a a a

 
 
12 Ianuarie 2021

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) Vă informează că, în perioada 11-15 ianuarie 2021, Direcția evaluare în învățământul superior a demarat procesul de recepționare a dosarelor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de master din următoarele domenii generale de studiu:

 
11 Ianuarie 2021

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a răspuns invitației Institutului de Educație de pe lângă „Școala Superioară de Economie” din Moscova de a colabora la editarea unei monografii cu referire la evaluarea calității procesului educațional desfășurat în învățământul general.

 
04 Ianuarie 2021

La ședința Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) din 23 decembrie 2020 au fost examinate toate demersurile / dosarele în domeniile cercetării și inovării, depuse la ANACEC până la data de 30 noiembrie 2020. Rezultatele examinării acestora sunt următoarele:

 
30 Decembrie 2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Vă informează că pe data de 13.01.2021, ora 14:00, va organiza o sesiune de formare în format on-line pentru reprezentanții interesați ai instituțiilor de formare continuă, inclusiv ai unităților de instruire a conducătorilor auto, dosarele de evaluare ale cărora vor fi depuse în sesiunea de recepționare a dosarelor din 8-12.02.2021.

 
30 Decembrie 2020

În legătură cu deciziile luate în cadrul ședinței de lucru al Prim-ministrului cu privire la reglementarea activității, acreditarea școlilor auto și dificultățile în activitatea acestora generate de criza pandemică

 
30 Decembrie 2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (aprobată prin HG nr. 616/2016) și Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general (aprobată prin Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.2020), realizează evaluarea externă a calității programelor de studii/instituțiilor de învățământ.

 
22 Decembrie 2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în perioada 26.11.2020 – 10.12.2020, a desfășurat un curs de formare continuă pentru circa 80 de cadre de conducere din învățământul general. Cu genericul „Evaluarea calității în învățământul general”, cursul a inclus ore de prelegere (online), ore de realizare practică a unui segment de evaluare și ore de studiu independent. 

 
21 Decembrie 2020

Pe data de 21.12.2020, doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare au participat la ședința online a Forumului de asigurare a calității, organizat de  European Training Foundation / Fundația Europeană de Formare (ETF), alături de alți reprezentanți ai țărilor care fac parte din Parteneriatul Estic. 

 

Pagini