a a a

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă

Noutăți

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă
10 Iulie 2024

Pe parcursul lunilor mai și iunie 2024, ANACEC și-a intensificat activitățile de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă atât în scopul autorizării de funcționare provizorie, cât și a acreditării acestora. În acest scop, zeci de evaluatori ai ANACEC, membrii ai Comisiilor de evaluarea externă, au fost implicați în  procesele de evaluare externă.

Astfel, timp de două luni de zile, Comisiile de evaluare externă ale Agenției au reușit să efectueze vizite de evaluare la un șir de prestatori de servicii educaționale, după cum urmează:

  • Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de master și licență din Învățământul Superior:

Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat ,,Grigore Țamblac” din Taraclia, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.

  • Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de master și licență din Învățământul Superior:

Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.

  • Evaluarea externă în vederea acreditării a programelor de Formare Continuă: 

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Școala Profesională nr.9 mun. Chișinău, Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți, GLG "PROPERTY".

  • Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, Centrul Școala Profesională din Ceadîr-Lunga, Centrul de Excelență în Transporturi, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Școala Profesională com. Bubuiec mun. Chișinău, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău.