a a a

A fost semnat Acordul de colaborare între ANACEC și AGEPI

Comunicate de presă

A fost semnat Acordul de colaborare între ANACEC și AGEPI
26 Martie 2021

Pe data de 26 martie 2021, a fost semnat un acord de colaborare între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) reprezentată de Viorel IUSTIN, Director general, și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), reprezentată de Andrei CHICIUC, președinte. Acordul are drept scop consolidarea și aprofundarea relațiilor de colaborare în domenii de interes reciproc. 

Pornind de la dezideratul integrării europene a Republicii Moldova și de raliere a științei din țară la standardele internaționale ale cercetării, recunoscând rolul proprietății intelectuale, al educației, cercetării și inovării în dezvoltarea economică, socială și culturală a țării noastre și ținând cont de necesitatea consolidării și conformării sistemului național de proprietate intelectuală și de asigurare a calității în educație și cercetare conform standardelor internaționale în domeniu, ambele entități se angajează să realizeze următoarele obiective:

  • eficientizarea procesului de cercetare și inovare, precum și consolidarea sistemului național de protecție a proprietății intelectuale;      
  • promovarea standardelor internaționale de asigurare a calității cercetării și a celor mai bune practici în vederea eficientizării dobândirii de noi cunoștințe științifice sau tehnologice în cadrul organizațiilor și instituțiilor din domeniile cercetării și inovării, prin organizarea seminarelor de informare și școlarizare;
  • familiarizarea cercetătorilor și inventatorilor din țară cu prevederile legislației naționale și internaționale în domeniul proprietății intelectuale;
  • dezvoltarea competențelor specialiștilor din cadrul organizațiilor și instituțiilor din domeniile cercetării și inovării în materie de management al cercetării, inclusiv în domeniul protecției juridice și valorificării obiectelor de proprietate intelectuală;
  • acordarea asistenței informaționale organizațiilor și instituțiilor din domeniile cercetării și inovării în vederea creării și/sau dezvoltării serviciilor de gestionare a proprietății intelectuale și transferului tehnologic;
  • coeditarea, în calitate de cofondatori, a revistei de proprietate intelectuală, știință și educație ,,Intellectus”, promovarea acesteia în țară și peste hotare în vederea integrării sale în circuitul științific internațional.

Direcțiile prioritare de colaborare comună constau în conlucrarea în procesul elaborării proiectelor de acte normative, precum și a altor instrucțiuni și recomandări, care vor contribui la eficientizarea procesului de cercetare și inovare, precum și la consolidarea sistemului național de protecție a proprietății intelectuale; conlucrarea la pregătirea pentru tipar și editarea revistei de proprietate intelectuală, știință și educație ,,Intellectus”, la pregătirea dosarului de evaluare a revistei în conformitate cu Regulamentul ANACEC cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, precum și la promovarea publicației în mediul științific și universitar din țară și de peste hotare, inclusiv prin intermediul bazelor de date internaționale și cataloagelor internaționale de rezumate pe domenii. 

Acordul de colaborare integral poate fi accesat aici.