a a a

Acordarea distincției „Cristalul calității”- 2021

Comunicate de presă

Acordarea distincției „Cristalul calității”- 2021
09 Aprilie 2021

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) acordă anual distincția „Cristalul calității” instituțiilor prestatoare de servicii educaționale și persoanelor care au contribuit la promovarea și consolidarea calității în învățământul din Republica Moldova. Și în acest an, ANACEC dorește să-și exprime înalta apreciere și gratitudine față de colectivele didactice și manageriale ale instituțiilor ce au parcurs procesul de evaluare externă a programelor sale de studii, au obținut decizii de acreditare și au demonstrat că întrunesc standardele naționale și europene în domeniul calității. Cu aceleași alese sentimente, oferim distincția „Cristalul calității” și experților evaluatori care au fost implicați în evaluările externe a calității și s-au remarcat prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism.

Criteriile de evaluare și desemnare a laureaților sunt stipulate în Regulamentul privind acordarea distincției „Cristalul calității”, aprobat de Consiliul de conducere al ANACEC. 

Astfel, în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității, cu distincția „Cristalul calității” au fost apreciate 2 instituții de învățământ profesional tehnic, 7 prestatori de programe de formare continuă și 10 experți implicați în evaluarea externă la nivel de învățământ general, profesional tehnic și formare continuă.

Lista integrală a instituțiilor de învățământ și a persoanelor care au primit distincția „Cristalul calității” poate fi accesată aici.