a a a

Regulamentul de organizare a Concursului Internaţional de Creaţie Literară „UNIVERSUL CUVINTELOR” – Ediţia a VIII – a, 2023

Comunicate de presă

Regulamentul de organizare a Concursului Internaţional de Creaţie Literară „UNIVERSUL CUVINTELOR” – Ediţia a VIII – a, 2023
09 Februarie 2023

Concursul „Universul Cuvintelor” se adresează elevilor din clasele I-VIII (6-14 ani), care au preocupări literare şi care doresc să-şi  prezinte creaţiile într-o competiţie.

Tema concursului: PACEA

Componenţa juriului: membri ai Uniunii Scriitorilor din România, profesori de limba şi literatura română, cu competenţe recunoscute în domeniu. Coordonator proiect: prof. Petronela Angheluță.

Jurizarea se face pe secţiuni: ţară şi diasporă, clasele I-IV şi V-VIII.

Etapele de desfăşurare a concursului:

 • 01  februarie – 10 martie 2023  – primirea lucrărilor;
 • 11 martie  – 21 martie 2023 – centralizare, listare și predarea lucrărilor la membrii juriului;
 • 22 martie – 30 aprilie  2023  – evaluarea lucrărilor;
 • 01 mai – 15 mai 2023– centralizarea şi comunicarea rezultatelor;
 • 16 mai – 30 iunie  2023 – editarea  volumului de creaţii literare;
 • 20  – 30 august 2022  – festivitatea de premiere şi lansarea volumului (data va fi stabilită și comunicată ulterior).  

Condiţii de participare:

 • La acest concurs fiecare participant trebuie să se înscrie cu: 3 lucrări inedite la Secţiunea poezie sau o lucrare inedită  la Secţiunea proză scurtă (maxim 2  pagini A4). Este permisă înscrierea la ambele secțiuni.
 • Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, cu caractere Times New Roman 12, la un rând, în limba română.  
 • La  finalul  lucrării  se vor preciza: autorul, vârsta, şcoala, clasa,  adresa, nr. telefon, e-mail şi cadrul didactic coordonator. Fiecare material înscris în concurs va fi confirmat de primire.

Criterii de evaluare:

 • Încadrarea în tema propusă.
 • Utilizarea modalităţilor de expresie, a tehnicilor de construcţie a textului în funcţie de temă şi de gen literar.
 • Exprimarea ideilor într-un stil expresiv, folosind un vocabular nuanţat.
 • Abordarea originală a temei și a  titlului creației literare (a nu se folosi ca titlu numai tema concursului).
 • Respectarea normelor gramaticale în vigoare.

Data limită de expediere a lucrărilor este 10 martie 2023,  pe adresa de e-mail: universulcuvintelor3@yahoo.com.

Rezultatele concursului vor fi postate pe Facebook (grupul: Concursul Internațional de Creație Literară „UNIVERSUL CUVINTELOR”).

Creaţiile literare premiate se vor publica în volumul concursului.