a a a

Archive

03
October
03 - 04 October 2022
 
Training

Cursul de formare profesională pentru angajații ANACEC "Etichetă și Protocol Instituțional".

30
September
30 - 30 September 2022
 
Meeting

Ordinea de zi

01
July
01 July 2022
 
Meeting

Ordinea de zi

27
May
27 - 27 May 2022
 
Meeting

Ordinea de zi

28
April
28 April 2022
 
Meeting

Ordinea de zi

31
March
31 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60, Universitatea de Stat din Moldova

25
March
25 - 26 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu

25
March
25 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista, nr. 93 IMSP Institutul Mamei și Copilului

25
March
25 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 65, Universitatea de Stat din Moldova

24
March
24 - 25 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 1, Academia de Științe a Moldovei

24
March
24 - 25 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2,  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

24
March
24 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chișinău, Str. C. Vârnav, 13, IMSP Institutul de  Ftiziopneumologie „Ch. Draganiuc”

22
March
22 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”

19
March
19 - 20 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, Universitatea de Stat din Tiraspol

18
March
18 - 19 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Bălți, str. Puşkin, 38, Universitatea de Stat „Al. Russo" din Bălţi

18
March
18 March 2022
 
Scientific manifestations

Locatie: Mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

17
March
17 March 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău,  str Gh. Cașu, 37, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Clinica nr. 2

11
March
11 March 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Cahul, Piața Independenței, 1, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

11
March
11 March 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60, Universitatea de Stat din Moldova, Sala Senatului

03
March
03 - 04 March 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Academiei, 3, Institutul de Chimie

01
March
01 March 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,1, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

01
March
01 March 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău

01
March
01 March 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 65, Universitatea de Stat din Moldova

01
March
01 March 2022
 
Meeting

Ordinea de zi a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 01.03.2022

25
February
25 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, Universitatea de Stat din Tiraspol

25
February
25 - 26 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121A, Muzeul Național de Istorie a Moldovei

25
February
25 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, Str. C. Vârnav, 13, IMSP Institutul de  Ftiziopneumologie „Ch. Draganiuc”

25
February
25 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100, Academia de Administrare Publică

25
February
25 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Burebista, 93, IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

01
February
01 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Or. Comrat, str. Galațana, 17, Universitatea de Stat din Comrat

01
February
01 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,1, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

01
February
01 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Or. Comrat, str. Galațana, 17, Universitatea de Stat din Comrat

01
February
01 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău,  str. Al. Mateevici, 60, Universitatea de Stat din Moldova, FJȘC,  blocul central

01
February
01 February 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Haltei, 23,  Academia Militară ”Al. cel Bun”, Sala de festivități

28
January
28 January 2022
 
Meeting

Ordinea de zia ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 28.01.2022

27
January
27 January 2022
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21,  Academia ,,Ștefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova

25
January
25 January 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, Universitatea de Stat din Tiraspol

22
January
22 January 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, bl. Decebal, 139, Institutul de Formare Continuă

22
January
22 January 2022
 
Scientific manifestations

Locație: Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60, Universitatea de Stat din Moldova, blocul 2,  sala 119

13
January
13 January 2022
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chişinău, str. Academiei 1, Institutul de Ecologie și Geografie

22
December
22 December 2021
 
Meeting

Ordinea de zi a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 22.12.2021

21
December
21 - 22 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Voluntarilor 8/3,  Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată 

10
December
10 - 11 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Doina, 104,  Institutul de Științe ale Educației

10
December
10 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți

10
December
10 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți

10
December
10 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61, Academia de Studii Economice din Moldova

09
December
09 - 10 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu, 67, MD-2009,  Universitatea de Stat din Moldova, bloc 2

09
December
09 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd.

07
December
07 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.310 MD 2070, Academia de Administrare Publică 

03
December
03 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, or. Comrat, str. Galatana, 17, Universitatea de Stat Comrat

03
December
03 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu 65a, Universitatea de Stat din Moldova, Blocul III, bir.507

03
December
03 - 04 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1  Universitatea de Studii Europene din Moldova

03
December
03 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A.

02
December
02 - 03 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,   Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Andrei Doga 22,  Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Haltei, 23,  Academia Militară „Alexandru cel Bun”

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

01
December
01 December 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinau str. M. Kogălniceanu 65a, MD-2009, Universitatea de Stat din Moldova

26
November
26 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  str. Nicolae Testemițanu, 22  Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”

