a a a

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor din Învățământul Profesional Tehnic și de Formare Continuă

Noutăți

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor din Învățământul Profesional Tehnic și de Formare Continuă
02 Noiembrie 2022

Pe parcursul lunii octombrie, ANACEC și-a intensificat activitățile de evaluare externă a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic și de Formare Continuă, atât în scopul autorizării de funcționare provizorie, cât și a acreditării acestora. În acest scop, zeci de evaluatori ai ANACEC, membrii ai 22 Comisii de evaluare externă, au fost implicați în  procesele de evaluare externă.

Astfel, timp de o lună de zile, Comisiile de evaluare externă ale Agenției au reușit să efectueze vizite de evaluare la un șir de prestatori de servicii educaționale, după cum urmează:

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

  • Instituția Publică Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău, Instituția Privată Colegiul de Studii Integrate al USPEE „Constantin Stere” din or. Drochia, Școala Profesională Hîncești, Școala Profesională nr.6 și Școala Profesională nr.9 din Chișinău.

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Formare Continuă:

  • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, SRL „AUTO-SATELIT”, SRL „NUSIM PRIM”, SRL „Voiaj-Supciuc-Auto”, SRL „INSAUTO-GRUP”, SRL „AUTO-CADET”, SRL „La Volan”, SRL „SERVIAUTO-PRIM”, SRL „AUTOSCHOOL”, SRL „CONCEPT-AUTO”, SRL „DELCO”, AO Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, Instituția Publică Centrul de Excelențe în Construcții, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de Formare Continuă:  SRL „Practic auto”.

Rezultatele evaluărilor externe vor fi prezentate în luna Noiembrie Comisiilor de profil spre validare și Consiliului de conducere spre aprobarea deciziilor.