a a a

Team

Elena
Petrov
(022) 78 10 60
Vicepreședinte
Sergiu
Baciu
(022) 78 10 58
Secretar general

Direcția evaluare în cercetare și inovare

Gheorghe
CUCIUREANU
(022) 78 38 54
Șef direcție

Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

Valeria
VRABIE
(022) 78 38 52
Șef secție
Aliona
DANILIUC
(022) 78 38 56
Specialist principal
Tatiana
Palamarciuc
(022) 78 38 56
Specialist principal

Secția evaluare organizații de cercetare și inovare

Vitalie
MINCIUNĂ
(022) 78 38 54
Șef secție
Marina
PIȘCENCO
(022) 78 38 52
Specialist principal
Tatiana
CALLO
(022) 78 10 55
Specialist principal

Direcția evaluare în învățământul superior

Felicia
Banu
(022) 78 10 59
Șef direcție
Alina
ȚURCANU
(022) 78 10 56
Specialist principal

Direcția evaluare în învățământul profesional tehnic și de formare continuă

Ivan
Volentiri
(022) 78 38 53
Șef direcție

Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

Viorica
Gherța
(022) 78 19 07
Șef secție
Anna
Sabadaș
(022) 78 38 55
Specialist principal

Secția evaluare în învățământul de formare continuă

Cristina
Vulpe
(022) 78 38 55
Șef secție (concediu îngrijirea copilului)
Liudmila
Arhiliuc
(022) 78 19 07
Șef secție (interimar)
Mariana
Gavril
(022) 78 19 07
Specialist principal
Maria
Cipelenco
(022) 78 38 55
Specialist principal

Direcția evaluare în învățământul general

Lucia
Argint-Căldare
(022) 78 19 04
Șef direcție

Secția evaluare învățământ preșcolar

Olga
Tarlev
(022) 78 19 06
Șef secție
Jana
Zeamă
(022) 78 19 06
Inspector principal

Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Tamara
Tonu
(022) 78 19 03
Șef secție
Maria
Șevciuc
(022) 78 19 05
Inspector principal

Secția evaluare învățământ liceal

Angela
Cernolev
(022) 78 19 09
Inspector principal
Galina
NIȚA
(022) 78 19 02
Inspector principal
Alexei
Șevciuc
(022) 78 19 08
Inspector superior

Secția management instituțional

No
Name
(022) 78 38 57
Șef secție

Serviciul financiar - administrativ

Ana
AVORNIC
(022) 78 38 51
Contabil-șef
Daniela
ȘAVGA
(022) 78 38 51
Specialist principal (concediu îngrijirea copilului)
Dragoș
Castraveț
(022) 78 38 51
Specialist principal

Serviciul juridic și resurse umane

No
NAME
(022) 78 38 57
Specialist principal

Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională

Ecaterina
Zaeț
(022) 78 10 55
Specialist principal

Serviciul managementul documentelor

Dorina
Railean
(022) 78 19 10
Specialist principal

Serviciul tehnologii informaționale

Vasile
CHETROI
Specialist principal