26
November
26 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinau, str.Kogălniceanu 65a, Universitatea de Stat din Moldova, blocul III, bir.503

26
November
26 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.  Testemițanu”

26
November
26 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M.

26
November
26 - 27 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5,  Universitatea de Stat din Tiraspol

26
November
26 November 2021
 
Meeting

Ordinea de zi

23
November
23 - 24 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, or. Comrat, str. Galatana, 17,  Universitatea de Stat Comrat

20
November
20 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069,  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

19
November
19 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C.

19
November
19 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, Str. Valea Crucii, 19, Spitalul Multidisciplinar „Repromed+”

19
November
19 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

19
November
19 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.301 MD 2070,  Academia de Administrare Publică 

19
November
19 November 2021
 
Scientific manifestations
18
November
18 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82, Institutului de Istorie

16
November
16 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1  IMSP Institutul de Medicină Urgentă

15
November
15 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinau, str. Al. Mateevici, 60, MD-2009,  Universitatea de Stat din Moldova, blocul 4

12
November
12 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

12
November
12 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

11
November
11 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

10
November
10 - 11 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60, MD-2009, Universitatea de Stat din Moldova, bl.

05
November
05 - 06 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5,  Universitatea de Stat din Tiraspol

05
November
05 November 2021
 
Meeting
04
November
04 - 06 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

04
November
04 - 05 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd.

04
November
04 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200,  USPEE „Constantin Stere”

04
November
04 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200, Universitatea Americană din Moldova

04
November
04 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, or. Comrat, str. Galatana, 17,  Universitatea de Stat Comrat

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cornului, 10, MD-2069,  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61  Academia de Studii Economice din Moldova

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul Patrimoniului Cultural

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1  Institutul Patrimoniului Cultural

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 60,  Universitatea de Stat din Moldova

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: 

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29, MD- 2025,  USMF „Nicolae Testemiţanu”

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  str. Florilor 28/1, MD 2068,   Universitatea Slavonă din Republica Moldova

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinau, str. Al.

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Toma Ciobă, 1, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

01
November
01 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.

29
October
29 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinau, str.Kogălniceanu 65a,  Universitatea de Stat din Moldova, bloc III, bir.503

29
October
29 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.

29
October
29 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

29
October
29 - 30 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău bd.

29
October
29 - 30 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău str. Al. Mateevici,  60, MD-2009, Universitatea de Stat din Moldova

29
October
29 - 30 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin 38,  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

29
October
29 - 30 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5,  Universitatea de Stat din Tiraspol

28
October
28 - 30 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova or. Taraclia, str. Mira, 9, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia

28
October
28 - 29 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  str. 31 august 1989, 121A,  Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

28
October
28 - 30 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Studenţilor, 9/8,  Universitatea Tehnică a Moldovei

23
October
23 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200,  USPEE „Constantin Stere”

22
October
22 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  str. M. Kogălniceanu, 82, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

22
October
22 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți

22
October
22 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinău str. M.

21
October
21 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu 65, MD-2009 Universitatea de Stat din Moldova

21
October
21 - 23 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60, Universitatea de Stat din Moldova

21
October
21 - 23 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko, 8

20
October
20 - 24 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, 168  Universitatea Tehnică a Moldovei

20
October
20 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.

17
October
17 - 18 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Haltei, 23, Academia Militară „Alexandru cel Bun”

16
October
16 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

16
October
16 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

16
October
16 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

16
October
16 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

16
October
16 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

15
October
15 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, Republica Moldova, mun. Chișinău, str.

15
October
15 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

15
October
15 - 16 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  str.

15
October
15 - 16 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, srt. Ion Creangă, 45,  Institutul Național de Cercetări Economice

14
October
14 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova mun. Chișinau, str. Al. Mateevici, 60, MD-2009,  Universitatea de Stat din Moldova, blocul 4

12
October
12 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.

04
October
04 - 05 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str.

04
October
04 October 2021
 
Meeting

1.  Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice și completarea/ modificarea unor acte normative:

01
October
01 - 02 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60

01
October
01 - 02 October 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, Sala de festivități.

30
September
30 - 03 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: str. 31 august 1989, 121A,  Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

30
September
30 - 02 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Zimbrului 10, Institutul Muncii.

30
September
30 - 01 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165,  USMF „Nicolae Testemițanu”.

30
September
30 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

28
September
28 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82 Institutul de Istorie, Aplicația Google Mett

27
September
27 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

25
September
25 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165,  USMF „Nicolae Testemițanu”

24
September
24 - 25 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165  USMF „N. Testemițanu”

24
September
24 - 25 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova

24
September
24 - 25 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

23
September
23 - 24 September 2021
 
Scientific manifestations

Locația: mun. Chișinău, str. Puşkin,  5  IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății Muncii şi Protecţiei Sociale, Online

23
September
23 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 82, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

21
September
21 September 2021
 
Meeting
 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
  21
  September
  21 September 2021
   
  Scientific manifestations

  Locație: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

  16
  September
  16 - 18 September 2021
   
  Scientific manifestations

  Locație: mun. Chișinău, str. Andrei Doga 22,  Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

  16
  September
  16 - 17 September 2021
   
  Scientific manifestations

  Locație: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82, Institutul de Istorie

  16
  September
  16 - 17 September 2021
   
  Scientific manifestations

  Locație: str. Academiei, 1, MD-2028, Institutul de Zoologie

  Organizator: Institutul de Zoologie    

  11
  September
  11 - 12 September 2021
   
  Scientific manifestations

  Locația: str. Gh. Iablocikin 5,  Universitatea de Stat din Tiraspol Bloc I, Sala de festivități

  09
  September
  09 - 11 September 2021
   
  Scientific manifestations

  Locație: mun. Chișinău str. Nicolae Testemițanu,  22, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” 

  03
  September
  03 September 2021
   
  Scientific manifestations

  Locație: mun. Chișinău, str. Doina, 104, Institutul de Științe ale Educației

  31
  August
  31 August 2021
   
  Scientific manifestations

  Locație: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu

  27
  August
  27 August 2021
   
  Scientific manifestations

  Locația: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82, Institutul de Istorie

  25
  August
  25 August 2021
   
  Scientific manifestations

  Locația: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

  23
  August
  23 - 24 August 2021
   
  Scientific manifestations

  Locația: str. Al. Mateevici, 60, Universitatea de Stat din Moldova

  23
  August
  23 - 26 August 2021
   
  Scientific manifestations

  Locație: or. Vadul lui Vodă, Complexul Turistic Odiseu, parcul Nistrean.

  16
  August
  16 August 2021
   
  Training

  La data de 16 august 2021, ora 14:00, va fi organizată o ședință de informare on-li

  30
  July
  28
  July
  28 July 2021
   
  Meeting
  1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
   27
   July
   27 July 2021
    
   Meeting

   1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

   01
   July
   01 - 04 July 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Alexei Mateevici, 60, MD - 2009, Universitatea de Stat din Moldova.

   01
   July
   01 July 2021
    
   Scientific manifestations

   Organizator: Universitatea de Stat din Moldova

   Persoana responsabilă / date de contact: Zanoci Aurel

   26
   June
   26 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

   25
   June
   25 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația:  str. Ion Creangă, 45, Institutul Național de Cercetări Economice

   25
   June
   25 - 26 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți.

   25
   June
   25 June 2021
    
   Meeting

   Ordinea de zi a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 25.06.2021

   24
   June
   24 - 26 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, USMF „Nicolae Testemițanu”.

   24
   June
   24 - 25 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Mircești, 56/1,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

   24
   June
   24 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația:  str. M. Kogălniceanu, 82, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

   22
   June
   22 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1 Institutul Patrimoniului Cultural.

   22
   June
   21
   June
   21 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

   18
   June
   18 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

   18
   June
   18 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: bd.

   15
   June
   15 - 16 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Pădurii 20,  MD 2002, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

   12
   June
   12 - 13 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82,  Institutul de Istorie

   12
   June
   12 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Valea Crucii, 19  Spitalul Multidisciplinar „Repromed+” 

   09
   June
   09 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1  Academia de Științe a Moldovei

   05
   June
   05 - 06 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Gh. Iablocikin, 5,  Universitatea de Stat din Tiraspol Bloc I, Sala de festivități

   04
   June
   04 June 2021
    
   Training

   Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă informează că pe data de 04.06.2021ora 1

   04
   June
   04 - 05 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

   04
   June
   04 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: or. Cahul, str. Piața Independenței, 1, MD-3909, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

   02
   June
   02 - 04 June 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți,  mun.

   28
   May
   28 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Puşkin, 51, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

   28
   May
   28 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 165, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

   28
   May
   28 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200,  USPEE „Constantin Stere”

   28
   May
   28 May 2021
    
   Meeting

   Ordinea de zi a ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 28.05.2021

   25
   May
   25 - 26 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: or. Taraclia, str. Mira, 9,  Universitatea de Stat  „Gr. Țamblac” din Taraclia

   25
   May
   25 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

   21
   May
   21 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.301 MD 2070  Academia de Administrare Publică.

   20
   May
   20 - 21 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Academiei, 1, MD-2028, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

   20
   May
   20 - 21 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 26 A, Universitatea de Stat din Tiraspol, Blocul B, sala 109.

