a a a

Echipa

Andrei
Chiciuc
(022) 78 38 50
Președinte
Elena
Petrov
(022) 78 10 60
Vicepreședinte
Sergiu
Baciu
(022) 78 10 58
Secretar general

Direcția evaluare în cercetare și inovare

Gheorghe
CUCIUREANU
(022) 78 38 54
Șef direcție

Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

Valeria
VRABIE
(022) 78 38 52
Șef secție
Aliona
DANILIUC
(022) 78 38 56
Specialist principal
Olga
IZBAȘ
(022) 78 38 56
Specialist superior

Secția evaluare organizații de cercetare și inovare

Vitalie
MINCIUNĂ
(022) 78 38 54
Șef secție
Marina
PIȘCENCO
(022) 78 38 52
Specialist principal
Tatiana
CALLO
(022) 78 38 56
Specialist superior

Direcția evaluare în învățământul superior

Felicia
Banu
(022) 78 10 59
Șef direcție
Natalia
Danila
(022) 78 10 54
Specialist principal
No
Name
(022) 78 10 56
Specialist superior
Natalia
CIOBAN
(022) 78 10 59
Specialist

Direcția evaluare în învățământul profesional tehnic și de formare continuă

Ivan
Volentiri
(022) 78 38 53
Șef direcție

Secția evaluare în învățământul profesional tehnic

No
Name
Șef secție
Anna
Sabadaș
(022) 78 38 55
Specialist principal (concediu îngrijirea copilului)
Natalia
Raischi
(022) 78 38 55
Specialist principal
Viorica
Gherța
(022) 78 19 07
Specialist superior

Secția evaluare în învățământul de formare continuă

Cristina
Vulpe
(022) 78 38 55
Șef secție (concediu îngrijirea copilului)
Liudmila
Arhiliuc
(022) 78 19 07
Șef secție (interimar)
Mariana
Gavril
(022) 78 19 07
Specialist superior
Maria
Cipelenco
(022) 78 38 55
Specialist superior

Direcția evaluare în învățământul general

Lucia
Argint-Căldare
(022) 78 19 04
Șef direcție

Secția evaluare învățământ preșcolar

Olga
Tarlev
(022) 78 19 06
Șef secție
Cezara
Popel
(022) 78 19 06
Inspector principal
Jana
Zeamă
(022) 78 19 06
Inspector superior

Secția evaluare învățământ primar și gimnazial

Tamara
Tonu
(022) 78 19 03
Șef secție
Lilia
Arteni
(022) 78 19 02
Inspector principal
Maria
Șevciuc
(022) 78 19 02
Inspector principal

Secția evaluare învățământ liceal

Sergiu
Orehovschi
(022) 78 19 03
Șef secție
Alexei
Șevciuc
(022) 78 19 08
Inspector superior
Angela
Chernolev
(022) 78 19 02
Inspector principal

Secția management instituțional

Parascovia
Rudei
(022) 78 38 57
Șef secție

Serviciul financiar - administrativ

Ana
AVORNIC
(022) 78 38 51
Contabil-șef
Daniela
ȘAVGA
(022) 78 38 51
Specialist principal (concediu îngrijirea copilului)
Dragoș
Castraveț
(022) 78 38 51
Specialist principal

Serviciul juridic și resurse umane

Valentina
Donici
(022) 78 38 57
Specialist principal

Serviciul relații cu publicul și cooperare internațională

Stela
GUVIR
(022) 78 38 57
Șef serviciu
Elvira
Hîrbu
(022) 78 38 57
Specialist comunicare și PR

Serviciul managementul documentelor

No
Name
(022) 78 19 10
Șef serviciu

Serviciul tehnologii informaționale

Grigore
Grosu
Șef serviciu
Vasile
CHETROI
Inginer principal exploatare a sistemelor informaționale