a a a

Masa rotundă „Drepturile şi libertăţile fundamentale ale Uniunii Europene”

27
November
27 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

Date de contact: Demerji Ilie, dr., conf.univ., tel.: 022 402872, e-mail: maria_cantemir@mail.ru.

 

Description:

Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.

Date de contact: Demerji Ilie, dr., conf.univ., tel.: 022 402872, e-mail: maria_cantemir@mail.ru.