a a a

05 Noiembrie 2020

La ședința Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) din 30 octombrie 2020 au fost examinate toate demersurile / dosarele în domeniile cercetării și inovării, depuse la ANACEC până la 25 septembrie 2020. Rezultatele examinării acestora sunt următoarele:

 
No
NAME
(022) 78 38 57
Specialist principal
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagini