a a a

Governing board

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.07.30

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 2. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii organizației din domeniile cercetării și inovării;
 3. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerilor Consiliilor științifice specializate;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 6. Confirmarea titlurilor științifico-didactic de profesor universitar;
 7. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 8. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 9. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 10. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 11. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 12. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 716006 Mecanic auto (fără dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi;
 2. 42110 Jurisprudență, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.

III. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Arte plastice (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 2. Geografie (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 3. Istorie (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 4. Limba engleză (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 5. Limba și literatura română (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 6. Limba și literatură rusă (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 7. Limba franceză (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 8. Matematică (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 9. Muzică (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 10. Informatică (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 11. Limba și literatura rusă (școala națională/ școala alolingvă) (20 credite), forma de organizare cu frecvență,  Institutul de Științe ale Educației;
 12. Limba franceză (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 13. Psihopedagogie (Psihopedagogia artelor) (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 14. Dezvoltare personală (pentru cadrele didactice din învățământul general/ profesional tehnic) (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 15. Management educațional (directori adjuncți educație din instituțiile de învățământ general/profesional tehnic) (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 16. Managementul educațional (pentru directori din instituțiile preșcolare) (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 17. Psihopedagogie. Formarea formatorilor (cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic) (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 18. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule) (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 19. Geografie (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 20. Formarea continuă a cadrelor didactice (din învățământul general) (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Centrul  Educațional Pro Didactica;
 21. Managementul educațional (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Centrul  Educațional Pro Didactica;
 22. Formarea continuă a formatorilor (17 credite), forma de organizare cu frecvență, Centrul  Educațional Pro Didactica;
 23. Evaluarea calității în învățământul general (6 credite), forma de organizare cu frecvență, Centrul  Educațional Pro Didactica;
 24. Informatică (Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice) (10 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale;
 25. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „MAXIM EXCELENT DRIVE”;
 26. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 27. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1, A2), forma de organizare cu frecvență, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 28. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 29. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 30. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1, forma de organizare cu frecvență, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 31. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 32. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, forma de organizare cu frecvență, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 33. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B (B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „VRN AUTO”;
 34. Lăcătuș - electrician la repararea utilajelor electrice (24 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 35. Mașinist la instalații frigorifice (16 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 36. Fierar betonist (6 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 37. Pietrar-zidar (5 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 38. Placator cu plăci (5 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 39. Tencuitor (5 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 40. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)” forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 41. Conducător încărcător (sediile Chișinău și Bălți), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 42. Operator în sala de cazane (sediile Chișinău, Bălți și Cahul), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 43. Agățător (sediile Chișinău și Cahul), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 44. Electrogazosudor, (sediile Chișinău, Bălți, Cahul) (720 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 45. Lăcătuș la exploatarea și repararea utilajelor cu gaze (sediile Chișinău și Cahul) (432 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 46. Electromecanic ascensoare (772 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 47. Vânzător la stațiile de alimentare cu combustibil (sediile Chișinău, Bălți și Cahul) (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 48. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BD1 la D1E (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 49. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la B1 la B (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 50. Instruirea inițială a conducătorilor auto la categoria „A” (AM, A1, A2) (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 51. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 52. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 53. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 54. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)” (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 55. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la BE (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 56. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 57. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1 (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 58. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 59. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE (sediul. Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 60. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)” (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 61. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 62. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 63. Pedagogie în învățământul primar (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 64. Matematică (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 65. Informatică (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 66. Geografie (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 67. Limba și literatura română (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 68. Limbi străine (limba engleză) (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 69. Istorie (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 70. Educație civică (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 71. Educație tehnologică (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 72. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1), forma de organizare cu frecvență, „M&S GRUP” S.R.L.;
 73. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, „M&S GRUP” S.R.L.;
 74. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, „M&S GRUP” S.R.L.;
 75. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, forma de organizare cu frecvență, „M&S GRUP” S.R.L.;
 76. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B (B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”;
 77. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria A; Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A; Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE; Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria BC(C1); Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C; Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei BC1 la C, Centrul de Pregătire  a Specialiștilor pentru  Armata Națională (filiala Glodeni).

IV. Evaluare externă a calității programelor de studii superioare

 1. Contabilitatea întreprinderii, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 2. Audit și expertiză financiară, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Finanțe publice și fiscalitate, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Administrarea bancară, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 5. Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 6. Matematica didactică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. Matematici moderne și tehnologii moderne în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 8. Fizică modernă și tehnologii formative, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 9. Consiliere și educația familiei, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 10. Leadership și instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare,90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 11. Psihologia socială și a familiei, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 12. Business și administrare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 13. Contabilitate și audit, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 14. Managementul resurselor umane, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 15. Relații internaționale și studii europene, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 16. Management educațional, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 17. Management educațional, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 18. Managementul proiectelor în organizațiile educaționale și de cercetare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 19. Educație STE(A)M și abordări didactice inovative, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 20. Inginerie antiincendii și protecție civilă, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 21. Inginerie structurală, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 22. Evaluarea și managementul imobilului, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 23. Consolidarea terenurilor agricole, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 24. Consiliere psihologică în instituții și organizații, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, 120 credite, ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 25. Politici și servicii sociale pentru familie și copil, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale120 credite, ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 26. Supervizarea în asistența socială, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale, 120 credite, ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 27. Psihologie judiciară, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale, 120 credite, ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 28. Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 29. Tehnologii de creare a softurilor educaționale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 30. Tehnologii informaționale în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 31. Pedagogie și tehnologii educaționale interactive, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 32. Tehnologii informaționale în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 33. Contabilitate, expertiză și audit, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova;
 34. Finanțe aplicate, fiscalitate, bănci și asigurări, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova;
 35. Management strategic și administrarea afacerii, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova;
 36. Merceologia, expertizarea și siguranța produselor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova;
 37. Pedagogia și metodologia învățământului primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 38. Psihopedagogia învățământului preuniversitar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 39. Management și consiliere în învățământul primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 40. Didactica învățământului primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 41. Contabilitate și audit, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți;
 42. Administrarea afacerilor comerciale, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 43. Bănci și asigurări, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 44. Management financiar, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 45. Administrarea afacerilor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 46. Finanțe corporative, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 47. Marketing agroalimentar, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 48. Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 49. Contabilitate și audit în sectorul agroalimentar, master științific, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 50. Economie și politici de dezvoltare rurală, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 51. Finanțe și control în sectorul agroalimentar, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 52. Planificare urbană și regională, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 53. Drumuri, materiale și mecanizare în construcții, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 54. Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 55. Management și consiliere în educație preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 56. Metodologia educației preșcolare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 57. Educație integrală și terapia persoanelor cu cerințele educaționale speciale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 58. Logopedie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 59. Managementul educației preșcolare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 60. 0212.2 Design interior, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 021 Arte, 240 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 61. 1010.1 Servicii publice estetologice, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 101 Servicii publice, 180 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 62. 0613.1 Tehnologia informației, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 63. 0612.2 Managementul informației, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 180 credite ECTS,Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 64. 0613.5 Informatică aplicată, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 180 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 65. 0613.1 Tehnologia informației, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 240 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți.

V. Generale

 1. Stoparea temporară a procesului de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de recalificare profesională și calificare suplimentară.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.06.25

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 2. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii organizației din domeniile cercetării și inovării;
 3. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerilor Consiliilor științifice specializate;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 6. Confirmarea titlurilor științifico-didactic de profesor universitar;
 7. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 8. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 9. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 10. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 11. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 12. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 13. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice;
 14. Completarea registrului manifestărilor științifice pentru anul 2021;
 15. Aprobarea registrului materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate în anul 2020;
 16. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării;
 17. Modificarea Regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Telenești;
 2. Instituției de Învățămînt Liceul Teoretic „ANDREI STRAISTĂ”, or. Anenii Noi;
 3. Instituției de Învățământ Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski”, or. Edineț.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de master

 1. Administrarea afacerilor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 2. Management și marketing hotelier și turism, domeniul general de studiu 101 Servicii publice, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Managementul resurselor umane, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Studii în marketing, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 5. Biologie modernă și tehnologii de instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 6. Chimie contemporană și tehnologii educaționale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 7. Geografie și tehnologii educaționale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 8. Calitatea și siguranța produselor alimentare, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Design și dezvoltare de produs, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 10. Design și tehnologii poligrafice, master științific, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 11. Managementul restaurantelor și serviciilor de catering, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 12. Oenologie, enoturism și piețe viti-vinicole, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 13. Oenologie, enoturism și piețe viti-vinicole, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 73110  Arhitectură, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 2. 72120 Tehnologia alimentației publice, Instituția Publică Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor;
 3. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), Instituția Publică Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor;
 4. 721008 Cofetar, Instituția Publică Școala Profesională com. Bubuieci, mun. Chișinău;
 5. 716006 Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională, or. Glodeni;
 6. 732031-732036 Tencuitor-Placator cu plăci, Instituția Publică Școala Profesională, or. Glodeni;
 7. 732038-732007 Tîmplar în construcții – Dulgher, Instituția Publică Școala Profesională, or. Glodeni;
 8. 1041018-1041019 Tractorist - Tractorist mașinist în producția agricolă, Instituția Publică Școala Profesională, or. Glodeni.

V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice (720 ore/ 24 credite), Instituția Publică Școala Profesională or. Comrat;
 2. Mecanic auto (864 ore/ 28 credite), Instituția Publică Școala Profesională or. Comrat;
 3. Lăcătuș-electromontator (720 ore/ 24 credite), Instituția Publică Școala Profesională or. Comrat;
 4. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A (AM, A1, A2)”, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOTEST CELEBRITY”;
 5. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC (C1)”, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOTEST CELEBRITY”;
 6. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, SRL „AUTO SATELIT”;
 7. Leadership și management (1200 ore/ 40 credite), Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1), S.C. „Autolux” SRL.
 9. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.
 10. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă  în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare.

V. Generale

 1. Inițierea procesului de elaborare a Raportului de autoevaluare al ANACEC;
 2. Aprobarea Planului național de acțiuni privind asigurarea calității învățământului superior din Republica Moldova pentru perioada 2021-2023.
 3. National action plan on quality assurance of higher education in the Republic of Moldova period 2021-2023

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.05.28

I. Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic Zubrești, r. Strășeni;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Edineț;
 3. Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Meșterul Manole”, s. Sălcuța, r. Căușeni;
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic „Gh. Asachi” din mun. Ungheni;
 5. Liceul Teoretic Raional „G. Gaidarji” din mun. Comrat;
 6. Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolai Necrasov” din or. Strășeni;
 7. Instituția Publică Liceul Teoretic „Prometeu” din satul Grozești, r. Nisporeni;
 8. Instituția Publică Liceul Teoretic Gordinești, s. Gordinești, r. Edineț;
 9. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Holban” din comuna Cărpineni, r. Hîncești.

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de master

 1. Administrarea afacerilor, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 2. Managementul proiectelor, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 3. Business management și antreprenoriat, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 4. Antreprenoriat și administrarea afacerilor, Instituția Publică Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul;
 5. Gestiunea financiar-contabilă a afacerii, Instituția Publică Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul;
 6. Administrarea afacerilor, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 7. Administrarea afacerilor, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Economia afacerilor imobiliare, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Studii europene, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 10. Economie și Administrarea Afacerilor, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 11. Economie și Administrarea Afacerilor, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova.

III. Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 21420 Ceramică artistică, Instituția de Învățământ Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău;
 2. 21210 Design interior, Instituția de Învățământ Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău;
 3. 21310 Grafică, Instituția de Învățământ Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău;
 4. 21430 Prelucrarea artistică a materialelor, Instituția de Învățământ Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău;
 5. 101410 Sport și pregătire fizică, Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
 6. 21850 Regie, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca;
 7. 101510 Turism, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca;
 8. 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 9. 61110 Calculatoare, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 10. 71440 Electronică, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 11. 71510 Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 12. 71490 Teleradio comunicații, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 13. 71630 Echipament electric și electronic auto, Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi;
 14. 715003 Confecționer cablaje auto, Instituția Publică Școala Profesională Căușeni;
 15. 722014-722006 Tâmplar universal - Operator la mașini de prelucrat lemn, Instituția Publică Școala Profesională Căușeni;
 16. 715005 Electrogazosudor-montator, Instituția Publică Școala Profesională s.Corbu, r-nul Dondușeni;
 17. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, Instituția Publică Școala Profesională s. Corbu, r-nul Dondușeni;
 18. 713009 Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice, Instituția Publică Școala Profesională s. Corbu, r-nul Dondușeni;
 19. 716001-716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională din or. Florești;
 20. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date, Instituția Publică Școala Profesională din or. Florești;
 21. 1041019 Tractorist mașinist în producția agricolă, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 22. 811013-811011 Viticultor-vinificator-Pomicultor, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 23. 716001-716006 – Electrician – electronist auto – Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 24. 715005-715021 Electrogazusudor-montator - Tăietor cu gaze, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 25. 714026 Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 26. 713007-713009 - Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 27. 1041011 - 1041010 Mașinist la excavator cu o singură cupă – Mașinist la bulldozer, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 28. 1041007 Mașinist la automacara, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 29. 714022 Operator la mașini unelte semiautomate și automate, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 30. 732031 Placator cu plăci, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 31. 732036 Tencuitor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 32. 732008  Electrician în construcții (învățământ dual), Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 33. 715006 Electrosudor la sudarea manuală (învățământ dual), Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 34. 732038-732007 Tâmplar în construcții - Dulgher, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 35. 716001-716006 Electrician-electronist auto – Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 36. 714009 Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 37. 716006 Mecanic Auto, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 38. 821002 Silvicultor, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 39. 732036 Tencuitor, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 40. 1041007-1041008 Mașinist de automacara - Mașinist la autopompe de beton, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 41. 1041010-1041006 Mașinist la buldozere - Mașinist la autogreder,  Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 42. 715025 Strungar multiprofil, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 43. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), Instituția Publică Școala Profesională or. Soroca;
 44. 721009 Controlor produse alimentare, Instituția Publică Școala Profesională or. Soroca;
 45. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), Instituția Publică Școala Profesională or. Soroca;
 46. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, Instituția Publică Școala Profesională or. Soroca;
 47. 1013002–1013004 Bucătar–Chelner (ospătar), Instituția Publică Școala Profesională or. Ștefan Vodă;
 48. 723010-723011 Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – Cusător (industria ușoară), Instituția Publică Școala Profesională or. Ștefan Vodă;
 49. 732036 Tencuitor, Instituția Publică Școala Profesională or. Ștefan Vodă;
 50. 1013002 Bucătar, Instituția Publică Școala Profesională or. Ștefan Vodă;
 51. 1012001 Coafor, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 52. 1012002 Cosmetician, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 53. 1012003 Frizer, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 54. 715017 Reglor utilaje tehnologice, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 55. 715005 Electrogazosudor-montator, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4 mun. Bălți;
 56. 716004 Lăcătuș redresare caroserii, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4 mun. Bălți;
 57. 715005 Electrogazosudor-montator, Instituția Publică Școala Profesională nr. 5 mun. Bălți;
 58. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 59. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date, Instituția Publică Școala Profesională nr. 35mun. Bălți;
 60. 41310 Planificarea și administrarea afacerilor, Instituția Publică Centrul de Excelență în Economie și Finanțe;
 61. 61210 Administrarea aplicațiilor Web, Instituția de Învățământ „COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS;
 62. 41310 Planificarea și administrarea afacerilor, Instituția de Învățământ „COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS;
 63. 41510 Servicii administrative și de secretariat, Instituția de Învățământ „COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS;
 64. 21210 Design Interior, Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți;
 65. 41410 Marketing, Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți;
 66. 102210 Securitatea și sănătatea în muncă, Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți;
 67. 41610 Achiziții publice, Instituția Publică „COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI”;
 68. 41310 Planificarea și administrarea afacerilor, Instituția Publică „COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI”;
 69. 72110 Siguranța produselor agroalimentare, Instituția Publică „COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI”;
 70. 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 71. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 72. 732021 Lăcătuș instalator tehnică sanitară, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 73. 716006-716004 Mecanic auto - Lăcătuș redresare caroserii, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 74. 716006 Mecanic auto, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 75. 732036 Tencuitor, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B (B1)”, SRL „ALTIONA-AUTO”;
 2. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria A (A2, A), SRL „ALTIONA-AUTO”;
 3. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, SRL „ALTIONA-AUTO”;
 4. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, SRL „ALTIONA-AUTO”;
 5. Specialist în managementul deșeurilor, forma de organizare cu frecvență, Asociația Obștească „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”;
 6. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A (A)”, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 7. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 8. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 9. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 10. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 11. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 12. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1), Societatea cu Răspundere Limitată „IUMAL AIV”.
 13. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.04.27

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat
 2. Respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor habilitat
 3. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor
 4. Respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor
 5. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării
 6. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării
 8. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate
 9. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar
 10. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar
 11. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar
 12. Aprobarea calității de conducător de doctorat
 13. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state
 14. Seminarele științifice de profil
 15. Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor științifice
 16. Completarea Regulamentului Comisiilor de experți în domeniul atestării

II. Învățământ general

 1. Acreditarea instituției publice Liceul Teoretic „Mihail Lomonosov”, mun. Orhei

III. Învățământ profesional tehnic și formare continuă

 1. 41110 Contabilitate, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”  
 2. 81220 Legumicultură și pomicultură, forma de învățământ cu frecvență, „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”  
 3. 72110 Siguranța produselor agroalimentare, „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”  
 4. 72150 Tehnologia produselor de origine vegetală, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”  
 5. 1013002 Bucătar, Instituția Publică Școala Profesională, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia
 6. 723011 Cusător (industria ușoară), Instituția Publică Școala Profesională, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia
 7. 716006 Mecanic, Instituția Publică Școala Profesională, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia
 8. 723011 Cusător (industria ușoară), Instituția Publică Școala Profesională din or. Telenești
 9. 715005 Electrogazosudor montator, Instituția Publică Școala Profesională din or. Telenești
 10. 716006 Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională din or. Telenești
 11. 732036 Tencuitor, Instituția Publică Școala Profesională din or. Telenești
 12. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), Instituția Publică Școala Profesională com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
 13. 721008 Cofetar, Instituția Publică Școala Profesională com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
 14. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, Școala Profesională com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
 15. 732036 Tencuitor, Instituția Publică Școala Profesională com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei

IV. Învățământ superior 

 1. 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
 2. 0312.1 Politologie, Universitatea de Stat din Moldova
 3. Logistica şi supply chain management, Academia de Studii Economice din Moldova
 4. Managementul marketingului, Academia de Studii Economice din Moldova
 5. Tranzacții internaționale și diplomație economică, Academia de Studii Economice din Moldova
 6. Diplomație, securitate, business și comunicare, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 7. Psihologie clinică și consiliere psihologică, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 8. Didactica limbii române ca limbă non-maternă/ străină, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 9. Didactica limbii ruse ca limbă non-maternă/ străină, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 10. Educație lingvistică și comunicare interculturală, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 11. Managementul serviciilor sociale, Universitatea de Stat din Moldova
 12. Psihologie clinică, Universitatea de Stat din Moldova
 13. Psihologie judiciară, Universitatea de Stat din Moldova
 14. Psihologia muncii și organizațională, Universitatea de Stat din Moldova
 15. Studii diplomatice, Universitatea de Stat din Moldova
 16. Studii europene, Universitatea de Stat din Moldova
 17. Sondaje de opinie, marketing și publicitate, Universitatea de Stat din Moldova
 18. Limba și literatura română contemporană și tehnologii educaționale, Universitatea de Stat din Tiraspol

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.03.26

I. Cercetare și inovare

 1. Modificarea deciziei de formare a Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor;
 2. Referitor la contestația privind respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de formare continuă

