a a a

Semnarea unui nou acord de parteneriat între ANACEC și NAKVIS

Comunicate de presă

Semnarea unui nou acord de parteneriat între ANACEC și NAKVIS
07 Februarie 2023

Extinderea relațiilor de colaborare cu agențiile de asigurare a calității, membre ENQA și EQAR, reprezintă una din direcțiile prioritare de activitate ale ANACEC pe dimensiunea internaționalizării. Schimbul de experiență și bune practici de racordare la Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul european al învățământului superior (ESG) aduc un impact semnificativ asupra adaptării activităților ANACEC și a întregului sistem de învățământ superior la obiectivele Procesului Bologna privind sporirea calității studiilor.

Astfel, pe 7 februarie 2023, în cadrul unei ședințe formale organizate online, a avut loc semnarea unui nou acord de parteneriat între ANACEC și Agenția de Asigurare a Calității din Slovenia (NAKVIS). Scopul acordului de parteneriat este stabilirea unei relații de cooperare în domeniul asigurării și evaluării calității în învățământul superior, în vederea promovării în comun a standardelor internaționale de calitate în Slovenia și în Republica Moldova prin implementarea unor acțiuni concrete, și anume:

  • sporirea vizibilității părților în domeniul învățământului superior global și a organizațiilor internaționale în domeniul asigurării calității în învățământul superior;
  • diseminarea experiențelor și a bunelor practici în domeniul asigurării calității în învățământul superior;
  • recomandarea reciprocă a experților pentru activitățile externe de evaluare a calității;
  • participarea în comun la proiecte naționale sau internaționale în domeniul asigurării calității în învățământul superior, finanțate la nivel național sau de alte instituții/organizații europene/internaționale;
  • organizarea comună de conferințe, forumuri, ateliere de lucru, dezbateri, întâlniri informale și activități similare;
  • acordarea de sprijin reciproc în aderarea la organizații internaționale sau rețele de agenții de asigurare a calității în educație;
  • publicarea de studii și analize comune privind activitățile de evaluare externă în cele două țări partenere;
  • implementarea de proiecte comune în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior;
  • alte forme de cooperare convenite între părți.

De menționat că ANACEC și NAKVIS deja participă în activități comune de cooperare, prin prisma activităților realizate în cadrul Reţelei Central-Est Europene a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA) și a proiectului „Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova - QFORTE”.