a a a

Press releases

Class: 
press
25 November 2022

“Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)” is a project within the Erasmus + program, coordinated by ENQA, and an extraordinary opportunity for ANACEC

 
11 November 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codu

 
25 October 2022

On October 21, 2022, a progress visit took place at ANACEC, which was the last activity within the project Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG

 
22 September 2022

În atenția evaluatorilor/potențialilor evaluatori ai ANACEC

 
20 September 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codu

 
05 August 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este persoană juridică de drept pulbic care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu pr

 
26 July 2022

În contextul realizării prevederilor Acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (2014), tendinței noastre de înscriere în Spațiul European Comun al Educației și Spațiul Eur

 
07 July 2022

În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general și OLSDÎ

 
22 February 2022

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare informează instituțiile de învățământ că Guvernul Republicii Moldova (HG nr. 79 din 16.02.2022, publicat: 18.02.2022 în MO Nr.

 
09 February 2022

Pe 8 februarie, mai mulți reprezentanți ai ANACEC și ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC) au participat la conferința de lansare a proiectului “Enhancing Quality of Education and Training

 

Pages