a a a

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul General și Învățământul de Formare Continuă

Noutăți

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul General și Învățământul de Formare Continuă
01 Februarie 2023

Pe parcursul lunii ianuarie 2023, ANACEC și-a intensificat activitățile de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul General și Formare Continuă, atât în scopul autorizării de funcționare provizorie, cât și a acreditării acestora. În acest scop, zeci de evaluatori ai ANACEC, membrii ai Comisiilor de evaluarea externă, au fost implicați în  procesele de evaluare externă.

Astfel, timp de o lună de zile, Comisiile de evaluare externă ale Agenției au reușit să efectueze vizite de evaluare la un șir de prestatori de servicii educaționale, după cum urmează:

Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Formare Continuă:

  •  „CONCEPT-UNIC” SRL; Școala Profesională din com. Bubuieci, mun. Chișinău.

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de Formare Continuă:  

  • SRL „C.I.A. SÎRBU ION” și SRL „SATELLITE AUTO” din Chișinău.

Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor din Învățământul General:

  • Instituția Publică Liceul Teoretic „Minerva”, Instituția Privată Liceul de Limbi Moderne și Management și Instituția Publică Liceul Teoretic „Academia Copiilor” din mun. Chișinău.

Rezultatele evaluărilor externe vor fi prezentate în luna Februarie Comisiilor de profil spre validare și Consiliului de conducere spre aprobarea deciziilor.