a a a

Banner teenage

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC ȘI DE FORMARE CONTINUĂ

Învățământ profesional tehnic și de formare continuă

Comisia de profil

Membrii Comisiei de profil în Învățământul Profesional Tehnic 

 • conf.univ., dr. Valeriu LUNGU - președinte
 • conf.univ., dr. Liudmila STIHI - secretar științific
 • dr. Gabriel PALADE
 • conf.univ., dr. Emilia MORARU
 • conf.univ., dr. Marcela IROVAN
 • conf.univ., dr. Maria IANIOGLO
 • prof. univ., dr. hab. Larisa SPINEI
 • dr. Tatiana DANIȚA
 • conf.univ., dr. Grigore AMBROSI

Membrii Comisiei de profil în domeniul Formării Profesionale Continue 

 • conf. univ., dr. Alexandra GHERASIM - președinte
 • conf. univ., dr. Lucia CEPRAGA - secretar științific
 • conf. univ., dr. Ana COZARI
 • conf. univ., dr. Aliona AFANAS
 • conf. univ., dr. Boris NEDBALIUC
 • conf. univ., dr. Carolina DODU-SAVCA
 • conf. univ., dr. Elena SOCHIRCĂ
 • conf. univ., dr. Rodion CIUPERCĂ
 • conf. univ., dr. Serghei PORTĂRESCU