a a a

Rezultatele selectării membrilor Comisiilor de profil ale ANACEC

Noutăți

Rezultatele selectării membrilor Comisiilor de profil ale ANACEC
06 Februarie 2024

În baza Regulamentului comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (HG Nr. 327 din 18-07-2019) și Deciziilor Consiliului de conducere al ANACEC nr. 33 din 24.11.2023 și nr. 70 din 19.12.2023, în data de 02.02.2024 și 05.02.2024 au avut loc ședințele Comisiilor de concurs pentru selectarea membrilor Comisiilor de profil ale ANACEC.

Conform rezultatelor evaluării dosarelor înregistrate, în calitate de membri ai Comisiilor de profil, au fost selectați următorii candidați, după cum urmează:

Comisia de profil în cercetare și inovare:

1) BOINCEAN Boris

2) STURZA Rodica

3) CHIRIAC Liubomir

4) BENDELIC Eugeniu

5) ARÎCU Aculina

6) RACU Igor

7) COJOCARU Radion

8) SAVCIUC Oxana

9) BOGATU Eugenia

Comisia de profil în învățământul superior:

1. DUCA Maria

2. DOROGAIA Irina

3. GUȚU Ana

4. STRATULAT Silvia

5. BAEȘU Valeriu

6. TUTUNARU Irina

7. ȘIȘCANU Ion

8. ROȘCA Dorina

9. VÎRLAN Maria 

Comisia de profil în învățământul profesional tehnic:

1) CAZAC Viorica

2) IANIOGLO Maria

3) IROVAN Marcela

4) STIHI Liudmila

5) VACARCIUC Mariana

6) BALAN Igor

7) GOLBAN Rita

8) CHICIUC Natalia

9) NICHITA Rodica

Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue:

1) CEPRAGA Lucia

2) AFANAS Aliona

3) COZARI Ana

4) CĂPĂȚÎNĂ Sofia

5) CEBAN Victor

6) POGOLȘA Lilia

7) ADAUGI Stela

8) DODU-SAVCA Carolina

9) MORARU Emilia

Comisia de profil în învățământul general

La concursul pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul general au aplicat un număr insuficient de candidați pentru a realiza o selecție de calitate și a acoperi toate nivelele de învățământ.

Astfel, Comisia de concurs a decis prelungirea perioadei de concurs  pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul general până la data de 05.03.2024.

 

Anexăm procesele - verbale ale ședințelor Comisiilor de concurs pentru selectarea membrilor în Comisiile de profil:

1) Proces - verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în cercetare și inovare;

2) Proces - verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul superior;

3) Proces - verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue;

4) Proces - verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul profesional tehnic;

5)  Proces - verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul general.