a a a

Redactor principal, Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională

Career

Redactor principal, Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională
06 September 2021
  Career
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Redactor principal, Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională
 1. Atribuțiile de bază ale funcției:
 • Coordonează procesul de informare şi comunicare a Agenției cu publicul larg, reprezentanții societăţii civile şi mass-media în vederea informării operative şi veridice a societăţii;
 • Stabilește și menține relaţiile de comunicare cu mass-media. Monitorizează presa şi opinia publică pentru cunoaşterea percepției societății în raport cu inițiativele Agenției;
 • Asigură întreținerea și actualizarea datelor pe pagina web a Agenției;
 • Elaborează și redactează comunicate de presă, anunțuri și informații curente de interes public și publică pe website-ul Agenției și pe conturile acesteia în rețelele de socializare;
 • Asigură utilizarea corectă de către partenerii și beneficiarii Agenției a Mărcii ANACEC;
 • Elaborează și coordonează realizarea materialelor informative și de protocol. 
 1. Condiții de participare la concurs
Cerințe obligatorii
 • cetăţenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • cunoaşterea cadrului normativ în domeniu;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă – superioare de licență sau echivalente, în domeniul comunicării, relații internaționale. Se acceptă și aplicații ale studenților. 
Calități și competențe
 • spirit de inițiativă și angajament față de valorile ANACEC; 
 • spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
 • nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
 • abilități analitice, abilitatea de a asculta și de a înțelege;
 • abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor limită;
 • excelente abilități de scriere;
 • cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • abilități de comunicare și de luare a deciziilor.
Pentru participare la concurs se depune dosarul care cuprinde următoarele acte:
 1. Scrisoare de intenție (maxim o pagină);
 2. Curriculum vitae după modelul EUROPASS;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care confirmă efectuarea unor specializări / certificat de studii universitare eliberat de instituția de învățământ superior;
 4. Adeverințele care atestă vechimea în muncă.
Dosarul urmează a fi depus până la data de 24 septembrie 2021, ora 17:00, la adresa de email: contact@anacec.md. 
 
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Parascovia Rudei
Telefon: 022 78 38 57.