   18
   May
   17
   May
   17 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Pădurii 20,  MD 2002  Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

   14
   May
   14 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Doina, 104, Institutul de Științe ale Educației.

   14
   May
   14 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți.

   14
   May
   14 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţi.

   13
   May
   13 May 2021
    
   Meeting

   Agenda ședinței: 

   13
   May
   13 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82,  Institutul de Istorie

   13
   May
   13 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

   13
   May
   13 - 15 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Organizator: Institutul de Istorie 

   12
   May
   12 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Kogălniceanu 65a,  Universitatea de Stat din Moldova, blocul III, bir.503.

   11
   May
   11 May 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

   29
   April
   29 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Pușkin, 21 Palatul Național „Nicolae Sulac”

   29
   April
   29 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: mun. Chișinău, str. Valea Crucii, 19,  Spitalul Multidisciplinar „Repromed+”

   Organizatori

   28
   April
   28 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5 str. Drumul Viilor 26A,  Universitatea de Stat din Tiraspol

   27
   April
   27 - 28 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, Institutul Patrimoniului Cultural

   27
   April
   23
   April
   23 - 24 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 192, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

   23
   April
   23 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. N.Testemiţanu 27,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

   23
   April
   23 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică

   23
   April
   23 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: bd. Ștefan cel Mare 200, USPEE „Constantin Stere”

   22
   April
   22 - 23 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Organizatori: Academia de Administrare Publică, Catedra științe politice și relații internaționale

   20
   April
   20 April 2021
    
   Meeting

   1. Validarea rezultatelor evaluării dosarelor de atestare:

   19
   April
   19 April 2021
    
   Meeting

   I. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare): 

   16
   April
   16 - 17 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: str. Bănulescu Bodoni 61, Academia de Studii Economice din Moldova

   16
   April
   16 - 17 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: str. M. Kogălniceanu 65 a, MD-2009, Universitatea de Stat din Moldova

   15
   April
   15 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova

   15
   April
   15 April 2021
    
   Meeting

   Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și master

   15
   April
   15 April 2021
    
   Training

   Direcția evaluare în cercetare și inovare a ANACEC organizează la data de 15 aprilie 2021, ora 14:00, un webinar

   14
   April
   14 - 16 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: str. C. Vîrnav, 13, MD-2025,  IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

   13
   April
   13 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: bld. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

   09
   April
   09 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Bănulescu Bodoni, 61, Academia de Studii Economice din Moldova

   02
   April
   02 - 03 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. Bănulescu Bodoni, 61, Academia de Studii Economice din Moldova

   02
   April
   02 April 2021
    
   Scientific manifestations

   Locația: str. 31 august 1989, 82, Institutul de Istorie

   Organizatori: Institutul de Istorie

   30
   March
   30 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul Patrimoniului Cultural.

   29
   March
   29 March 2021
    
   Training

   Ședință de informare cu privire la procesul de evaluare și perfectare a Rapoartelor de autoevaluare (RA) pentru programele de formare profesională,

   26
   March
   26 March 2021
    
   Meeting

   Ordinea de zi a ședinței:

   1. Examinarea subiectelor privind evaluarea/atestarea cadrelor științifice.

   26
   March
   26 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, bd.

   26
   March
   26 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. N.Testemiţanu, 26/2  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

   26
   March
   26 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 1, MD-2069,  UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

   26
   March
   26 - 27 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți.

   26
   March
   26 - 27 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61, Academia de Studii Economice din Moldova.

   25
   March
   25 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: str. 31 august 1989, 82, Institutul de Istorie.

   Organizatori: Institutul de Istorie

   24
   March
   24 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație:  str. C. Vîrnav, 13, MD-2025, IMSP Institutul de  Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

   23
   March
   23 - 25 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Organizator: Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)

   22
   March
   22 March 2021
    
   Meeting

   Agenda ședinței:

   20
   March
   20 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: str. Voluntarilor 8/3,  Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (on-line).

   20
   March
   20 - 21 March 2021
    
   Scientific manifestations

   Locație: Drumul Viilor, 26 A, Universitatea de Stat din Tiraspol.

