a a a

Ediții prădătoare identificate în dosarele de atestare prezentate la ANACEC

Noutăți

Ediții prădătoare identificate în dosarele de atestare prezentate la ANACEC
09 Iunie 2022

Examinarea primară a dosarelor de atestare (de confirmare a titlurilor științifice și științifico-didactice și de aprobare a calității de conducător de doctorat), prezentate la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), arată că pretendenții continuă să publice în ediții pseudoștiințifice (de tip prădător).

Direcția evaluare în cercetare și inovare a ANACEC a elaborat, în urma examinării dosarelor de atestare, în temeiul pct. 10 al Regulamentului privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate in procesul de evaluare a cercetării și inovării (aprobat prin decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 17 din 01.03.2022), o Listă a edițiilor pseudoștiințifice (prădătoare) în care au publicat cercetătorii din Republica Moldova. Lista poate fi consultată AICI.

Totodată, menționăm că această listă nu este exhaustivă și va fi completată în funcție de identificarea edițiilor prădătoare în dosarele de atestare. Pentru evitarea publicării în ediții prădătoare de peste hotare recomandăm:

1. Examinarea cu atenție a ediției în care intenționați să publicați, inclusiv prin prisma corespunderii acesteia criteriilor unei publicații prădătoare, expuse în cadrul webinarului „Publicațiile pseudoștiințifice: cum să le evităm?” (și/sau în prima și a doua prezentare de la acest eveniment);

2. Consultarea Listei bazelor de date acceptate de către ANACEC pentru publicarea rezultatelor studiilor în vederea confirmării titlurilor ştiinţifice;

3. Verificarea recunoașterii edițiilor în care intenționați să publicați ca ediții științifice la nivel național, în țările unde există astfel de practici, de exemplu în România sau Ucraina.

Amintim că din edițiile editate în Republica Moldova, ANACEC recunoaște drept științifice doar articolele publicate în reviste din Registrul revistelor științifice de profil și în lucrările conferințelor din Registrele naționale ale manifestărilor științifice recunoscute.