a a a

Reglementările cu privire la apărarea împotriva incendiilor în cadrul instituțiilor de învățământ și organizațiilor din domeniul cercetării și inovării

Comunicate de presă

Reglementările cu privire la apărarea împotriva incendiilor în cadrul instituțiilor de învățământ și organizațiilor din domeniul cercetării și inovării
30 Decembrie 2020

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (aprobată prin HG nr. 616/2016) și Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general (aprobată prin Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.2020), realizează evaluarea externă a calității programelor de studii/instituțiilor de învățământ.

În procesul evaluării externe instituțiile de învățământ, pentru a demonstra siguranța la incendiu al spațiilor educaționale și căminelor pentru elevi/studenți, prezintă următoarele documente: ”Act de prestare a consultanței de specialitate pe domeniul de competență” sau ”Proces-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor”, eliberate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică. 

Respectivele documente eliberate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică nu stipulează expres, în cazul în care sunt indicate neconformitățile stabilite în rezultatul controlului efectuat, dacă procesul educațional se poate desfășura în continuare în blocurile de studii și/sau spațiile din cămine. Totodată, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, conform lit. d), art. 24 din Legea nr.267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, este în drept „să suspende, total sau parțial, activitatea unității economice (a unei lucrări separate), să interzică exploatarea clădirilor, construcțiilor, a unor încăperi separate, a sectoarelor de producție sau a agregatelor în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor...”. Prin eliberarea Proceselor-verbale solicitanții sunt informați despre starea de apărare împotriva incendiilor a obiectivului din gestiune și poartă răspunderea de asigurarea respectării prevederilor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

În cazul neînlăturării neconformitatilor enunțate, organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor va exercita drepturile stabilite la art.24 al Legii nr.267-Xlll din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor. Prin urmare, nerestricționarea activității instituției presupune respectarea reglementărilor minim acceptabile de apărare împotriva incendiilor de către instituția prestatoare de servicii educaționale. În același timp, alin. (3), art. 232 din Legea nr.267/1994 prevede că instituțiile de învățământ „se supun controlului detaliat o dată în trei ani din partea inspectorilor organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor”.

În acest context, Consiliul de conducere al ANACEC a decis că dosarul de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programului de studii sau a instituției de învățământ general, profesional tehnic, superior și de formare continuă va conține obligatoriu copia Actului de prestare a consultanței de specialitate pe domeniul de competență sau a Procesului-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor pentru spațiile educaționale și căminele pentru elevi/studenți, eliberat, în termen de cel mult trei ani, de către de Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Prevederile se vor aplica și în cazul evaluării externe a calității în cadrul organizațiilor din domeniul cercetării și inovării.