   19
   March
   19 March 2021
    
   Meeting
   Agenda ședinței: 
    16
    March
    16 March 2021
     
    Meeting

    Agenda ședinței:

    16
    March
    16 March 2021
     
    Meeting
    1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare):
     12
     March
     12 - 13 March 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. Bănulescu Bodoni, 61  Academia de Studii Economice din Moldova.

     11
     March
     11 - 12 March 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. Bănulescu Bodoni, 61,  Academia de Studii Economice din Moldova.

     05
     March
     05 - 06 March 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

     28
     February
     28 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. Vlaicu Pârcălab, 52,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

     27
     February
     27 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. Gh. Iablocikin 5,  Universitatea de Stat din Tiraspol, Sala de festivităţi.

     26
     February
     26 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.301 MD 2070,  Academia de Administrare Publică.

     26
     February
     26 February 2021
      
     Meeting

     Ordinea de zi a ședinței CC al ANACEC din 26.02.2021

     26
     February
     26 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. Burebista 93, IMSP Institutul Mamei și Copilului.

     25
     February
     25 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. A. Mateevici,  60, MD-2009,  Universitatea de Stat din Moldova

     25
     February
     25 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. Haltei, 23, Academia Militară „Alexandru cel Bun”.

     22
     February
     22 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C.

     16
     February
     16 February 2021
      
     Meeting

     Agenda ședinței Comisiei de profil în domeniul Formării profesionale continue din 16.02.2021

     11
     February
     11 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: Republica Moldova, or.Comrat, str.

     11
     February
     11 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Международная научно-практическая конференция «Наука,Образование, Культура» / „Ştii

     11
     February
     11 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  bld. Ștefan cel Mare, 200  Universitatea Americană din Moldova.

     11
     February
     11 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  bld. Ștefan cel Mare, 200  USPEE „Constantin Stere”.

     11
     February
     11 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  bld. Ștefan cel Mare, 200  Universitatea Americană din Moldova.

     11
     February
     11 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: Republica Moldova,  mun. Chișinău,  bld. Ștefan cel Mare, 200  USPEE „Constantin Stere”

     10
     February
     10 February 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. Vlaicu Pârcălab, 52  Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

     29
     January
     29 January 2021
      
     Meeting

     Agenda ședinței CC al ANACEC din 29.01.2021

     29
     January
     29 January 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: bld. Ștefan cel Mare 200, Universitatea Americană din Moldova

     28
     January
     28 January 2021
      
     Training

     Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) vă informează că pe data de 28.01.2021

     25
     January
     25 January 2021
      
     Scientific manifestations

     Locația: str. C. Vîrnav, 13, MD-2025  IMSP Institutul de  Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

     24
     January
     24 January 2021
      
     Scientific manifestations

     Masa rotundă consacrată Unirii Principatelor Române prin alegerea la  24 martie 1859 alui Al. I.

     19
     January
     19 January 2021
      
     Meeting

     Subiectele propuse spre discuție în cadrul ședinței: 

     13
     January
     13 January 2021
      
     Training

     Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că pe data de  13.01.2021, va organiza o sesiune

     12
     January
     12 January 2021
      
     Meeting

     Subiectul ședinței: validarea rezultatelor evaluării externe pentru 10 instituții de învățământ general și 19 cadre de conducere din învățământul g

     09
     January
     09 January 2021
      
     Scientific manifestations

     Organizatori: UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra PedagogiePreşcolară, Educaţ

     23
     December
     23 December 2020
      
     Meeting

     Agenda ședinței CC al ANACEC din 23.12.2020

     21
     December
     21 December 2020
      
     Meeting

     Agenda ședinței Comisiei de profil în domeniul Formării profesionale continue din 21.12.2020

     21
     December
     21 December 2020
      
     Meeting

     I. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională (acreditare):

     19
     December
     19 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locație: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, or. Cahul, Piața Independenței, 1.

     18
     December
     18 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locație: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

     16
     December
     16 December 2020
      
     Meeting
     Principalele subiecte pe agenda Comisiei:
     1. Cu privire la validarea deciziilor comisiilor de experți.
     16
     December
     16 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), mun. Chișinău, str. Strada Vlaicu Pârcălab, 52.