 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1, A2), forma de organizare cu frecvență, SRL „DOMBENAUTO”;
 2. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, SRL „DOMBENAUTO”;
 3. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, SRL „DOMBENAUTO”;
 4. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, SRL „DOMBENAUTO”;

III. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 11310 Învățământ primar, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 2. 11210 Educație timpurie (calificarea educator), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 3. 92310 Asistență socială (calificarea pedagog social/lucrător social), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 4. 101410 Sport și pregătire fizică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 5. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”;
 6. 72150 Tehnologia produselor de origine vegetală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”;
 7. 81230 Viticultură și oenologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”;
 8. 72160 Tehnologia produselor obținute prin fermentare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”;
 9. 416002 Controlor-casier, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 10. 721004 Brutar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 11. 721008 Cofetar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 12. 721009 Controlor produse alimentare, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 13. 1013002 Bucătar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 14. 1015001 Lucrător pensiune turistică, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 15. 52110 Ecologia și protecția mediului, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 16. 53210 Meteorologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 17. 53310 Geodezie, topografie și cartografiere, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 18. 71210 Gospodărirea și protecția apelor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 19. 82110 Silvicultură, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 20. 83110 Piscicultură și acvacultură, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 21. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 22. 103220 Servicii antiincendiare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 23. 71550 Mecanica Agricolă (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ mediu de specialitate „COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI”;
 24. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ mediu de specialitate „COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI”;
 25. 81110 Agronomie (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ mediu de specialitate „COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI”;
 26. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ mediu de specialitate „COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI”;
 27. 716001-716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ DIN OR. UNGHENI;
 28. 42120 Securitatea frontierei, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ „CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN SECURITATEA FRONTIEREI”;
 29. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Comrat;
 30. 732009-732019 Electrician montator rețele de iluminat - Lăcătuș electrician în construcții, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Comrat;
 31. 716006-716004 Mecanic auto - Lăcătuș redresare caroserii (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Comrat;
 32. 732038 Tâmplar în construcții, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Comrat; 
 33. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 34. 41620 Comerț, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 35. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 36. 72120 Tehnologia alimentației publice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 37. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 38. 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 39. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția  de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN UNGHENI.

IV. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de master

 1. Administrare bancară, domeniul general de studiu 041 Științe economice,  master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 2. Contabilitate și audit, domeniul general de studiu 041 Științe economice,  master de profesionalizare, 120 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 3. Finanțe corporative și Asigurări, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 4. Finanțe publice și Fiscalitate, domeniul general de studiu 041 Științe economice,  master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 5. Finanțele și contabilitatea firmei, domeniul general de studiu 041 Științe economice,  master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 6. Didactica limbii engleze și strategii de comunicare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației,  master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. Didactica limbii franceze și strategii de comunicare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației,  master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 8. Limba și cultura franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.
 9. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.
 10. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare.

V. Generale

 1. Aprobarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului superior;
 2. Aprobarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului profesional tehnic;   Anexa 
 3. Aprobarea Regulamentului privind soluționarea petițiilor depuse la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.  Anexa
 4. 716006 Mecanic auto, Școala profesională din or. Ungheni

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.02.26

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelorde doctor habilitat;
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Respingerea demersurilor de formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 4. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor Consiliilor științifice specializate;
 5. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii organizației din domeniile cercetării și inovării;
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 8. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar;
 9. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 10. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 11. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 12. Respingerea solicitărilor de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 13. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 14. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 15. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării programelor de formare continuă

 1. Manichiuristă-Pedichiuristă, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 2. Cosmetician, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 3. Frizer, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 4. Machior-Peruchier, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 5. Maseur de întreținere și relaxare, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 6. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Auto Capița”;
 7. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A (AM, A1, A2)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 8. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 9. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 10. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 11. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 12. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 13. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 14. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 15. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 16. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 17. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 18. Limba și literatura română (alolingvi), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Stat din Comrat;
 19. Limbi străine (engleză), forma de organizare cu frecvență, forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Stat din Comrat;
 20. Limbi și literaturi (bulgară), forma de organizare cu frecvență, forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Stat din Comrat;
 21. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență, „AUTOPORTAL” S.R.L.;
 22. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă.

III. Generale

 1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
 2. Aprobarea Metodologiei de remunerare a membrilor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
 3. Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a mărcii Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.01.29

I. Cercetare și inovare

 1. Aprobarea registrelor manifestărilor științifice pentru anul 2021;  Anexă 1
 2. Aprobarea Registrului materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate în anul 2020;
 3. Completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului „Teza de doctorat de excelență a anului”.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării instituțiilor de învățământ și programelor de studii

Instituții din învățământul general

 1. Aprobarea standardelor de evaluare minim obligatorii pentru procesul de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general și a cadrelor de conducere din învățământul general;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Cantemir;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic Fetești, s. Fetești, r. Edineț; 
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Cahul;
 5. Liceul Teoretic „Tabani”, s. Tabani r. Briceni;
 6. Instituția Publică Liceul Teoretic „Pan Halippa”, or. Edineț;
 7. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s. Slobozia Mare, r. Cahul.

Programe de formare continuă

 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență, „AUTOPORTAL” S.R.L.;
 2. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1), forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”;
 3. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria BC(C1), forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”; 
 4. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”;
 5. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”;
 6. Pedagogie în învățământul primar, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 7. Matematică, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 8. Informatică, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 9. Geografie, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 10. Limba și literatura română, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 11. Limbi străine (Limba engleză), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 12. Istorie, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 13. Educație civică, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 14. Educație tehnologică, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 15. Securitate civilă și publică, forma de organizare cu frecvență, Asociația Obștească Clubul Sportiv Academia de Tir din Republica Moldova „Sniping Club”;
 16. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A2), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 17. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 18. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 19. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă;
 20. Încetarea procesului de evaluare externă a programelor de formare continuă 1.Frizer și 2.Manichiură – Pedichiură, SRL „MARGOT”;
 21. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superiore de master. 

III. Generale

 1. Aprobarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului de formare continuă;
 2. Aprobarea Regulamentului privind acordarea distincției „Cristalul calității”;
 3. Aprobarea Raportului de activitate al ANACEC pentru anul 2020.

