a a a

Events

29
November
29 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Institutul Mamei și Copilului, mun.Chișinău, str. Burebista, 93.

Date de contact: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, catedra Chirurgie, Ortopedie și Anesteziologie Pediatrică, Laboratorul Ştiinţific, Gudumac Eva, acad., tel.: 022 523705, e-mail: eva.gudumac@usmf.md.

Description:

Locația: Institutul Mamei și Copilului, mun.Chișinău, str. Burebista, 93.

Date de contact: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, catedra Chirurgie, Ortopedie și Anesteziologie Pediatrică, Laboratorul Ştiinţific, Gudumac Eva, acad., tel.: 022 523705, e-mail: eva.gudumac@usmf.md.

27
November
27 November 2020
 
Meeting

Agenda ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 27.11.2020

1. Examinarea repetată a rezultatelor evaluării externe, supuse procedurii de monitorizare post-evaluare, a programelor de studii superioare de licență în vederea acreditării:

 • 0312.2 Relații internaționale, prestat de Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba engleză și germană, prestat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba germană și engleză, prestat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba franceză și engleză, prestat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 • 0229.1 Culturologie, prestat de Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice;
 • 0213.4 Istoria și teoria artelor plastice, prestat de prestat de Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice.

2. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.
2.1. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, prestate de Centru de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională (15 de filiale: Anenii-Noi, Bălți, Chișinău, Căușeni, Cimișlia, Ceadîr-Lunga, Dondușeni, Glodeni, Leova, Lipcani, Nisporeni, Rezina, Soroca, Ungheni, Vulcănești).

2.2. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea acreditării:

 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A, prestate de Uniunea Conducătorilor Auto din R. Moldova. (10 filialele Cupcini, Dondușeni, Drochia, Ocnița, Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Cantemir, Chișinău, Hîncești)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de Școala auto „Andrieș-Prim A.V.”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”,prestat de SRL „DOMBENAUTO;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de „AO UCA AutoSor”;
 • Secretară (Secretariat și muncă de birou);
 • Manichiuristă;
 • Contabilitate;
 • Cosmetician (Cosmetică decorativă);
 • Maseur de întreținere și relaxare;
 • Coafor;
 • Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă;
 • Cusătoreasă (industria confecțiilor);
 • Bucătar;
 • Cofetar;
 • Casier în sala de comerț;
 • Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, prestate de SRL „Miracol”;

2.3. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:

 • Psihopedagogie (psihopedagogia artelor), prestat de ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU și ARTE PLASTICE;
 • Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi;
 • Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
 • Manager transport rutier persoane;
 • Manager transport rutier mărfuri;
 • Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
 • Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri;
 • Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase, prestate de Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL.

3.Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

 • Securitate civilă și publică , prestat de Asociația Obștească Clubul Sportiv Academia de Tir din Republica Moldova „Sniping Club”
 • Specialist în managementul deșeurilor, prestat de Asociația Obștească „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1), prestat de Societatea cu Răspundere Limitată „AUTO CAPIȚA”
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”, Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A, Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1, Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D, prestate de SRL „Școala Auto Comrat”

4. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare profesională.

4.1. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare): 

 • 732036-732031 Tencuitor-Placator cu plăci;
 • 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze;
 • 732038-732007 Tâmplar în construcții – Dulgher;
 • 715005 Electrogazosudor-montator;
 • 722014 Tâmplar universal, prestate de Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți.

4. 2Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor;
 • 715005 Electrogazosudor-montator;
 • 716006 Mecanic auto;
 • 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă;
 • 1041018-1041019 Tractorist-Tractorist-mașinist în producția agricolă, prestate de Școala Profesională, or. Râșcani.

4.3. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare): 

 • 61110 Calculatoare;
 • 71320 Electromecanică;
 • 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic;
 • 71420 Automatizarea proceselor tehnologice;
 • 71570 Metrologie și certificarea conformității;
 • 71580 Tehnologia construcțiilor de mașini; 
 • 61230 Rețele de calculatoare, prestate de Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți

4.4.Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare): 

 • 72140 Tehnologia produselor de origine animală;
 • 71550 Mecanică agricolă;
 • 72120 Tehnologia alimentației publice, prestate de Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți, raionul Ocnița.

4. 5. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):  

 • 721024 Prelucrător mezeluri; 
 • 721007 Ciontolitor tranșator carne; 
 • 721018 Operator la linia automată de obținere a produselor lactate; 
 • 721004 Brutar; 
 • 721002 Bombonier; 
 • 721008 Cofetar;  
 • 1013002 Bucătar,  prestate de Instituția Publică Școala profesională nr.5 din mun. Chișinău.

4.6. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):  

 • 84110 Medicină veterinară; 
 • 41630 Merceologie, prestate de Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.

5. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont ”, Chișinău, filiala Durlești (acreditare);
 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont ”, Chișinău, filiala Buiucani (acreditare);
 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont ”, Chișinău, filiala Ciocana (acreditare);
 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont ”, Chișinău, filiala Bălți (acreditare);
 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Ceadîr-Lunga (acreditare);

6. Examinarea și aprobarea Metodologiei de selectare a experților evaluatori.

7.  Diverse.
7.1. Modificarea deciziei CC nr.5 din 06 decembrie 2019
7.2. Completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor științifice
7.3. Aprobarea componenței Seminarelor științifice de profil.

Description:

Agenda ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 27.11.2020

1. Examinarea repetată a rezultatelor evaluării externe, supuse procedurii de monitorizare post-evaluare, a programelor de studii superioare de licență în vederea acreditării:

 • 0312.2 Relații internaționale, prestat de Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba engleză și germană, prestat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba germană și engleză, prestat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba franceză și engleză, prestat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 • 0229.1 Culturologie, prestat de Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice;
 • 0213.4 Istoria și teoria artelor plastice, prestat de prestat de Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice.

2. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare continuă.
2.1. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie:

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, prestate de Centru de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională (15 de filiale: Anenii-Noi, Bălți, Chișinău, Căușeni, Cimișlia, Ceadîr-Lunga, Dondușeni, Glodeni, Leova, Lipcani, Nisporeni, Rezina, Soroca, Ungheni, Vulcănești).

2.2. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea acreditării:

 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A, prestate de Uniunea Conducătorilor Auto din R. Moldova. (10 filialele Cupcini, Dondușeni, Drochia, Ocnița, Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Cantemir, Chișinău, Hîncești)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de Școala auto „Andrieș-Prim A.V.”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”,prestat de SRL „DOMBENAUTO;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de „AO UCA AutoSor”;
 • Secretară (Secretariat și muncă de birou);
 • Manichiuristă;
 • Contabilitate;
 • Cosmetician (Cosmetică decorativă);
 • Maseur de întreținere și relaxare;
 • Coafor;
 • Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă;
 • Cusătoreasă (industria confecțiilor);
 • Bucătar;
 • Cofetar;
 • Casier în sala de comerț;
 • Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, prestate de SRL „Miracol”;

2.3. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare continuă în vederea autorizării de funcționare provizorie:

 • Psihopedagogie (psihopedagogia artelor), prestat de ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU și ARTE PLASTICE;
 • Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi;
 • Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
 • Manager transport rutier persoane;
 • Manager transport rutier mărfuri;
 • Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
 • Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri;
 • Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase, prestate de Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL.

3.Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

 • Securitate civilă și publică , prestat de Asociația Obștească Clubul Sportiv Academia de Tir din Republica Moldova „Sniping Club”
 • Specialist în managementul deșeurilor, prestat de Asociația Obștească „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1), prestat de Societatea cu Răspundere Limitată „AUTO CAPIȚA”
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”, Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A, Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1, Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D, prestate de SRL „Școala Auto Comrat”

4. Examinarea rezultatelor evaluării externe ale programelor de formare profesională.

4.1. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare): 

 • 732036-732031 Tencuitor-Placator cu plăci;
 • 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze;
 • 732038-732007 Tâmplar în construcții – Dulgher;
 • 715005 Electrogazosudor-montator;
 • 722014 Tâmplar universal, prestate de Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți.

4. 2Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor;
 • 715005 Electrogazosudor-montator;
 • 716006 Mecanic auto;
 • 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă;
 • 1041018-1041019 Tractorist-Tractorist-mașinist în producția agricolă, prestate de Școala Profesională, or. Râșcani.

4.3. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare): 

 • 61110 Calculatoare;
 • 71320 Electromecanică;
 • 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic;
 • 71420 Automatizarea proceselor tehnologice;
 • 71570 Metrologie și certificarea conformității;
 • 71580 Tehnologia construcțiilor de mașini; 
 • 61230 Rețele de calculatoare, prestate de Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți

4.4.Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare): 

 • 72140 Tehnologia produselor de origine animală;
 • 71550 Mecanică agricolă;
 • 72120 Tehnologia alimentației publice, prestate de Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți, raionul Ocnița.

4. 5. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):  

 • 721024 Prelucrător mezeluri; 
 • 721007 Ciontolitor tranșator carne; 
 • 721018 Operator la linia automată de obținere a produselor lactate; 
 • 721004 Brutar; 
 • 721002 Bombonier; 
 • 721008 Cofetar;  
 • 1013002 Bucătar,  prestate de Instituția Publică Școala profesională nr.5 din mun. Chișinău.

4.6. Examinarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):  

 • 84110 Medicină veterinară; 
 • 41630 Merceologie, prestate de Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.

5. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării instituțiilor din învățământul general:

 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont ”, Chișinău, filiala Durlești (acreditare);
 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont ”, Chișinău, filiala Buiucani (acreditare);
 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont ”, Chișinău, filiala Ciocana (acreditare);
 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont ”, Chișinău, filiala Bălți (acreditare);
 • Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Ceadîr-Lunga (acreditare);

6. Examinarea și aprobarea Metodologiei de selectare a experților evaluatori.

7.  Diverse.
7.1. Modificarea deciziei CC nr.5 din 06 decembrie 2019
7.2. Completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor științifice
7.3. Aprobarea componenței Seminarelor științifice de profil.

27
November
27 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

Date de contact: Demerji Ilie, dr., conf.univ., tel.: 022 402872, e-mail: maria_cantemir@mail.ru.

 

Description:

Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

Date de contact: Demerji Ilie, dr., conf.univ., tel.: 022 402872, e-mail: maria_cantemir@mail.ru.

 

27
November
27 - 28 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologieși Arte, Sala Polivalentă, bl. administrativ, mun.Bălți, str. Pușkin, 38.

Date de contact: Cosumov Marina, Gagim Ion  
Tel.: +373 231 52430;  E-mail:  anticamera@usarb.md.

Description:

Locația: Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologieși Arte, Sala Polivalentă, bl. administrativ, mun.Bălți, str. Pușkin, 38.

Date de contact: Cosumov Marina, Gagim Ion  
Tel.: +373 231 52430;  E-mail:  anticamera@usarb.md.

26
November
26 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), mun. Chișinău, str. Strada Vlaicu Pârcălab, 52.

Date de contact: Cauia Alexandru, tel: 022 229974, e-mail: alex_cauia@yahoo.com.

Description:

Locația: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), mun. Chișinău, str. Strada Vlaicu Pârcălab, 52.

Date de contact: Cauia Alexandru, tel: 022 229974, e-mail: alex_cauia@yahoo.com.

26
November
26 November 2020
 
Training

Direcția evaluare în cercetare și inovare a ANACEC organizează, la data de 26 noiembrie 2020, un webinar dedicat utilizării Raportului de similitudini în evaluarea tezelor de doctorat.

Agenda webinarului include:

 1. Prezentarea „Raportul de similitudini ca instrument util în evaluarea tezei de doctorat”;
 2.  Întrebări și răspunsuri.

Doritorii de a participa la webinar sunt rugați să se înregistreze AICI

Webinarul va începe la ora 14:00. În caz că vor exista mai mult de 100 doritori de a participa, pentru persoanele care se vor înregistra începând cu numărul 100 se va organiza o sesiune repetată de la ora 16:00.

Description:

Direcția evaluare în cercetare și inovare a ANACEC organizează, la data de 26 noiembrie 2020, un webinar dedicat utilizării Raportului de similitudini în evaluarea tezelor de doctorat.

Agenda webinarului include:

 1. Prezentarea „Raportul de similitudini ca instrument util în evaluarea tezei de doctorat”;
 2.  Întrebări și răspunsuri.

Doritorii de a participa la webinar sunt rugați să se înregistreze AICI

Webinarul va începe la ora 14:00. În caz că vor exista mai mult de 100 doritori de a participa, pentru persoanele care se vor înregistra începând cu numărul 100 se va organiza o sesiune repetată de la ora 16:00.

25
November
25 November 2020
 
Meeting

Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței: 

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 41110 Contabilitate;
 • 41620 Comerț;
 • 41630 Merceologie;
 • 72120 Tehnologia alimentației publice;
 • 101510 Turism;
 • 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, prestate de Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova (Colegiul Național de Comerț al ASEM).

