a a a

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 16.09.2022

Press releases

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 16.09.2022
20 September 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința din 16.09.2022, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, în rezultatul evaluării externe a calității au fost aprobate decizii referitoare la acreditarea programelor de studii, după cum urmează:

  • Programe de studii din învățământul profesional tehnic: 5 acreditate.
  • Programe de formare continuă: 10 acreditate.

De menționat că conform Codului educației admiterea în învățământul superior, profesional tehnic și de formare continuă se organizează numai la programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În același sens, emiterea diplomelor de absolvire este posibilă doar în cazul programelor de studii acreditate.

La aceiași ședință au fost aprobate decizii privind completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării și inițierea procesului de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii.

Totodată, a fost aprobat Standardul de competențe pentru evaluatorul extern - un sistem de referință pentru formarea/ dezvoltarea/ evaluarea competențelor experților evaluatori implicați în procesul de evaluare externă a calității programelor de studii/ instituțiilor de învățământ. Standardul menționat a fost elaborat în baza Standardului regional de competențe pentru evaluatorul extern, proiectat și agreat în cadrul Proiectului Enhancing Quality of Education and Training in SEE (EQET SEE) de către reprezentanții celor 7 țări partenere (Albania, Bosnia și Herzegovina, Kosovo*, Moldova,  Montenegro, North Macedonia, Serbia). Proiectul EQET SEE este gestionat de Education Reform Initiative of South Eastern Europe Secretariat (ERI SEE) și finanțat de Austrian Development Agency. 

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.