a a a

Standardul de competențe pentru evaluatorul extern

Press releases

Standardul de competențe pentru evaluatorul extern
22 September 2022

În atenția evaluatorilor/potențialilor evaluatori ai ANACEC

Standardul de competențe pentru evaluatorul extern, recent aprobat de către Consiliul de conducere al ANACEC (Decizia nr. 18 din 16.09.2022), reprezintă un sistem de referință pentru selectarea, dar și formarea/ dezvoltarea/ evaluarea competențelor experților evaluatori cooptați și implicați de către ANACEC în procesul de evaluare externă a calității programelor de studii/ instituțiilor de învățământ/prestatorilor de servicii educaționale.

Standardul menționat a fost elaborat în baza Standardului regional de competențe pentru evaluatorul extern, proiectat în cadrul Proiectului Enhancing Quality of Education and Training in SEE (EQET SEE), gestionat de Education Reform Initiative of South Eastern Europe Secretariat (ERI SEE) și finanțat de Austrian Development Agency, și agreat de către reprezentanții celor 7 țări partenere: Albania, Bosnia și Herzegovina, Kosovo*, Moldova, Montenegro, North Macedonia și Serbia.

Adaptarea Standardului regional la contextual normativ național s-a realizat de către un grup de experți, în următoarea componență: Elena Petrov, Sergiu Baciu, Viorica Andrițchi, Lucia Argint-Căldare și Stela Guvir.

Ținând cont de rolul-cheie al evaluatorului extern în procesul de evaluare externă, organizat și promovat de ANACEC, proces bazat pe încredere și orientat spre dezvoltare, Standardul de competențe pentru evaluatorul extern constituie un element distinct în direcția asigurării calității întregului proces și a impactului acestuia asupra beneficiarilor.

Standardul de competențe pentru evaluatorul extern poate fi consultat aici.