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 732036-732031 Tencuitor-Placator cu plăci;
 • 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze;
 • 732038-732007 Tâmplar în construcții – Dulgher;
 • 715005 Electrogazosudor-montator;
 • 722014 Tâmplar universal, prestate de Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun.Bălți.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor;
 • 715005 Electrogazosudor-montator;
 • 716006 Mecanic auto;
 • 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă;
 • 1041018-1041019 Tractorist-Tractorist-mașinist în producția agricolă, prestate de Școala Profesională, or. Râșcani.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 61110 Calculatoare;
 • 71320 Electromecanică;
 • 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic;
 • 71420 Automatizarea proceselor tehnologice;
 • 71570 Metrologie și certificarea conformității;
 • 71580 Tehnologia construcțiilor de mașini;
 • 61230 Rețele de calculatoare, prestate de Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun.Bălți.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 72140 Tehnologia produselor de origine animală;
 • 71550 Mecanică agricolă;
 • 72120 Tehnologia alimentației publice, prestate de Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți, raionul Ocnița.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 721024 Prelucrător mezeluri;
 • 721007 Ciontolitor tranșator carne;
 • 721018 Operator la linia automată de obținere a produselor lactate;
 • 721004 Brutar;
 • 721002 Bombonier;
 • 721008 Cofetar;
 • 1013002 Bucătar, prestate de Instituția Publică Școala profesională nr.5 din mun. Chișinău.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 84110 Medicină veterinară;
 • 41630 Merceologie, prestate de Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.

 

Description:

Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței: 

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 41110 Contabilitate;
 • 41620 Comerț;
 • 41630 Merceologie;
 • 72120 Tehnologia alimentației publice;
 • 101510 Turism;
 • 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, prestate de Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova (Colegiul Național de Comerț al ASEM).

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 732036-732031 Tencuitor-Placator cu plăci;
 • 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze;
 • 732038-732007 Tâmplar în construcții – Dulgher;
 • 715005 Electrogazosudor-montator;
 • 722014 Tâmplar universal, prestate de Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun.Bălți.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor;
 • 715005 Electrogazosudor-montator;
 • 716006 Mecanic auto;
 • 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă;
 • 1041018-1041019 Tractorist-Tractorist-mașinist în producția agricolă, prestate de Școala Profesională, or. Râșcani.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 61110 Calculatoare;
 • 71320 Electromecanică;
 • 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic;
 • 71420 Automatizarea proceselor tehnologice;
 • 71570 Metrologie și certificarea conformității;
 • 71580 Tehnologia construcțiilor de mașini;
 • 61230 Rețele de calculatoare, prestate de Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun.Bălți.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 72140 Tehnologia produselor de origine animală;
 • 71550 Mecanică agricolă;
 • 72120 Tehnologia alimentației publice, prestate de Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți, raionul Ocnița.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 721024 Prelucrător mezeluri;
 • 721007 Ciontolitor tranșator carne;
 • 721018 Operator la linia automată de obținere a produselor lactate;
 • 721004 Brutar;
 • 721002 Bombonier;
 • 721008 Cofetar;
 • 1013002 Bucătar, prestate de Instituția Publică Școala profesională nr.5 din mun. Chișinău.

Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

 • 84110 Medicină veterinară;
 • 41630 Merceologie, prestate de Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.

 

24
November
24 November 2020
 
Meeting

Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței: 

1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare) domeniul transportului auto (filialele Riscani, Drochia , Soroca), prestate de Centru de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională.

2. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare) domeniul transportului auto (3 filiale: Cupcini, Dondușeni, Drochia, Ocnița, Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Cantemir, Chișinău, Hîncești), prestate de Uniunea Conducătorilor Auto din R. Moldova.

3. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de Școala auto „Andrieș-Prim A.V.”

4. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de SRL „DOMBENAUTO;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de „AO UCA AutoSor”.

5. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):

 • Secretară (Secretariat și muncă de birou);
 • Manichiuristă;
 • Contabilitate;
 • Cosmetician (Cosmetică decorativă);
 • Maseur de întreținere și relaxare;
 • Coafor;
 • Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă;
 • Cusătoreasă (industria confecțiilor);
 • Bucătar;
 • Cofetar;
 • Casier în sala de comerț;
 • Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, prestate de SRL „Miracol”

6. Validarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie):

 • Psihopedagogie (psihopedagogia artelor), prestat de ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU și ARTE PLASTICE

7. Validarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie):

 • Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi;
 • Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
 • Manager transport rutier persoane;
 • Manager transport rutier mărfuri;
 • Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
 • Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri;
 • Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase, prestate de Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL.

