a a a

Teleconferința tinerilor cercetători „Crearea Societății Conștiinței”

12
March
12 - 13 March 2021
 
Scientific manifestations

Locația: str. Bănulescu Bodoni, 61  Academia de Studii Economice din Moldova.

Organizator: Academiade Studii Economice din Moldova.

Persoana responsabilă / date de contact: Todoroi Dumitru
Tel.: (+373) 22 40-28-93
E-mail: todoroi@ase.md   

Description:

Locația: str. Bănulescu Bodoni, 61  Academia de Studii Economice din Moldova.

Organizator: Academiade Studii Economice din Moldova.

Persoana responsabilă / date de contact: Todoroi Dumitru
Tel.: (+373) 22 40-28-93
E-mail: todoroi@ase.md