a a a

Conferinţa „Zilele Academicianului Natalia Gheorghiu”

29
November
29 November 2020
 
Scientific manifestations

Locația: Institutul Mamei și Copilului, mun.Chișinău, str. Burebista, 93.

Date de contact: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, catedra Chirurgie, Ortopedie și Anesteziologie Pediatrică, Laboratorul Ştiinţific, Gudumac Eva, acad., tel.: 022 523705, e-mail: eva.gudumac@usmf.md.

Description:

Locația: Institutul Mamei și Copilului, mun.Chișinău, str. Burebista, 93.

Date de contact: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, catedra Chirurgie, Ortopedie și Anesteziologie Pediatrică, Laboratorul Ştiinţific, Gudumac Eva, acad., tel.: 022 523705, e-mail: eva.gudumac@usmf.md.