a a a

Press releases

Class: 
press
20 September 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codu

 
05 August 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este persoană juridică de drept pulbic care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu pr

 
26 July 2022

În contextul realizării prevederilor Acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (2014), tendinței noastre de înscriere în Spațiul European Comun al Educației și Spațiul Eur

 
07 July 2022

În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general și OLSDÎ

 
22 February 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare informează instituțiile de învățământ că Guvernul Republicii Moldova (HG nr. 79 din 16.02.2022, publicat: 18.02.2022 în MO Nr.

 
09 February 2022

Pe 8 februarie, mai mulți reprezentanți ai ANACEC și ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC) au participat la conferința de lansare a proiectului “Enhancing Quality of Education and Training

 
12 October 2021

Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018, este organul abilitat cu implementarea politicilor statului cu privire la educație, începând cu nivelul preșcolar și finalizând cu învățarea pe tot parcursul vieții. Direcția evaluare în învățământul general a ANACEC (DEÎG) are în atribuțiile sale asigurarea calității prin evaluarea modului în care, în instituțiile de învățământ general, este respectat, pentru fiecare copil, dreptul la o educație de calitate.

 
17 September 2021

Pe data de 16 septembrie 2021, în cadrul unui eveniment  on-line a avut loc prezentarea rezultatelor învingătorilor și lectura artistică din creațiile premiate în cadrul Concursului Internațional de Creație Literară „Universul Cuvintelor”, ediția a VI-a, organizat de Asociația „Universul Prieteniei”, Iași, în parteneriat cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

 
17 August 2021

Concursul Internațional de Creație Literară „Universul Cuvintelor” s-a desfășurat în perioada 15 aprilie – 15 august 2021, fiind inițiat de Asociația „Universul Prieteniei”, Iași, în parteneriat cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). Alături de concurenții din România și Republica Moldova, în această competiție școlară s-au mai încadrat elevi din Grecia, Ucraina, Franța, Italia. Concursul a urmărit promovarea elevilor cu preocupări literare și a finalizat cu elaborarea unei antologii cu lucrările premianților. 

 

Pages