a a a

Un nou acord de colaborare a fost semnat între ANACEC și QAHE

Comunicate de presă

Un nou acord de colaborare a fost semnat între ANACEC și QAHE
14 August 2023

Pe data de 08.08.23, un nou acord de colaborare a fost semnat între ANACEC și Asociația Internațională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Pre-terțiar și Superior (International Association for Quality Assurance in Pre-Tertiary and Higher Education - QAHE) din SUA.

Acordul prevede că QAHE și ANACEC:

· își vor recunoaște reciproc standardele de acreditare, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite într-un acord separat care va fi negociat și executat de ambele părți. Recunoașterea reciprocă a standardelor de acreditare va contribui la îmbunătățirea calității și credibilității instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume;

· își vor promova reciproc serviciile prestate membrilor și publicului lor, sub rezerva legilor și reglementărilor aplicabile. Părțile vor coopera în dezvoltarea inițiativelor comune de marketing și a materialelor promoționale pentru a facilita promovarea încrucișată;

· vor colabora în cadrul campaniilor de promovare a unui mesaj comun în beneficiul ambelor instituții, identificând împreună temele, obiectivele și strategiile acestor campanii;

· vor explora oportunități de parteneriate strategice care pot crea valoare adăugată pentru ambele părți și se vor angaja în discuții și negocieri pentru a identifica domenii potențiale de colaborare și pentru a dezvolta inițiative reciproc avantajoase.

Pentru mai multe informații despre activitatea QAHE accesați link-ul https://www.qahe.org/