 

Description:

Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței: 

1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare) domeniul transportului auto (filialele Riscani, Drochia , Soroca), prestate de Centru de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională.

2. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare) domeniul transportului auto (3 filiale: Cupcini, Dondușeni, Drochia, Ocnița, Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Cantemir, Chișinău, Hîncești), prestate de Uniunea Conducătorilor Auto din R. Moldova.

3. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de Școala auto „Andrieș-Prim A.V.”

4. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de SRL „DOMBENAUTO;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, prestat de „AO UCA AutoSor”.

5. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):

 • Secretară (Secretariat și muncă de birou);
 • Manichiuristă;
 • Contabilitate;
 • Cosmetician (Cosmetică decorativă);
 • Maseur de întreținere și relaxare;
 • Coafor;
 • Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă;
 • Cusătoreasă (industria confecțiilor);
 • Bucătar;
 • Cofetar;
 • Casier în sala de comerț;
 • Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, prestate de SRL „Miracol”

6. Validarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie):

 • Psihopedagogie (psihopedagogia artelor), prestat de ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU și ARTE PLASTICE

7. Validarea rezultatelor evaluării programului de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie):

 • Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional;
 • ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase;
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi;
 • Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
 • Manager transport rutier persoane;
 • Manager transport rutier mărfuri;
 • Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
 • Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri;
 • Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase, prestate de Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL.

 

24
November
24 November 2020
 
Meeting

Description:

21
November
21 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea Slavonă bl. central, mun. Chișinău, str. Florilor, 28/1.

Date de contact: Jigău E.,tel.: 022 430381.

Description:

Locația: Universitatea Slavonă bl. central, mun. Chișinău, str. Florilor, 28/1.

Date de contact: Jigău E.,tel.: 022 430381.

20
November
20 - 21 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea Slavonă, bl. central, mun. Chișinău, str. Florilor, 28/1.

Date de contact: Podari E., tel.: 022 430381.

Description:

Locația: Universitatea Slavonă, bl. central, mun. Chișinău, str. Florilor, 28/1.

Date de contact: Podari E., tel.: 022 430381.

20
November
20 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), mun. Chișinău, str. Strada Vlaicu Pârcălab, 52.

Date de contact: Gamurari Vitalie, tel.: 022 229974, e-mail: vgamurari@gmail.com.

Description:

Locația: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), mun. Chișinău, str. Strada Vlaicu Pârcălab, 52.

Date de contact: Gamurari Vitalie, tel.: 022 229974, e-mail: vgamurari@gmail.com.

20
November
20 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, bl. 2, aud. 119, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, tel.: 069380068.

Date de contact: Dorul Olga, dr., conf. univ., tel.: 079552844, e-mail: dorulolga@yahoo.com;

Iabangi Luciana, masterandă, Programul Governance and HumanRights, Universitatea Leuphana, Luneburg, Germania, e-mail: liabangi@gmai.com

Description:

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, bl. 2, aud. 119, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, tel.: 069380068.

Date de contact: Dorul Olga, dr., conf. univ., tel.: 079552844, e-mail: dorulolga@yahoo.com;

Iabangi Luciana, masterandă, Programul Governance and HumanRights, Universitatea Leuphana, Luneburg, Germania, e-mail: liabangi@gmai.com

19
November
19 - 20 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 165

Date de contact: Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Laboratorul de gastroenterologie, Eugen Tcaciuc, dr.hab., tel.: 022 205568, 079440342, e-mail: eugen.tcaciuc@usmf.md

Description:

Locația: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 165

Date de contact: Departamentul Medicină Internă, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Laboratorul de gastroenterologie, Eugen Tcaciuc, dr.hab., tel.: 022 205568, 079440342, e-mail: eugen.tcaciuc@usmf.md

19
November
19 - 20 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie şi Filozofie, mun. Chişinău, str. Al. Mateevici, 60, tel.: 022 244022

Date de contact: Bogatu Eugenia, dr., conf. univ., e-mail: bogatue@yahoo.com

Description:

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie şi Filozofie, mun. Chişinău, str. Al. Mateevici, 60, tel.: 022 244022

Date de contact: Bogatu Eugenia, dr., conf. univ., e-mail: bogatue@yahoo.com

17
November
17 November 2020
 
Meeting

Ordinea de zi: Validarea rezultatelor evaluării externe a filialelor și cadrelor de conducere Liceului Teoretic „Orizont”.

