a a a

WEBINARE PENTRU REPREZENTANȚII OLSDÎ ȘI CADRELE DE CONDUCERE

Noutăți

WEBINARE PENTRU REPREZENTANȚII OLSDÎ ȘI CADRELE DE CONDUCERE
22 Septembrie 2020

În perioada 28 - 31 iulie 2020, ANACEC a desfășurat 4 webinare de care au beneficiat 83 de reprezentanți ai OLSDÎ și 242 cadre de conducere ale instituțiilor pentru care este planificată evaluarea externă în anul școlar 2020 – 2021.

Scopul celor 4 activități găzduite în mediu online rezidă în informarea și formarea reprezentanților OLSDÎ și a managerilor școlari cu privire la procedura de evaluare/  autoevaluare a instituțiilor de învățământ general și a cadrelor de conducere în conformitate cu metodologiile aprobate de către MECC.

Activitățile au fost moderate de către: Lucia Argint-Căldare – șef DEÎG, Tamara Tonu – șef SEÎPG și Sergiu Orehovschi – șef SEÎL.

Participanții au fost familiarizați cu cadrul normativ în domeniul asigurării calității și cu procedura de evaluare externă, cu cerințele de completare a Dosarului de evaluare, a Raportului de activitate a instituției de învățământ și a Raportului anual de activitate a cadrului de conducere.

Reprezentanții OLSDÎ au fost informați despre condițiile de participare în procesul de evaluare externă în învățământul general și posibilitatea implicării lor în calitate de membru al Comisiei de evaluare externă.

Pe parcursul activității s-au elucidat aspecte specifice activității OLSDÎ,  precum:

  • specificarea atribuțiilor în cadrul evaluării anuale/ interne;
  • atribuțiile în raport cu evaluarea desfășurată de către ANACEC;
  • sinteza rezultatelor evaluărilor anuale;
  • planificarea activităților de evaluare;
  • prezentarea Planului de perspectivă pentru 5 ani;
  • monitorizarea realizării Planului de îmbunătățire.

ANACEC, în calitate  de membru cu drepturi depline a Conferinței Permanente a Inspectoratelor (SICI), pledează pentru atingerea unor standarde comune de calitate și promovarea valorilor europene în domeniul educației : 

  • valorificarea rezultatelor evaluărilor externe în vederea sporirii calității serviciilor educaționale prestate de instituțiile de învățământ general;
  • transformarea evaluărilor externe în oportunități de dezvoltare profesională pentru a sprijini îmbunătățirea calității procesului educațional; 
  • aplicarea rezultatelor evaluării externe pentru a sprijini îmbunătățirea calității în domeniul managementului instituțional.

Activitățile de formare online au finalizat cu întrebări adresate de către participanți reprezentanților ANACEC din care rezultă, printre altele, propunerea repetată de a unifica procesul de atestare cu procesul de evaluare a cadrului de conducere, întru evitarea dublei evaluări.