a a a

Conferința „Valorificarea experienței traductologice și lingvoculturologice”

10
Februarie
10 Februarie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: str. Vlaicu Pârcălab, 52  Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Organizatori:  Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea de Litere, Uniunea Traducătorilor Autorizaţi din Moldova, Parteneriisociali ai Facultății de Litere

Persoana responsabilă / date de contact:
Dodu-Savca Carolina, Tel.: (+373) 69283242, e-mail: cdodu-savca@ulim.md

Descriere:

Locația: str. Vlaicu Pârcălab, 52  Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Organizatori:  Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea de Litere, Uniunea Traducătorilor Autorizaţi din Moldova, Parteneriisociali ai Facultății de Litere

Persoana responsabilă / date de contact:
Dodu-Savca Carolina, Tel.: (+373) 69283242, e-mail: cdodu-savca@ulim.md