Description:

Ordinea de zi: Validarea rezultatelor evaluării externe a filialelor și cadrelor de conducere Liceului Teoretic „Orizont”.

15
November
15 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun. Chisinau, str. C. Vîrnav, 13

Date de contact: Elena Tudor, tel.: 022 572351, fax: 022 572350, e-mail: eltudor@yandex.ru

Description:

Locația: Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun. Chisinau, str. C. Vîrnav, 13

Date de contact: Elena Tudor, tel.: 022 572351, fax: 022 572350, e-mail: eltudor@yandex.ru

15
November
15 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, bl. 4, mun.Chișinău, str. Al. Mateevici, 60, tel: 022 244355

Date de contact: Gladchi Viorica, dr., conf. univ., tel.: 069643177,e-mail: viorica.gladchi@gmail.com; Bunduchi Elena, dr., conf. univ., tel.: 079374224

Description:

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, bl. 4, mun.Chișinău, str. Al. Mateevici, 60, tel: 022 244355

Date de contact: Gladchi Viorica, dr., conf. univ., tel.: 069643177,e-mail: viorica.gladchi@gmail.com; Bunduchi Elena, dr., conf. univ., tel.: 079374224

13
November
13 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” Sala de Conferinţe, (of. 340), mun.Chișinău

Date de contact: Malahov Ludmila, tel.: 022 738050, e-mail: mal@math.md

Description:

Locația: Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” Sala de Conferinţe, (of. 340), mun.Chișinău

Date de contact: Malahov Ludmila, tel.: 022 738050, e-mail: mal@math.md

12
November
12 November 2020
 
Meeting

Ședința comisiei de profil în învățământul superior. Subiectul spre examinare: Validarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării a următoarelor programe de studii superioare de licență:

 • 0312.2 Relații internaționale, prestat de Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba engleza și germană, prestat de Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba germană și engleză, prestat de Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba franceză și engleză, prestat de Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 • 0229.1 Culturologie, prestat de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 • 0213.4 Istoria și teoria artelor plastice, prestat de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Description:

Ședința comisiei de profil în învățământul superior. Subiectul spre examinare: Validarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării a următoarelor programe de studii superioare de licență:

 • 0312.2 Relații internaționale, prestat de Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba engleza și germană, prestat de Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba germană și engleză, prestat de Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti;
 • 0231.2 Limbi străine. Limba franceză și engleză, prestat de Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 • 0229.1 Culturologie, prestat de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 • 0213.4 Istoria și teoria artelor plastice, prestat de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
12
November
12 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Spitalul clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, mun.Chișinău, str. A. Puşchin, 51

Date de contact: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Laboratorul ştiinţific de gerontologie, Negară A., dr.hab., conf. univ., tel.: 069271487, e-mail: anatolie.negara@usmf.md

Description:

Locația: Spitalul clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, mun.Chișinău, str. A. Puşchin, 51

Date de contact: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, Laboratorul ştiinţific de gerontologie, Negară A., dr.hab., conf. univ., tel.: 069271487, e-mail: anatolie.negara@usmf.md

11
November
11 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, bl. 2, aud. 119, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, tel.: 069380068

Date de contact: Dorul Olga, dr., conf. univ., tel.: 079552844, e-mail: dorulolga@yahoo.com;

Iabangi Luciana, masterandă, Programul Governance and HumanRights, Universitatea Leuphana, Luneburg, Germania, e-mail: liabangi@gmai.com.

Description:

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, bl. 2, aud. 119, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, tel.: 069380068

Date de contact: Dorul Olga, dr., conf. univ., tel.: 079552844, e-mail: dorulolga@yahoo.com;

Iabangi Luciana, masterandă, Programul Governance and HumanRights, Universitatea Leuphana, Luneburg, Germania, e-mail: liabangi@gmai.com.

11
November
11 - 12 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei munr. Chișinău, str. 31 august 1989, 121A

Date de contact: Serjant Vera, e-mail: serjantvera@gmail.com

Description:

Locația: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei munr. Chișinău, str. 31 august 1989, 121A

Date de contact: Serjant Vera, e-mail: serjantvera@gmail.com

10
November
10 - 11 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, boc 4, biroul 421a, mun. Chişinău, str. Al. Mateevici, 60.

Date de contact:
Bulimaga Tatiana, șef Secţie ICI, tel.: 067560415, e-mail: cercetareusm@gmail.com, bulimaga@gmail.com; Savva Mariana, specialist principal ICI, tel.: 067560420, e-mail: savva.mariana90@gmail.com.

