a a a

Banner students

Învățământ superior

Comisia de profil

Membrii Comisiei de profil în învățământul superior 

  • prof. univ., dr. Petru TODOS - președinte
  • conf. univ., dr. Angela GRĂDINARU - secretar științific
  • conf. univ., dr. Angela CAZACU-STRATU
  • conf. univ., dr. Angela SOLCAN
  • conf. univ., dr. Cristina COPĂCEANU
  • prof. univ., dr. hab. Georgeta STEPANOV
  • prof. univ., dr. hab. Maria DUCA
  • conf. univ., dr. Valentina BOTNARI
  • conf. univ., dr. Viorica GLADCHI

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de profil