a a a

Conferința „Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății”

24
September
24 - 25 September 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” dinChișinău, Facultatea Filologie șiIstorie, Catedra Istorie și geografie

Persoana responsabilă / date de contact: Noroc Larisa, Ursu Valentina, Chicuș Nicolae
Tel.:(+373)22 24-07-55, e-mail:larisa.noroc@gmail.com

Description:

Locație: mun. Chișinău, str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” dinChișinău, Facultatea Filologie șiIstorie, Catedra Istorie și geografie

Persoana responsabilă / date de contact: Noroc Larisa, Ursu Valentina, Chicuș Nicolae
Tel.:(+373)22 24-07-55, e-mail:larisa.noroc@gmail.com