a a a

29 Noiembrie 2023

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codu

 
23.06.2023 - 23.06.2028
activ
acknowledged
23.06.2023 - 23.06.2028
activ
acknowledged
23.06.2023 - 23.06.2028
activ
acknowledged

Pagini