     13
     December
     13 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, or. Cahul, Piața Independenței, 1

     11
     December
     11 December 2020
      
     Meeting

     Sediul ANACEC

     10
     December
     10 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM).

     10
     December
     10 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

     09
     December
     09 - 10 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Mun.Chișinău, bd. Gagarin, 8.

     09
     December
     09 December 2020
      
     Meeting

     Sediul ANACEC.

     08
     December
     08 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locație: Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, bl. VI, aula 645, mun. Bălți, str. Pușkin, 38.

     08
     December
     08 December 2020
      
     Meeting

     Sediul ANACEC.

     08
     December
     04
     December
     04 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, mun.Bălți, str. Pușkin, 38.

     03
     December
     03 - 04 December 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52.

     29
     November
     29 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Institutul Mamei și Copilului, mun.Chișinău, str. Burebista, 93.

     27
     November
     27 November 2020
      
     Meeting

     Agenda ședinței Consiliului de conducere al ANACEC din 27.11.2020

     27
     November
     27 - 28 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologieși Arte, Sala Polivalentă,

     27
     November
     27 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

     26
     November
     26 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), mun. Chișinău, str. Strada Vlaicu Pârcălab, 52.

     26
     November
     26 November 2020
      
     Training

     Direcția evaluare în cercetare și inovare a ANACEC organizează, la data de 26 noiembrie 2020, un webinar dedicat utilizării

     25
     November
     25 November 2020
      
     Meeting

     Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței: 

     24
     November
     24 November 2020
      
     Meeting
     24
     November
     24 November 2020
      
     Meeting

     Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței: 

     21
     November
     21 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea Slavonă bl. central, mun. Chișinău, str. Florilor, 28/1.

     20
     November
     20 - 21 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea Slavonă, bl. central, mun. Chișinău, str. Florilor, 28/1.

     20
     November
     20 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, bl. 2, aud. 119, mun. Chișinău, str. M.

     20
     November
     20 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), mun. Chișinău, str. Strada Vlaicu Pârcălab, 52.

     19
     November
     19 - 20 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 165

     19
     November
     19 - 20 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie şi Filozofie, mun. Chişinău, str. Al.

     17
     November
     17 November 2020
      
     Meeting

     Ordinea de zi: Validarea rezultatelor evaluării externe a filialelor și cadrelor de conducere Liceului Teoretic „Orizont”.

     15
     November
     15 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun. Chisinau, str. C. Vîrnav, 13

     15
     November
     15 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, bl. 4, mun.Chișinău, str. Al.

     13
     November
     13 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” Sala de Conferinţe, (of. 340), mun.Chișinău

     12
     November
     12 November 2020
      
     Meeting

     Ședința comisiei de profil în învățământul superior.

     12
     November
     12 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Spitalul clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, mun.Chișinău, str. A. Puşchin, 51

     11
     November
     11 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept, bl. 2, aud. 119, mun. Chișinău, str. M.

     11
     November
     11 - 12 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei munr. Chișinău, str. 31 august 1989, 121A

     10
     November
     10 - 11 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, boc 4, biroul 421a, mun. Chişinău, str. Al.

     10
     November
     10 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

     08
     November
     08 - 09 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, mun. Chisinau, str. C. Vîrnav, 13

     06
     November
     06 - 07 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

     06
     November
     06 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Seminarul științific metodologic cu participare internațională „Probleme metodico-didactice în învăţământul artistic superior”

     06
     November
     06
     November
     06 November 2020
      
     Scientific manifestations

     Locația: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,165

     30
     October
     30 - 31 October 2020
      
     Training

     Join artist and illustrator Gladys Perint Palmer and Connie Gray of Gray M.C.A for an intimate virtual masterclass that will unravel the coveted wo

     28
     October
     28 - 29 October 2020
      
     Training

     One person who has that experience in spades is world renowned forensic anthropologist Professor Dame Sue Black.

     09
     October
     09 October 2020
      
     Meeting

     Sala 101, sediul ANACEC.

     08
     October
     08 October 2020
      
     Meeting

     Sala 101, sediul ANACEC

     08
     October
     08 October 2020
      
     Meeting

     Ședința se va desfășura on-line.

     07
     October
     07 October 2020
      
     Meeting

     Ședința va avea loc on-line.

     07
     October
     30
     September
     30 - 02 September 2020
      
     Scientific manifestations

     Congresul al VII-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova, cu participare internatională, Simpozionul al XVI-lea al Neurologil

     30
     September
     30 - 02 September 2020
      
     Scientific manifestations

     Congresul al VII-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova, cu participare internatională, Simpozionul al XVI-lea al Neurologil