a a a

Press releases

Class: 
press
04 January 2021

La ședința Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) din 23 decembrie 2020 au fost examinate toate demersurile / dosarele în domeniile cercetării și inovării, depuse la ANACEC până la data de 30 noiembrie 2020. Rezultatele examinării acestora sunt următoarele:

 
30 December 2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (aprobată prin HG nr. 616/2016) și Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general (aprobată prin Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.2020), realizează evaluarea externă a calității programelor de studii/instituțiilor de învățământ.

 
21 December 2020

Pe data de 21.12.2020, doi reprezentanți ai Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare au participat la ședința online a Forumului de asigurare a calității, organizat de  European Training Foundation / Fundația Europeană de Formare (ETF), alături de alți reprezentanți ai țărilor care fac parte din Parteneriatul Estic. 

 
14 December 2020

Având în vedere numeroasele solicitări de a clarifica situația privind dreptul organizațiilor de a desfășura studii de postdoctorat în conformitate cu pct.6 al Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat (HG 499/2018), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în urma consultărilor cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, vă comunică următoarele:

 
27 November 2020

Cercetarea este domeniul de activitate umană care face diferența în lumea modernă și va determina competitivitatea economică și nivelul bunăstării sociale pe viitor. Cel mai important element al unei cercetări științifice de succes este cercetătorul. În acest context, este important de știut care este potențialul științific uman al Republicii Moldova și cum a evoluat acesta în ultima perioadă. În continuare vă prezentăm câteva date statistice. 

 
23 September 2020

În contextul Acordului de parteneriat ANACEC - Asociația „Universul Prieteniei” din Iași, elevii din Republica Moldova au beneficiat de frumoasa ocazie de a participa, în perioada 01 aprilie – 10 septembrie 2020, la Concursul Internațional de Creația Literară „Universul Cuvintelor”.

 

Pages