a a a

Banner teenage

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC ȘI DE FORMARE CONTINUĂ

Învățământ profesional tehnic și de formare continuă

Acte normative

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC

Hotărâri de Guvern 

HG Nr. 616 din 18.05.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

HG nr. 1016 din 23.11.2017 cu privire la aprobarea Cadrului Național al Calificărilor din RM

HG nr. 853 din 14.12.2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

HG nr. 425 din 03.07.2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor

HG nr. 70 din 22.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului - cadru cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual

HG nr. 97 din 14.02.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 

HG nr. 230 din 04.05.2015 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru restructurarea rețelei instituțiilor de învățământ profesional tehnic pe anii 2015-2020

HG nr. 97 din 22.02.2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual

Ordine MECC

Ordinul ME nr. 840 din 21.08.2015 pentru aprobarea  Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar

Ordinul ME nr. 550 din 10.06.2015 pentru aprobarea  Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Ordinul MECC nr. 1158 din 04.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență

Ordinul ME nr. 331 din 30.04.2014 cu privire la participarea elevilor la procesul decizional

Ordinul MECC nr. 609 din 19.12.2017 cu privire la Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic

Ordinul ME nr. 1128 din 26.11.2015 cu privire la cadrul de referință a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic

Ordinul ME nr. 1205 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Ordinul MECC nr. 488 din 07.05.2019  cu privire la aprobarea planului-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic secundar

Ordin nr.701 din 22.07.2020, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învăţământul liceal în cadrul programelor integrate de formare profesională tehnică postsecundară

Ordinul MECC nr. 1331 din 10.09.2018 cu privire la aprobarea planului-cadru pentru învățământul profesional tehnic dual

Ordinul MECC nr. 1837 din 11.12.2018 cu privire la aprobarea Ghidului practic de implementare a planului-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar dual

Ordinul MECC nr. 1486 din 13.11.2019 cu privire la modificarea „Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic”

Ordinul ME nr. 1043 din 29.10.2915 cu privire la aprobarea standardelor minime de dotare cu mijloace TIC a instituțiilor din învățământul profesional tehnic

Ordinul nr. 326 din 30 martie 2023, cu privire la aprobarea Ghidurilor pentru învățământul dual

Ghid practic de elaborare și perfectare a contractului de formare profesională în învățământul dual

Ghid practic de elaborare și perfectare a acordului de cooperare în învățământul dual

 

FORMARE CONTINUĂ