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.12.23

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 2. Prelungirea termenului de abilitare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor habilitat;
 3. Modificarea Regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 6. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar;
 7. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 8. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 9. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 10. Respingerea abilitării cu drept de conducător de doctorat;
 11. Echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 12. Aprobarea Seminarele științifice de profil;
 13. Completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării;
 14. Respingerea contestației privind formarea Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 15. Respingerea demersurilor de formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 16. Modificarea deciziei Consiliului de conducere de confirmare a titlului științific.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării programelor de studii

 • Programe de formare profesională în învățământul profesional tehnic
 1. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 2. 41620 Comerț, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 3. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 4. 72120 Tehnologia alimentației publice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 5. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 6. 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 7. 73230 Construcția și exploatarea drumurilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 8. 21210 Design Interior, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 9. 73260 Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență redusă, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 10. 732040-732041 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare - Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 11. 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 12. 723011 Cusător (industria ușoară), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 13. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 14. 723007 Confecționer articole de marochinărie, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 15. 715017 Reglor utilaje tehnologice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 16. 1012003 Frizer, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 17. 1012002 Cosmetician, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 18. 71330 Electrificarea agriculturii (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 19. 71320 Electromecanică (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 20. 71660 Exploatarea tehnică a transportului auto (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 21. 71550 Mecanica agricolă (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 22. 21430 Prelucrarea artistică a materialelor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 23. 21520 Interpretare instrumentală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 24. 21540 Dirijare corală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 25. 21570 Dans, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 26. 32210 Biblioteconomie și asistență informațională, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 27. 41110 Contabilitate, forma de învățământ cu frecvență, nivelul 4 ISCED, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 28. 71520 Mașini și aparate in industria alimentară, forma de învățământ cu frecvență, nivelul 4 ISCED, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 29. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 30. 72130 Tehnologia panificației, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 31. 71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 32. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 33. 61210 Administrarea aplicațiilor web, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 34. 61310 Programare și analiza produselor de program, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 35. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 36. 92310 Asistență socială (Pedagog social, Lucrător social), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 37. 52110 Ecologia și protecția mediului, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 38. 11310 Învățământ primar, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 39. 11210 Educație timpurie (Educator), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 40. 11310 Învățământ primar, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
 41. 11210 Educație timpurie (Educator), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
 42. 92310 Asistență socială (Pedagog social, Lucrător social), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
 43. 71550 Mecanică agricolă (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI;
 44. 71660 Exploatarea tehnică a transportului auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI;
 45. 81110 Agronomie (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI;
 46. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI;
 47. 11310 Învățământ primar, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 48. 11210 Educație timpurie (Educator, Conducător muzical), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 49. 92310 Asistență socială (Pedagog social, Lucrător social), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 50. 41510 Servicii administrative și de secretariat, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 51. 21510 Canto, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 52. 21520 Interpretare instrumentală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 53. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 54. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția  Publică COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL
 55. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția  de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN UNGHENI;
 56. 91210 Medicină, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția  de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN UNGHENI;
 57. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ „COLEGIUL DE MEDICINĂ BĂLȚI”;
 58. 91210 Medicină, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ „COLEGIUL DE MEDICINĂ BĂLȚI”;
 59. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN ORHEI;
 60. 91210 Medicină, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN ORHEI;
 61. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 62. 715005-715021 Electrogazosudor montator-Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 63. 716006 Mecanic auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 64. 716001 Electrician-electronist auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 65. 716008 Vopsitor auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 66. 715019 Strungar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 67. 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 68. 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 69. 1041018 Tractorist (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 70. 716006 Mecanic auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 71. 732031 Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 72. 1013002 Bucătar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 73. 716001-716006 Electrician electronist auto - Mecanic auto, nivelul 3 ISCED, (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Nr. 10 din mun. Chișinău;
 74. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Nr. 10 din mun. Chișinău;
 75. 715005 Electrogazosudor montator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Nr. 10 din mun. Chișinău.
 • Programe de formare continuă
 1. Asociația Obștească „Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova” (10 filiale: Nisporeni, Orhei, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Cahul, Ungheni, Fălești, Glodeni, Sîngerei).
 2. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TRANSPRIVAT PV”;
 3. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TRANSPRIVAT PV”;
 4. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TRANSPRIVAT PV”;
 5. Manager transport rutier persoane, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TRANSPRIVAT PV”;
 6. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență Societatea comercială CENTRAUTO & CO” S.R.L.;
 7. Conducător auto transport persoane în trafic național/international, forma de organizare cu frecvență Societatea Comercială CENTRAUTO & CO” S.R.L.;
 8. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență Societatea comercială CENTRAUTO & CO” S.R.L.;
 9. Conducător auto transport călători în regim taxi, forma de organizare cu frecvență Societatea comercială CENTRAUTO & CO” S.R.L.;
 10. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A), forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul:  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.21);
 11. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediile:  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.21; str. Sciusev nr.98A);
 12. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul:  mun. Chișinău, str. Sciusev nr.98A);
 13. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul:  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.21);
 14. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul: mun. Chișinău, str. Sciusev nr.98A);
 15. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul: mun. Chișinău, str. Sciusev nr.98A);
 16. Limbi străine (Limba engleză), forma de organizare cu frecvență, Întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă “LINGUATA” S.R.L.;
 17. Limbi străine (Limba germană), forma de organizare cu frecvență, Întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă “LINGUATA” S.R.L.;
 18. Limbi străine (Limba franceză), forma de organizare cu frecvență, Întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă “LINGUATA” S.R.L.;
 19. Limbi străine (Limba italiană), forma de organizare cu frecvență, Întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă “LINGUATA” S.R.L.;
 20. Conducător auto transport persoane în trafic național/international, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 21. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/international, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 22. Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 23. ADR Conducător auto transport de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 24. Manager transport rutier mărfuri, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 25. Manager transport rutier persoane, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 26. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „CIM TEST-AUTO”;
 27. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, S.C. „AUTOLUX” SRL.
 28. Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”;
 29. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”;
 30. Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”;
 31. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”;
 32. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A1, A2), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 33. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 34. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 35. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 36. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 37. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 38. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A2), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 39. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 40. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 41. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 42. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, AO „Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”, Filiala Cupcini.
 43. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență, AO „Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”, Filiala Cimișlia;
 44. Evaluarea sălilor închiriate de către F.P.C „MALDINI” SRL: mun. Chișinău, str. Tighina, 2 și str. București, 64.

III. Generale

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programelor de formare continuă și constituirea componenței comisiilor de evaluare externă;
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență, programelor de studii superioare de master și constituirea componenței comisiilor de evaluare externă;
 3. Respectarea de către instituțiile de învățământ a reglementărilor de apărare împotriva incendiilor.

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.11.27

I. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării programelor de studii

Programe de studii superioare de licență

 1. 0312.2 Relații internaționale, formele de învățământ: cu frecvență și frecvență redusă, Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 2. 0231.2 Limbi străine. Limba engleză și germană, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 3. 0231.2 Limbi străine. Limba germană și engleză, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 4. 0231.2 Limbi străine. Limba franceză și engleză, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 5. 0229.1 Culturologie, formele de învățământ: cu frecvență și frecvență redusă, Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice;
 6. 0213.4 Istoria și teoria artelor plastice, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice.

