a a a

Banner levelup

Cercetare și inovare

Titluri științifice

Titluri științifice de doctor conferite în Republica Moldova

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 1993

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 1994

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 1995

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 1996

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 1997

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 1998

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 1999

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2000

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2001

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2002

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2003

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2004

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2005

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2006

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2007

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2008

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2009

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2010

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2011

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2012

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2013

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2014

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2015

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2016

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2017

Registrul gradelor de doctor conferite în anul 2018

Registrul titlurilor științifice de doctor confirmate în anul 2019

Registrul titlurilor științifice de doctor confirmate în anul 2020

Registrul titlurilor științifice de doctor confirmate în anul 2021

Registrul titlurilor științifice de doctor confirmate în anul 2022

Registrul titlurilor științifice de doctor confirmate în anul 2023

Titluri științifice de doctor habilitat conferite în Republica Moldova

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 1993

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 1994

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 1995

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 1996

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 1997

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 1998

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 1999

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2000

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2001

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2002

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2003

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2004

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2005

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2006

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2007

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2008

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2009

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2010

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2011

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2012

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2013

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2014

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2015

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2016

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2017

Registrul gradelor de doctor habilitat conferite în anul 2018

Registrul titlurilor de doctor habilitat conferite în anul 2019

Registrul titlurilor de doctor habilitat conferite în anul 2020

Registrul titlurilor de doctor habilitat conferite în anul 2021

Registrul titlurilor de doctor habilitat conferite în anul 2022

Registrul titlurilor de doctor habilitat conferite în anul 2023

Titluri științifico-didactice de conferențiar conferite în Republica Moldova

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 1993

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 1994

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 1995

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 1996

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 1997

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 1998

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 1999

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 2000

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 2001

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 2002

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi cercetător științific superior în anul 2003

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2004

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2005

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2006

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2007

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2008

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2009

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2010

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2011

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2012

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2013

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2014

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2015

Registrul titlurilor științifice și științifico-didactice de conferențiar universitar și conferențiar cercetător în anul 2016

Registrul titlurilor științifice și științifico-didactice de conferențiar universitar și conferențiar cercetător în anul 2017

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2018

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar în anul 2019

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar în anul 2020

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar în anul 2021

Registrul titlurilor științifice și științifico-didactice de conferențiar universitar în anul 2022

Registrul titlurilor științifice și științifico-didactice de conferențiar universitar în anul 2023

Titluri științifico-didactice de profesor conferite în Republica Moldova

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 1993

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 1994

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 1995

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 1996

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 1997

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 1998

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 1999

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2000

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2001

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2002

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2003

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2004

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2005

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2006

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2007

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2008

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2009

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2010

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2011

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2012

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2013

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2014

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2015

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2016

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2017

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător conferite în anul 2018

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2019

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2020

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2021

Registrul titlurilor științifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2022

Registrul titlurilor științifico-didactice de profesor universitar conferite în anul 2023

Titluri științifice obținute peste hotare recunoscute și echivalate în Republica Moldova

Registrul gradelor și tutlurilor recunoscute și echivalate în perioada 1993-2001

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2002

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2003

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2004

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2005

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2006

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2007

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2008

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2009

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2010

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2011

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2012

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2013

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2014

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2015

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2016

Registrul gradelor ştiinţifice echivalate și nostrificate în anul 2017

Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2018

Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2019

Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2020

Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2021

Registrul gradelor/titlurilor științifice recunoscute și echivalate în anul 2022

Registrul gradelor/titlurilor științifice recunoscute și echivalate în anul 2023