a a a

Conferința „Valorificarea experienței traductologice și lingvoculturologice”

10
February
10 February 2021
 
Scientific manifestations

Locația: str. Vlaicu Pârcălab, 52  Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Organizatori:  Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea de Litere, Uniunea Traducătorilor Autorizaţi din Moldova, Parteneriisociali ai Facultății de Litere

Persoana responsabilă / date de contact:
Dodu-Savca Carolina, Tel.: (+373) 69283242, e-mail: cdodu-savca@ulim.md

Description:

Locația: str. Vlaicu Pârcălab, 52  Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Organizatori:  Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea de Litere, Uniunea Traducătorilor Autorizaţi din Moldova, Parteneriisociali ai Facultății de Litere

Persoana responsabilă / date de contact:
Dodu-Savca Carolina, Tel.: (+373) 69283242, e-mail: cdodu-savca@ulim.md