Programe de formare continuă

 1. Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională (15 de filiale: Anenii-Noi, Bălți, Chișinău, Căușeni, Cimișlia, Ceadîr-Lunga, Dondușeni, Glodeni, Leova, Lipcani, Nisporeni, Rezina, Soroca, Ungheni, Vulcănești).
 2. Uniunea Conducătorilor Auto din R. Moldova (10 filialele Cupcini, Dondușeni, Drochia, Ocnița, Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Cantemir, Chișinău, Hîncești).
 3. Instruirea  inițială  a  conducătorilor  auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență,  Instituția de Învățământ Școala auto „Andrieș-Prim A. V”;
 4. Instruirea  inițială  a  conducătorilor  auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență,  SRL „DOMBENAUTO”;
 5. Instruirea  inițială  a  conducătorilor  auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență,  Asociația Obștească Uniunea Conducătorilor Auto din Raionul Soroca „AutoSor”;
 6. Secretară (Secretariat și muncă de birou), forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 7. Manichiuristă, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 8. Contabilitate, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 9. Cosmetician (Cosmetică decorativă), forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 10. Maseur de întreținere și relaxare, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 11. Coafor, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 12. Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 13. Cusătoreasă (industria confecțiilor), forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 14. Bucătar, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 15. Cofetar, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 16. Casier în sala de comerț, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 17. Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, forma de organizare cu frecvență,  SRL „Miracol”;
 18. Psihopedagogie (psihopedagogia artelor), forma de organizare cu frecvență, ACADEMIA DE MUZICĂ,TEATRU și ARTE PLASTICE;
 19. Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 20. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 21. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 22. Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 23. Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 24. Manager transport rutier persoane, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 25. Manager transport rutier mărfuri, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 26. Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 27. Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 28. Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”.

Programe de formare profesională în învățământul profesional tehnic

 1. 732036-732031 Tencuitor-Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 2. 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 3. 732038-732007 Tâmplar în construcții – Dulgher, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 4. 715005 Electrogazosudor-montator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 5. 722014 Tâmplar universal, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 6. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, nivelul 3 ISECED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;  
 7. 715005 Electrogazosudor-montator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;
 8. 716006 Mecanic auto, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;
 9. 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;
 10. 1041018-1041019 Tractorist-Tractorist-mașinist în producția agricolă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;
 11. 61110 Calculatoare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 12. 71320 Electromecanică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 13. 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 14. 71420 Automatizarea proceselor tehnologice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 15. 71570 Metrologie și certificarea conformității, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 16. 71580 Tehnologia construcțiilor de mașini, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 17. 61230 Rețele de calculatoare nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică, Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 18. 72140 Tehnologia produselor de origine animală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățămînt „COLEGIUL  AGROINDUSTRIAL „GHEORGHE RĂDUCAN” DIN SATUL GRINĂUȚI, RAIONUL OCNIȚA”;
 19. 71550 Mecanică agricolă, nivelul 4 ISCED , forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățămînt „COLEGIUL  AGROINDUSTRIAL „GHEORGHE RĂDUCAN” DIN SATUL GRINĂUȚI, RAIONUL OCNIȚA”;
 20. 72120 Tehnologia alimentației publice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățămînt „COLEGIUL  AGROINDUSTRIAL „GHEORGHE RĂDUCAN” DIN SATUL GRINĂUȚI, RAIONUL OCNIȚA”;
 21. 721024 Prelucrător mezeluri,  nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 22. 721007 Ciontolitor tranșator carne, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 23. 721018 Operator la linia automată de obținere a produselor lactate, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 24. 721004 Brutar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 25. 721002 Bombonier, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Ș coala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 26. 721008 Cofetar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 27. 1013002 Bucătar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 28. 84110 Medicină veterinară, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni;
 29. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență,  Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.

II. Acreditarea instituțiilor din învățământul general

 1. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Durlești; 
 2. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Buiucani;
 3. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Ciocana;
 4. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Bălți;
 5. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Ceadîr-Lunga;

III. Altele

69. Inițierea procedurii de evaluare externă, componența comisiilor de evaluare externă și coordonatorii comisiilor de evaluare externă: în vederea acreditării pentru SRL „Auto Capița” și SRL „Școala Auto Comrat”; în vederea autorizării de funcționare provizorie pentru Asociația Obștească Clubul Sportiv al Academiei de Tir din RM „Sniping Club”;
70. Aprobarea Metodologiei de selectare a experților evaluatori.   Anexa

IV. Cercetare și inovare

71. Modificarea deciziei Consiliului de conducere nr.5 din 06 decembrie 2019 și nr.6 din 28 februarie 2020;
72. Completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea  revistelor  științifice;
73. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea  revistelor  științifice;
74. Aprobarea Seminarilor științifice de profil.

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.10.30

I. Cercetare și inovare

 1. D1. Formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat
 2. D2. Formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor
 3. D3. Respingerea demersului de formare a Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor
 4. D4. Conferirea titlului științific de doctor habilitat
 5. D5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor
 6. D6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării
 7. D7. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor
 8. D8. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar
 9. D9. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar
 10. D10. Aprobarea calității de conducător de doctorat
 11. D11. Respingerea abilitării cu drept de conducător de doctorat
 12. D12. Echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state
 13. D13. Aprobarea Seminarele științifice de profil
 14. D14. Completarea Registrului experților
 15. D15. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice
 16. D16. Completarea actelor normative referitoare la confirmarea titlurilor științifice
 17. D17. Respingerea contestației privind formarea Consiliului științific specializat

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D18. Acreditarea programului de formare continuă Antrenament sportiv, forma de învățământ cu frecvență, Federația Moldovenească de Fotbal
 2. D19. Acreditarea programului de formare continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență SRL „Autonord Servicii”
 3. D20. Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Autonord Servicii”
 4. D21. Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Autonord Servicii”
 5. D22. Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Autonord Servicii”
 6. D23.Acreditarea programului de formare profesională continuă Cosmetician, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Belle Femme”
 7. D24. Acreditarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor  auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Cim Test-Auto”
 8. D25. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limbi străine (Limba engleză), forma de învățământ cu frecvență, SRL „STUDENT-STEP”
 9. D26. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.09.25

I. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D1. Acreditarea programei de formare profesională continuă Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 2. D2. Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 3. D3.Acreditarea programului de formare profesională continuă ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase - „AUTOCENTRU SELECT” SRL 
 4. D4.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de învățământ cu frecvență, ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 5. D5.Acreditarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 6. D6.Acreditarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B (B1)” - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 7. D7.Acreditarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC (C1) - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 8. D8.Acreditarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 9. D9.Acreditarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 10. D10.Acreditarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D - SC ”Autocentru Select” SRL
 11. D11.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 12. D12.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 13. D13.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane în regim de taxi - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 14. D14.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane (troleibuz) - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 15. D15.Acreditarea programului de formare profesională continuă ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 16. D16.Acreditarea programului de formare profesională continuă Consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase (DGSA) - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 17. D17.Acreditarea programului de formare profesională continuă Manager transport rutier de mărfuri - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 18. D18.Acreditarea programului de formare profesională continuă Manager transport rutier de persoane - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 19. D19.Acreditarea programului de formare profesională continuă Manager pentru activitatea atelierului de autoservice - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 20. D20.Acreditarea programului de formare profesională continuă Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere-  „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 21. D21.Autorizarea programului de formare profesională continuă Contabil - „SOFIMAX CONTAUDIT” S.R.L.
 22. D22.Autorizarea programului de formare profesională continuă Frizer - Societatea Comercială  „ARTACONT” S.R.L.
 23. D23.Autorizarea programului de formare profesională continuă Machior-peruchier - Societatea Comercială  „ARTACONT” S.R.L.
 24. D24.Autorizarea programului de formare profesională continuă Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie - Centrul de instruire „MEDIA PRIVAT” S.R.L.
 25. D25.Autorizarea programului de formare profesională continuă Vânzător la stațiile de alimentare cu combustibil  - Centrul de instruire „MEDIA PRIVAT” S.R.L
 26. D26. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare
 27. D27. Modificarea ghidurilor de evaluare externă

II. Cercetare și inovare

D28. Soluționarea situației referitoare la eliberarea diplomei

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.07.31

I. Cercetare și inovare

 1. D1. Formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor
 2. D2. Respingerea demersului de formare a Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor
 3. D3. Conferirea titlului ştiinţific de doctor habilitat
 4. D4. Conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor
 5. D5. Confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor în ştiinţe conferite de organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării
 6. D6. Confirmarea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar
 7. D7. Confirmarea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar
 8. D8. Aprobarea calităţii de conducător de doctorat
 9. D9. Respingerea abilitării cu drept de conducător de doctorat
 10. D10. Echivalarea actelor privind titlurile ştiinţifice obţinute în alte state
 11. D11. Aprobarea Seminarele ştiinţifice de profil
 12. D12. Completarea Registrului experților
 13. D13. Completarea Regulamentului de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate
 14. D29. Respingerea aprobării calității de conducător de doctorat

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D14.Autorizarea programului de studii superioare de licență 0914.2 Tehnologie radiologică - USMF
 2. D15.Autorizarea programului de studii superioare de master Tehnologii moleculare în sănătate - USMF
 3. D16.Acreditarea programului de formare profesională continuă Psihopedagogie (metodica predării disciplinelor economice) - ASEM
 4. D17. Acreditarea programului de formare profesională continuă Robotică și mecatronică (Educație pentru Drone (eDrone)) - USM
 5. D18. Autorizarea programului de formare profesională continuă Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică - USM
 6. D19. Autorizarea programului de formare profesională continuă Antrenor (Antrenor asistent de taekwondo) - USEFS
 7. D20. Autorizarea programului de formare profesională continuă Fotograf - Asociașia obștească „Izvorul” 
 8. D21. Autorizarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”- SRL „Autotest Celebrity”
 9. D22. Autorizarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE - SRL „Autotest Celebrity”
 10. D23. Autorizarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D - SRL „Autotest Celebrity”
 11. D24. Autorizarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1C - SRL „Autotest Celebrity”
 12. D25. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare
 13. D26. Încetarea procesului de evaluare externă - SRL „Autotest Centru”

III. Generale

 1. D27. Executarea prevederilor p.73 al Metodologiei de evaluare externă a calității
 2. D28.Achiziționarea serviciului de asigurare a funcționalității la nivel național a softului antiplagiat

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.05.29

I. Generale

 1. D1. Prezentarea în cadrul ședințelor Consiliului de conducere a rezultatelor evaluării

II. Cercetare și inovare

 1. D2. Aprobarea Registrului experților
 2. D3. Precizarea domeniilor științifice ale titlurilor științifico-didactice confirmate
 3. D4. Aprobarea Seminarelor științifice de profil
 4. D5. Modificarea deciziei cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor

III. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D6. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0216.1 Actorie – AMTAP
 2. D7. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0216.6 Coregrafie – AMTAP
 3. D8. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0216.2 Regie – AMTAP
 4. D9. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0216.3 Scenografie – AMTAP
 5. D10. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0213.1 Pictură – AMTAP
 6. D11. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0213.2 Grafică – AMTAP
 7. D12. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0213.3 Sculptură – AMTAP
 8. D13. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0214.1 Arte decorative aplicate (Tapiserie) – AMTAP
 9. D14. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0214.1 Arte decorative aplicate (Ceramică artistică. Metal artistic) – AMTAP
 10. D15. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0212.2 Design interior – AMTAP
 11. D16. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0212.1 Modă-design vestimentar – AMTAP
 12. D17. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.2 Canto(Canto academic) – AMTAP
 13. D18. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.2 Canto (Canto popular) – AMTAP
 14. D19. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.1 Interpretare instrumentală (Instrumente orchestrale) – AMTAP
 15. D20. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.1 Interpretare instrumentală (Instrumente populare) – AMTAP
 16. D21. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.5 Muzicologie – AMTAP
 17. D22. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.4 Compoziție muzicală (academică) – AMTAP
 18. D23. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.2 Canto (Canto de estradă și jazz) – AMTAP
 19. D24. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.1 Interpretare instrumentală (Instrumente muzică uşoară şi jazz) – AMTAP
 20. D25. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.1 Interpretare instrumentală (Instrumente cu taste/pian) – AMTAP
 21. D26. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0229.1 Culturologie – AMTAP
 22. D27. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0213.4 Istoria și teoria artelor plastice – AMTAP
 23. D28. Autorizarea programului de studii superioare de master Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică - USCahul
 24. D29. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 723010 -723011 Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – Cusător (Industria uşoară) - Şcoala Profesională nr.1, or.Cahul
 25. D30. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, Bucătar - Chelner (ospătar) - Şcoala Profesională nr.1, or.Cahul
 26. D31. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 732008-732009 Electrician în construcţii - Electrician-montator reţele de iluminat - Şcoala Profesională Căuşeni
 27. D32. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze - Şcoala Profesională Căuşeni
 28. D33. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 732036-732031 Tencuitor - Placator cu plăci - Şcoala Profesională Căuşeni
 29. D34. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 723012 Cusătoreasă (industria confecţiilor) - Şcoala Profesională Căuşeni
 30. D35. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 1013002 Bucătar - Şcoala Profesională Căuşeni
 31. D36. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze - Şcoala Profesională nr.7, Chişinău
 32. D37. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 732036-732031 Tencuitor-Placator cu plăci- Şcoala Profesională nr.7, Chişinău
 33. D38. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 732008-732009 Electrician în construcţii-Electrician-montator reţele de iluminat - Şcoala Profesională nr.7, Chişinău
 34. D39. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 715005 Electrogazosudor-montator - Şcoala Profesională nr.7, Chişinău
 35. D40. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare
 36. D41. Modificarea comisiei de evaluare externă
 37. D42. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41110 Contabilitate -Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 38. D43. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41120 Impozite și percepere fiscală - Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 39. D44. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41210 Finanțe și asigurări - Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 40. D45. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41220 Finanțe și bănci -Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 41. D46. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 61210 Administrarea aplicațiilor web - Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 42. D47. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 61310 Programare și analiza produselor de program - Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.05.12 

