a a a

Banner teenage

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC ȘI DE FORMARE CONTINUĂ

Învățământ profesional tehnic și de formare continuă

Despre

Misiunea direcției constă în implementarea politicii statului ce ține de  asigurarea calității serviciilor educaționale prestate de către instituțiile de învățământ profesional tehnic și de formare continuă.

Atribuțiile și responsabilități:

  • elaborarea standardelor naționale de referință și a standardelor de acreditare;
  • elaborarea metodologiei de evaluare a curriculumului, a procesului educațional și a rezultatelor școlare în învățământul profesional tehnic;
  • elaborarea metodologiei de evaluare a calității în învățământul profesional tehnic;
  • evaluarea programelor, instituțiilor, personalului didactic/auxiliar/de conducere în învățământul profesional tehnic;
  • elaborarea metodologiilor de evaluare a programelor de formare profesională continuă;
  • exercitarea altor atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.