a a a

Events

22
April
22 - 23 April 2021
 
Scientific manifestations

Organizatori: Academia de Administrare Publică, Catedra științe politice și relații internaționale

Persoana responsabilă / date de contact: 
Roșca Ludmila ,dr. hab., conf. univ.; Tel.: (+373) 22 28-48-38; e-mail: roscaludmila@mail.ru
E-mail: catedraspri@gmail.com; web:www.aap.gov.md    

Description:

Organizatori: Academia de Administrare Publică, Catedra științe politice și relații internaționale

Persoana responsabilă / date de contact: 
Roșca Ludmila ,dr. hab., conf. univ.; Tel.: (+373) 22 28-48-38; e-mail: roscaludmila@mail.ru
E-mail: catedraspri@gmail.com; web:www.aap.gov.md    

23
April
23 April 2021
 
Scientific manifestations

Locația: str. N.Testemiţanu 27,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Catedra de morfopatologie

Persoana responsabilă / date de contact: 
Melnic Eugen, Tel.:(+373) 68110946, e-mail: eugen.melnic@usmf.md    

 

Description:

Locația: str. N.Testemiţanu 27,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Catedra de morfopatologie

Persoana responsabilă / date de contact: 
Melnic Eugen, Tel.:(+373) 68110946, e-mail: eugen.melnic@usmf.md    

 

23
April
23 April 2021
 
Scientific manifestations

Locația: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică

Organizatori: Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți

Persoana responsabilă / date de contact:
Mihaluţa Aculina, Tel.: (+373) 231 5-24-35, e-mail:aculina12@mail.ru

Description:

Locația: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică

Organizatori: Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți

Persoana responsabilă / date de contact:
Mihaluţa Aculina, Tel.: (+373) 231 5-24-35, e-mail:aculina12@mail.ru

23
April
23 April 2021
 
Scientific manifestations

Locația: bd. Ștefan cel Mare 200, USPEE „Constantin Stere”

Organizatori:  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene, „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Lîsîi Aliona, Scutari Sofia
Tel.: (+373) 22 74-94-86, e-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com

Description:

Locația: bd. Ștefan cel Mare 200, USPEE „Constantin Stere”

Organizatori:  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene, „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Lîsîi Aliona, Scutari Sofia
Tel.: (+373) 22 74-94-86, e-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com

23
April
23 - 24 April 2021
 
Scientific manifestations

Locația: bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 192, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Organizatori
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”,
Catedra Chirurgie OMF pediatrică și pedodonție „IonLupan”,  
IMSPInstitutul Oncologic,
Asociația Stomatologilor din Republica Moldova,
Asociația chirurgilor pediatri din Republica Moldova,
IMSP Institutul Mamei și Copilului,
IMSP  Institutul Mamei și Copilului, Clinica  „Emilian Coțaga”,
Universitatea deMedicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Persoana responsabilă / date de contact:
Țîbîrnă Gheorghe, Tel.: (+373) 069092390, e-mail: gh_tsibirna@yahoo.com;
Lisița N., Tel.: (+373)69018651, e-mail: lisa81@mail.ru,
Golban R., e-mail: rodi.golban@gmail.com    

Description:

Locația: bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 192, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Organizatori
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”,
Catedra Chirurgie OMF pediatrică și pedodonție „IonLupan”,  
IMSPInstitutul Oncologic,
Asociația Stomatologilor din Republica Moldova,
Asociația chirurgilor pediatri din Republica Moldova,
IMSP Institutul Mamei și Copilului,
IMSP  Institutul Mamei și Copilului, Clinica  „Emilian Coțaga”,
Universitatea deMedicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Persoana responsabilă / date de contact:
Țîbîrnă Gheorghe, Tel.: (+373) 069092390, e-mail: gh_tsibirna@yahoo.com;
Lisița N., Tel.: (+373)69018651, e-mail: lisa81@mail.ru,
Golban R., e-mail: rodi.golban@gmail.com    

27
April
27 - 28 April 2021
 
Scientific manifestations

Locația: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, Institutul Patrimoniului Cultural

Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural

Persoana responsabilă / date de contact:
dr. VioletaTipa, Tel.:(+373) 22 260 957, e-mail: violeta_tipa@yahoo.com
dr. Vitalie Malcoci, Tel.:(+373) 022 272 684, e-mail: vitaliemalcoci@gmail.com

Description:

Locația: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, Institutul Patrimoniului Cultural

Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural

Persoana responsabilă / date de contact:
dr. VioletaTipa, Tel.:(+373) 22 260 957, e-mail: violeta_tipa@yahoo.com
dr. Vitalie Malcoci, Tel.:(+373) 022 272 684, e-mail: vitaliemalcoci@gmail.com

28
April
28 April 2021
 
Scientific manifestations

Locația: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5 str. Drumul Viilor 26A,  Universitatea de Stat din Tiraspol

Organizatori: Universitateade Stat din Tiraspol

Persoana responsabilă / date de contact:
Moşanu-Şupac Lora, Tel.: (+373) 22 24-40-85, e-mail: moshanu_ssust@yahoo.com

 

Description:

Locația: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5 str. Drumul Viilor 26A,  Universitatea de Stat din Tiraspol

Organizatori: Universitateade Stat din Tiraspol

Persoana responsabilă / date de contact:
Moşanu-Şupac Lora, Tel.: (+373) 22 24-40-85, e-mail: moshanu_ssust@yahoo.com

 

29
April
29 April 2021
 
Scientific manifestations

Locația: mun. Chișinău, str. Valea Crucii, 19,  Spitalul Multidisciplinar „Repromed+”

Organizatori

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”, Departamentul de Medicină Internă
Asociația Obștească pentru studiul ficatului în Republica Moldova

Persoana responsabilă / date de contact: 
Tcaciuc Eugen, Tel.: (+373) 22 20-55-68, (+373) 79440342,

 

Description:

Locația: mun. Chișinău, str. Valea Crucii, 19,  Spitalul Multidisciplinar „Repromed+”

Organizatori

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”, Departamentul de Medicină Internă
Asociația Obștească pentru studiul ficatului în Republica Moldova

Persoana responsabilă / date de contact: 
Tcaciuc Eugen, Tel.: (+373) 22 20-55-68, (+373) 79440342,

 

29
April
29 April 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Pușkin, 21 Palatul Național „Nicolae Sulac”

Organizatori: UPS „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Palatul Național „Nicolae Sulac”, Chișinău
 
Persoana responsabilă / date de contact: 
Bencheci Ion, lector univ.
Tel.:+373 22 35-85-60
bencheciion7@gmail.com
bencheci.ion@upsc.md

 

Description:

Locație: mun. Chișinău, str. Pușkin, 21 Palatul Național „Nicolae Sulac”

Organizatori: UPS „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Palatul Național „Nicolae Sulac”, Chișinău
 
Persoana responsabilă / date de contact: 
Bencheci Ion, lector univ.
Tel.:+373 22 35-85-60
bencheciion7@gmail.com
bencheci.ion@upsc.md