I. Cercetare și inovare

 1. D1. Completarea Regulamentului de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate
 2. D2. Aprobarea Metodologiei de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților
 3. D3. Completarea Regulamentului Comisiilor de experți
 4. D4. Modificarea deciziei de formare a Consiliilor Ştiinţifice Specializate

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D5. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0413.1 Business și administrare – USEM
 2. D6. Acreditarea programului de studii superioare de licență 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement – USEM
 3. D7. Acreditarea programului de formare profesională continuă Pedagogie preșcolară – USComrat
 4. D8. Acreditarea programului de formare profesională continuă Pedagogie în învățământul primar – USComrat
 5. D9. Acreditarea programului de formare profesională continuă Matematică – USComrat
 6. D10. Acreditarea programului de formare profesională continuă Informatică - USComratD10. Informatică - USComrat.pdf
 7. D11. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limbi și literaturi (găgăuză) - USComrat
 8. D12. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limba și literatura română (alolingvi)- USComrat
 9. D13. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limbi și literaturi (bulgară) - USComrat
 10. D14. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limbi străine (engleză) – USComrat
 11. D15. Autorizarea programului de formare profesională continuă Pedagogie preșcolară (limba maternă găgăuză) - USComrat
 12. D16. Acreditarea programului de formare profesională continuă Operator la stația de distribuire a gazelor - SRL „Moldovatransgaz”
 13. D17. Acreditarea programului de formare profesională continuă Instalator conducte pe linie - SRL „Moldovatransgaz”
 14. D18. Acreditarea programului de formare profesională continuă Mașinist la compresoare tehnologice - SRL „Moldovatransgaz”
 15. D19. Autorizarea programului de formare profesională continuă Lăcătuș automatică și aparate de măsură și control - SRL „Moldovatransgaz”
 16. D20. Autorizarea programului de formare profesională continuă Aparatist la recipientele (vasele) de presiune înaltă - SRL „Moldovatransgaz”
 17. D21. Autorizarea programului de formare profesională continuă Conducător auto - SRL „Moldovatransgaz”
 18. D22. Autorizarea programului de formare profesională continuă Electrosudor la sudarea manuală - SRL „Moldovatransgaz”
 19. D23. Autorizarea programului de formare profesională continuă Inginer la exploatarea conductelor de petrol și gaz - SRL „Moldovatransgaz”
 20. D24. Acreditarea programelor de formare profesională - Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe
 21. D25. Acreditarea programului de formare profesională Cusătoreasă (industria confecțiilor) - Școala Profesională, or. Ungheni
 22. D26. Acreditarea programului de formare profesională Electrogazosudor-montator-Tăietor cu gaze - Școala Profesională, or. Ungheni
 23. D27. Acreditarea programului de formare profesională Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice-Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice - Școala Profesională, or. Ungheni
 24. D28. Acreditarea programului de formare profesională Lăcătuș-electrician în construcții - Școala Profesională, or. Ungheni
 25. D29. Acreditarea programului de formare profesională Mecanic auto - Școala Profesională, or. Ungheni
 26. D30. Acreditarea programului de formare profesională Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Școala Profesională, or. Ungheni
 27. D31. Acreditarea programului de formare profesională Zugrav - Școala Profesională, or. Ungheni
 28. D32. Acreditarea programului de formare profesională Mecanic auto – Lăcătuș redresare caroserii - Școala Profesională, or. Cupcini

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.02.28 

I. Cercetare și inovare

 1. D.1.Formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat
 2. D.2. Formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor
 3. D.3. Respingerea demersului de formare a Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor
 4. D.4. Conferirea titlului ştiinţific de doctor habilitat
 5. D.5. Conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor
 6. D.6. Confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor în ştiinţe conferite de organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării
 7. D.7. Conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar
 8. D.8. Confirmarea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar
 9. D.9. Confirmarea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar
 10. D.10. Abilitarea cu drept de conducător de doctorat
 11. D.11. Aprobarea calităţii de conducător de doctorat
 12. D.12. Echivalarea actelor privind titlurile ştiinţifice obţinute în alte state
 13. D.13. Aprobarea Seminarele ştiinţifice de profil
 14. D.14. Evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice
 15. D.15. Aprobarea registrelor manifestărilor ştiinţifice (a.2020),    15.1 Anexa 1,    15.2 Anexa 2

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D.16. Programului de studii superioare de licență Jurnalism și procese mediatice - USEM
 2. D.17. Programului de studii superioare de licență Geografie și Biologie – USARB
 3. D.18. Liceul „Columna”, mun. Chișinău
 4. D.19.Instituția de Învățământ „Litterarum”, mun. Chișinău
 5. D.20. Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, mun. Chișinău
 6. D.21.Liceul Teoretic „Olimp”, or. Sîngerei
 7. D.22.Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călărași
 8. D.23. Şcoala - primară grădiniţă „Abeceluş” din or. Durlești
 9. D.24. Centrul Educației Estetice „Lăstărel”, mun. Chișinău
 10. D.25. Centrul de Creație a Elevilor „Ciocârlia”, din or. Anenii Noi
 11. D.26. Programul de formare continuă Frizer - SRL ”Valivis - Art”
 12. D.27. Programul de formare continuă Machior - Peruchier (compartimentul „Machior”) - SRL ”Valivis - Art”
 13. D.28. Programul de formare continuă Stilist protezist de unghii (compartimentul „Manichiură”) - SRL ”Valivis - Art”
 14. D.29. Programul de formare continuă Tatuator - SRL ”Valivis - Art”
 15. D.30. Programul de formare profesională continuă Geografie – UPS
 16. D.31. Componența comisiilor de evaluare externă

III. Generale

 1. D.32. Aprobarea Raportului de activitate al ANACEC_2019
 2. D.33. Reprezentați ai ANACEC în Consiliul de etică și management