a a a

Banner levelup

Cercetare și inovare

Despre

Direcția evaluare în cercetare și inovare (DECI) este formată din două secții:

1) Secția atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat

2) Secția evaluare organizații de cercetare și inovare. 

Misiunea DECI constă în implementarea politicii statului de asigurare a calității activităților desfășurate în domeniile cercetării și inovării. 

DECI s-a constituit și și-a început activitatea în anul 2018, odată cu crearea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), preluând misiunea de asigurare a calității în cercetare și inovare și continuând activitățile desfășurate anterior de către Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova (1993-2004) și Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova (2004-2018).

În prezent, DECI contribuie la realizarea următoarelor atribuții și responsabilități ale ANACEC:

Evaluarea organizațiilor de cercetare și inovare

 • elaborarea metodologiei de evaluare complexă a capacităților organizațiilor din domeniul cercetării și inovării, precum și a actelor subsecvente;
 • evaluarea complexă a capacităților organizațiilor din domeniul cercetării și inovării de a activa în vederea îndeplinirii misiunilor asumate;
 • asigurarea evidenței organizațiilor din domeniul cercetării și inovării.

Evaluarea personalului științific și științifico-didactic

 • elaborarea metodologiilor de evaluare a personalului științific și științifico-didactic, precum și a actelor subsecvente;
 • expertizarea tezelor de doctorat și a dosarelor de atestare;
 • confirmarea titlurilor științifice și științifico-didactice sau respingerea motivată a decizilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării;
 • retragerea confirmării titlului științific de doctor sau de doctor habilitat și inițierea procedurilor de retragere a titlurilor de către instituția emitentă;
 • aprobarea calității de conducător de doctorat;
 • recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice ale cetățenilor Republicii Moldova, precum și ale celor străini, eliberate în alte state;
 • asigurarea evidenței persoanelor cu titluri științifice, științifico-didactice și cu drept de conducător de doctorat. 

Evaluarea edițiilor științifice și alte evaluări 

 • elaborarea metodologiilor de evaluare a edițiilor științifice, precum și a actelor subsecvente;
 • evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice;
 • recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științifice;
 • crearea, actualizarea și gestionarea Registrului experților în domeniile cercetării și inovării.