Description:

Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, boc 4, biroul 421a, mun. Chişinău, str. Al. Mateevici, 60.

Date de contact:
Bulimaga Tatiana, șef Secţie ICI, tel.: 067560415, e-mail: cercetareusm@gmail.com, bulimaga@gmail.com; Savva Mariana, specialist principal ICI, tel.: 067560420, e-mail: savva.mariana90@gmail.com.

10
November
10 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

Date de contact: Țurcanu Gheorghe, dr., prof.univ.; Solcan Angela, dr., prof.univ., e-mail: departament.mg@ase.md, tel.: 022 402736

Description:

Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

Date de contact: Țurcanu Gheorghe, dr., prof.univ.; Solcan Angela, dr., prof.univ., e-mail: departament.mg@ase.md, tel.: 022 402736

08
November
08 - 09 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun. Chisinau, str. C. Vîrnav, 13

Date de contact: Alexandru Sofia, tel.: 022 572200, fax: 022 572 205, e-mail: ifp@ms.md

Description:

Locația: Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun. Chisinau, str. C. Vîrnav, 13

Date de contact: Alexandru Sofia, tel.: 022 572200, fax: 022 572 205, e-mail: ifp@ms.md

06
November
06 - 07 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.
Date de contact: Condratchi Liliana, tel: 022-402872, 069274228, e-mail: stiinta@ase.md; evenimente.stiintifice@ase.md

Description:

Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.
Date de contact: Condratchi Liliana, tel: 022-402872, 069274228, e-mail: stiinta@ase.md; evenimente.stiintifice@ase.md

06
November
06 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,165
Date de contact: Catedra de Filosofie şi Bioetică, tel.: 022 205207,e-mail: vitalie.ojovan@usmf.md

Description:

Locația: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,165
Date de contact: Catedra de Filosofie şi Bioetică, tel.: 022 205207,e-mail: vitalie.ojovan@usmf.md

06
November
06 November 2020
 
Scientific manifestations

Date de contact:
Solcan Alexandru, dr., conf. univ., e-mail: asolcan@gmail.com; Putină Natalia, dr., conf. univ., e-mail: nataliaputina@yahoo.com

Description:

Date de contact:
Solcan Alexandru, dr., conf. univ., e-mail: asolcan@gmail.com; Putină Natalia, dr., conf. univ., e-mail: nataliaputina@yahoo.com

06
November
06 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația:
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie şi Filosofie, mun. Chişinău, str. Al. Mateevici, 60, tel.: 022 244022  
Date de contact:
Rotaru Liliana, dr., conf. univ., e-mail: lilianaefrim@gmail.com  

Description:

Locația:
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie şi Filosofie, mun. Chişinău, str. Al. Mateevici, 60, tel.: 022 244022  
Date de contact:
Rotaru Liliana, dr., conf. univ., e-mail: lilianaefrim@gmail.com  

06
November
06 November 2020
 
Scientific manifestations

Seminarul științific metodologic cu participare internațională „Probleme metodico-didactice în învăţământul artistic superior”
Locația: Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice, mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 111
Date de contact:
Comendant Tatiana, prorector activitateștiințifică și de creație, tel.: 022 238720

Description:

Seminarul științific metodologic cu participare internațională „Probleme metodico-didactice în învăţământul artistic superior”
Locația: Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice, mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 111
Date de contact:
Comendant Tatiana, prorector activitateștiințifică și de creație, tel.: 022 238720

30
October
30 - 31 October 2020
 
Training

Join artist and illustrator Gladys Perint Palmer and Connie Gray of Gray M.C.A for an intimate virtual masterclass that will unravel the coveted world of fashion illustration.

GPP (as she is known) will share her expert tips and secrets as she works on couture fashion illustrations which reference the creations of British Designer Alexander McQueen.

This is a rare chance to learn directly from GPP who has toured the world working with the most famous couture names in fashion including Dior; Valentino; Prada; Chanel; Galliano; Gaultier; de la Renta; McQueen and more. GPP's fashion illustrations have graced international book covers and appeared in the likes ofVogue, The New Yorker, The Los Angeles Times, The Sunday Times, Harper’s Bazaar, l'Officiel, Lumière and Grazia.

Description:

Join artist and illustrator Gladys Perint Palmer and Connie Gray of Gray M.C.A for an intimate virtual masterclass that will unravel the coveted world of fashion illustration.

GPP (as she is known) will share her expert tips and secrets as she works on couture fashion illustrations which reference the creations of British Designer Alexander McQueen.

This is a rare chance to learn directly from GPP who has toured the world working with the most famous couture names in fashion including Dior; Valentino; Prada; Chanel; Galliano; Gaultier; de la Renta; McQueen and more. GPP's fashion illustrations have graced international book covers and appeared in the likes ofVogue, The New Yorker, The Los Angeles Times, The Sunday Times, Harper’s Bazaar, l'Officiel, Lumière and Grazia.

28
October
28 - 29 October 2020
 
Training

One person who has that experience in spades is world renowned forensic anthropologist Professor Dame Sue Black. She will lead us on a remarkable journey to piece together the evidence in the bones, some of it hidden for years or even centuries, unlocking grave crimes and the downright bizarre.

Description:

One person who has that experience in spades is world renowned forensic anthropologist Professor Dame Sue Black. She will lead us on a remarkable journey to piece together the evidence in the bones, some of it hidden for years or even centuries, unlocking grave crimes and the downright bizarre.

09
October
09 October 2020
 
Meeting

Sala 101, sediul ANACEC.

Description:

Sala 101, sediul ANACEC.

08
October
08 October 2020
 
Meeting

Sala 101, sediul ANACEC

Description:

Sala 101, sediul ANACEC

08
October
08 October 2020
 
Meeting

Ședința se va desfășura on-line.

Description:

Ședința se va desfășura on-line.

07
October
07 October 2020
 
Meeting

Ședința va avea loc on-line.

Description:

Ședința va avea loc on-line.

07
October

Description:

30
September
30 - 02 September 2020
 
Scientific manifestations

Congresul al VII-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova, cu participare internatională, Simpozionul al XVI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor Chişinău – Iaşi,
Ziua a II-a a Academiei Europene de Neurologie în RepublicaMoldova

Locația:
Hotel „Leo Grand” mun. Chişinău

Date de contact:
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”:
1. Catedra Neurologie nr. 1, Lisnic V., dr. hab., prof. univ.; tel.: 079456641, e-mail: vitalie.lisnic@usmf.md;
2. Catedra Neurologie nr.2;
3. Laboratorul de neurologie şi genetică medicală, Groppa St., acad., tel.: 022 205312, e-mail: stanislav.groppa@usmf.md

Description:

Congresul al VII-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova, cu participare internatională, Simpozionul al XVI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor Chişinău – Iaşi,
Ziua a II-a a Academiei Europene de Neurologie în RepublicaMoldova

Locația:
Hotel „Leo Grand” mun. Chişinău

Date de contact:
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”:
1. Catedra Neurologie nr. 1, Lisnic V., dr. hab., prof. univ.; tel.: 079456641, e-mail: vitalie.lisnic@usmf.md;
2. Catedra Neurologie nr.2;
3. Laboratorul de neurologie şi genetică medicală, Groppa St., acad., tel.: 022 205312, e-mail: stanislav.groppa@usmf.md

30
September
30 - 02 September 2020
 
Scientific manifestations

Congresul al VII-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova, cu participare internatională, Simpozionul al XVI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor Chişinău – Iaşi,
Ziua a II-a a Academiei Europene de Neurologie în RepublicaMoldova

Locația:
Hotel „Leo Grand” mun. Chişinău

Date de contact:
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”:
1. Catedra Neurologie nr. 1, Lisnic V., dr. hab., prof. univ.; tel.: 079456641, e-mail: vitalie.lisnic@usmf.md;
2. Catedra Neurologie nr.2;
3. Laboratorul de neurologie şi genetică medicală, Groppa St., acad., tel.: 022 205312, e-mail: stanislav.groppa@usmf.md

Description:

Congresul al VII-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova, cu participare internatională, Simpozionul al XVI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor Chişinău – Iaşi,
Ziua a II-a a Academiei Europene de Neurologie în RepublicaMoldova

Locația:
Hotel „Leo Grand” mun. Chişinău

Date de contact:
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”:
1. Catedra Neurologie nr. 1, Lisnic V., dr. hab., prof. univ.; tel.: 079456641, e-mail: vitalie.lisnic@usmf.md;
2. Catedra Neurologie nr.2;
3. Laboratorul de neurologie şi genetică medicală, Groppa St., acad., tel.: 022 205312, e-mail: stanislav.groppa@usmf.md

Description: