a a a

Banner children

Învățământ general

FAQ

Ce să întâmplă cu instituțiile de învățământ general care nu sunt acreditate?

Instituția neacreditată după procesul de evaluare externă nu are dreptul de a organiza admiterea, a organiza examenele de finalizare/ absolvire a studiilor și a presta servicii educaționale. În cazul instituțiilor publice care au treaptă liceală, neacreditarea are drept consecință imposibilitatea de a desfășura procesul educațional în clasele a X-XII-a începând cu anul școlar următor.

Prin ce se deosebește Raportul de activitate  elaborat anual  de  instituție, de raportul de activitate elaborat pentru 5 ani?

Diferența constă în următoarele aspecte:

a) numărul paginilor pentru completare ( pentru raportul de activitate anual se recomandă 20 de pagini, pentru Raportul de activitate  de 5 ani se recomandă 30 de pagini); 

b) Raportul de activitate pentru 5 ani conține sinteza activităților din acești ani de activitate și rezultatele autoevaluării/ evaluării interne anuale a instituției din ultimii 5 ani.

Când sunt prezentate pentru aprobare Raportul de activitate  a instituției și Raportul de activitate a cadrului de conducere?

Toate rapoartele de activitate sunt prezentate pentru aprobare la ședința comună al  Consiliului profesor/ pedagogic și al Consiliului de administrație până la 20 septembrie.

Grădinițele sunt sau nu  supuse evaluării în vederea acreditării?

Evaluarea în vederea acreditării se desfășoară doar în Instituțiile de educație timpurie private.

Cadrele de conducere ce ocupă funcția de director interimar sunt scutiți de evaluare?

Toate cadrele de conducere din învățământul general se supun evaluării externe  odată la 5 ani. (A se vedea: Codul educației, art.46)