a a a

Events

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinau str. M. Kogălniceanu 65a, MD-2009, Universitatea de Stat din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Haltei, 23,  Academia Militară „Alexandru cel Bun”

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Andrei Doga 22,  Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,   Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

02
December
02 - 03 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

03
December
03 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A.

03
December
03 - 04 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1  Universitatea de Studii Europene din Moldova

03
December
03 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu 65a, Universitatea de Stat din Moldova, Blocul III, bir.507

03
December
03 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, or. Comrat, str. Galatana, 17, Universitatea de Stat Comrat

07
December
07 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.310 MD 2070, Academia de Administrare Publică 

09
December
09 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd.

09
December
09 - 10 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu, 67, MD-2009,  Universitatea de Stat din Moldova, bloc 2

10
December
10 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61, Academia de Studii Economice din Moldova

10
December
10 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți

10
December
10 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți

10
December
10 - 11 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Doina, 104,  Institutul de Științe ale Educației

21
December
21 - 22 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Voluntarilor 8/3,  Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată