a a a

Banner students

Învățământ superior

Despre

Direcția evaluare în învățământul superior (DEIS) este o subdiviziune a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare constituită în conformitate cu prevederile cadrului legislativ și normativ în vigoare cu atribuții distincte de asigurare externă a calității la nivelul învățământului superior. Odată cu crearea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare prin HG nr. 201/2018, DEIS a preluat atribuțiile desfășurate anterior de Direcția evaluare în învățământul superior și Direcția acreditare în învățământul superior din cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (2015-2018).

Misiunea DEIS este de a implementa politicile statului în domeniul de competență atribuit și de a contribui la asigurarea calității serviciilor educaționale în domeniul învățământului superior în baza standardelor naționale și internaționale.

Atribuții și responsabilități : 

  • elaborarea metodologiei și a criteriilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior;
  • evaluarea externă a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior în scopul autorizării de funcționare provizorie sau acreditării acestora;
  • evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de doctorat și a școlilor doctorale;
  • elaborarea metodologiei de ierarhizare a instituţiilor de învăţămînt superior din  Republica Moldova;
  • exercitarea altor atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ în domeniul de activitate al Agenției;