a a a

Banner teenage

ASSESSMENT IN TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND CONTINUING EDUCATION

Assessment in Technical Vocational Education and Continuing Education

Legislation

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 

Orders

Ordinul ME nr. 840 din 21.08.2015 pentru aprobarea  Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar

Ordinul ME nr. 550 din 10.06.2015 pentru aprobarea  Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Ordinul MECC nr. 1158 din 04.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență

Ordinul ME nr. 331 din 30.04.2014 cu privire la participarea elevilor la procesul decizional

Ordinul MECC nr. 609 din 19.12.2017 cu privire la Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic

Ordinul ME nr. 1128 din 26.11.2015 cu privire la cadrul de referință a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic

Ordinul ME nr. 1205 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Ordinul MECC nr. 488 din 07.05.2019  cu privire la aprobarea planului-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic secundar

Ordin nr.701 din 22.07.2020, Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învăţământul liceal în cadrul programelor integrate de formare profesională tehnică postsecundară

Ordinul MECC nr. 1331 din 10.09.2018 cu privire la aprobarea planului-cadru pentru învățământul profesional tehnic dual

Ordinul MECC nr. 1837 din 11.12.2018 cu privire la aprobarea Ghidului practic de implementare a planului-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar dual

Ordinul MECC nr. 1486 din 13.11.2019 cu privire la modificarea „Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic”

Ordinul ME nr. 1043 din 29.10.2915 cu privire la aprobarea standardelor minime de dotare cu mijloace TIC a instituțiilor din învățământul profesional tehnic

 

CONTINUING EDUCATION