Tel.: (+373) 698 89 054
E-mail: catedra.sna@usarb.md    

Descriere:

Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți,  mun. Bălți, Calea Ieşilor, 28 ICCC „Selecția”.

Organizatori:  
Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți, Catedra deștiințe ale naturii
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția

Persoana responsabilă / date de contact:
Boincean Boris, dr.hab., prof.univ.
Tel.: (+373) 698 89 054
E-mail: catedra.sna@usarb.md    

04
Iunie
04 - 05 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Organizatori:
University of Iasi, Faculty of Geography and Geology and Institute of Ecology and Geography (co-organizer) 

Persoana responsabilă / date de contact:
Nedealcov Maria
Tel.: (+373) 22 21-11-34
E-mail: pesd2006@yahoo.com,  ieg@asm.md   

Descriere:

Locație: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Organizatori:
University of Iasi, Faculty of Geography and Geology and Institute of Ecology and Geography (co-organizer) 

Persoana responsabilă / date de contact:
Nedealcov Maria
Tel.: (+373) 22 21-11-34
E-mail: pesd2006@yahoo.com,  ieg@asm.md   

04
Iunie
04 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locație: or. Cahul, str. Piața Independenței, 1, MD-3909, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Organizator: Universitateade Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Persoana responsabilă / date de contact:
Ghelețchi Ion
Tel.: (+373) 299 2-54-85 (+373) 78305017; (+373) 60068209
E-mail: gheletchi.ion@usch.md    

Descriere:

Locație: or. Cahul, str. Piața Independenței, 1, MD-3909, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Organizator: Universitateade Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Persoana responsabilă / date de contact:
Ghelețchi Ion
Tel.: (+373) 299 2-54-85 (+373) 78305017; (+373) 60068209
E-mail: gheletchi.ion@usch.md