a a a
English

Languages

Self-assessment report: Public consultations

Press releases

Self-assessment report: Public consultations
26 July 2022

În contextul realizării prevederilor Acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (2014), tendinței noastre de înscriere în Spațiul European Comun al Educației și Spațiul European Comun al Cercetării, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) informează că a depus cererea cu solicitarea de a fi evaluată extern de către Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA).

Evaluarea va servi ca bază pentru a deveni membru cu drepturi depline al ENQA și pentru înscrierea în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), condiție stipulată și în Codul Educației al Republicii Moldova (art. 115, lit. n)).

În acest scop, ANACEC a elaborat Raportul de autoevaluare în conformitate cu recomandările stipulate în Liniile directoare pentru evaluarea agențiilor de către ENQA (Guidelines for ENQA Agency Reviews), aprobate în 2021. În raport sunt prezentate sintetic activitățile desfășurate de Agenție pentru îndeplinirea misiunii sale în asigurarea calității educației în învățământul superior din Republica Moldova, precum și rezultatele activităților de evaluare externă a calității educației în învățământul superior.

Raportul de autoevaluare, versiunea română, este plasat pentru consultări publice pe pagina web a ANACEC, la compartimentul Transparență / Consultări publice. În scopul perfectării raportului și asigurării corespunderii depline cu realitățile și viziunile asupra calității învățământului superior din Republica Moldova, vom fi recunoscători să cunoaștem opinia Dvs. asupra documentului elaborat.

Propunerile de completare/ perfectare pot fi expediate la adresa contact@anacec.md, până la data de 12.08.2022.

Varianta finală a documentului va fi examinată și aprobată în ședința Consiliului de conducere al ANACEC.