a a a

Careers

26 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Secția Evaluare în Învățământul de Formare Continuă

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 
26 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Inspector superior, Secția evaluare învățământ preșcolar

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 
26 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Inspector superior, Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 
26 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Inspector principal, Secția Evaluare Învățământ Primar și Gimnazial

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 
26 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist superior, Direcția evaluare în învățământul superior

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 
25 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal, Direcția evaluare în învățământul superior

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 
25 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Șef serviciu, Serviciul juridic și resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 
25 January 2024
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor: 12.04.2024

Unități disponibile: 1

 
06 September 2021
  Career
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Redactor principal, Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională
  1. Atribuțiile de bază ale funcției:
  • Coordonează procesul de informare şi comunicare a Agenției cu publicul larg, reprezentanții societăţii civile şi mass-media în vederea informării operative şi veridice;
  • Stabilește și menține relaţiile de comunicare cu mass-media. Monitorizează presa şi opinia publică pentru cunoaşterea percepției societății în raport cu inițiativele Agenției;
  • Asigură întreținerea și actualizarea datelor și informațiilor pe pagina web a Agenției;
 
19 August 2021
  Career

Domeniu de activitate: Educaţie

Funcţia publică vacantă: Autoritate ale administraţiei publice centrale

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor: 24.09.2021

Unități disponibile: 1