a a a

Raportul vizitei colegiale a membrilor Forumului ETF pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional Tehnic

Comunicate de presă

Raportul vizitei colegiale a membrilor Forumului ETF pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional Tehnic
21 Iulie 2023

În luna mai 2023 ANACEC a organizat și beneficiat de vizita colegială a membrilor Forumului ETF pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional Tehnic (ETF QA Forum). Vizita în Republica Moldova s-a axat pe metodologia de evaluare externă, standardele de evaluare pentru programele și instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova.

Vizita colegială a inclus participarea a douăzeci de reprezentanți ai principalelor instituții reprezentante ale părților interesate la nivel național și a fost organizată în format hibrid (10.05.2023 – online, 16-18.05.2023 – față în față). Membrii Forumului s-au întâlnit și au discutat cu reprezentanții ANACEC și ai Ministerului Educației și Cercetării, manageri ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, membri ai Comisiei de profil în ÎPT, experți evaluatori, angajatori și elevi pentru a înțelege mai bine rolurile lor în cadrul procesului de evaluare externă.

Vizita colegială a membrilor ETF QA Forum în Republica Moldova a constat din mai multe etape/faze:

  1. Pregătirea vizitei colegiale - ANACEC a pregătit un set de informații și documente justificative – fișa de informații inițială, un Raport analitic de context național, o analiză SWOT și o serie de documente de reglementare;
  2. Implementarea - vizita colegilor din cadrul ETF QA Forum din Armenia, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Israel, Muntenegru, Maroc, Palestina și Turcia la Centrul de Excelență în Construcții, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale și ANACEC. Au fost realizate interviuri cu managerii instituțiilor de ÎPT, experții evaluatori, membrii Comisiei de profil în ÎPT, angajatori și elevi despre rolul și experiența lor în procesul de evaluare;
  3. Feedback - colegii din cadrul ETF QA Forum au identificat punctele forte și ariile de îmbunătățire în baza faptelor și dovezilor și au oferit NACEC un feedback reflexiv, constructiv și motivant;
  4. Follow-up – ANACEC a avut ocazia de a oferi propriul feedback la vizita colegială și urmează să analizeze și implementeze un plan de acțiuni în baza recomandărilor primite de la colegi.

Sinteza raportului Forumului ETF pentru asigurarea calității în învățământul profesional tehnic - Vizita colegială în Republica Moldova (în română) și raportul integral (în engleză) pot fi accesate aici.