a a a

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 02.02.2024

Comunicate de presă

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC din 02.02.2024
07 Februarie 2024

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) este persoană juridică de drept public care activează în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova și altor acte legislative și normative în vigoare.

Activitatea ANACEC este axată pe garantarea calității serviciilor prestate de către instituțiile din domeniul educației și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerințelor societății și pieței muncii în formarea cadrelor competente.

Consiliul de conducere - organul colectiv de conducere al ANACEC, în ședința din 02.02.2024, a examinat mai multe subiecte referitoare la asigurarea și promovarea calității în educație și cercetare.

Astfel, în rezultatul evaluării externe a calității au fost aprobate decizii referitoare la autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea programelor de studii și instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

  • Programe de studii superioare: 17 acreditate.
  • Programe de formare continuă: 1 autorizat pentru funcționare provizorie. 
  • Instituții de învățământ: 3 licee teoretice acreditate (2 cu calificativul Bine și 1 cu calificativul Satisfăcător).

Totodată, au fost aprobate decizii privind aprobarea/ modificarea componenței Seminarelor științifice de profil, rectificarea unor decizii și a fost inițiate procedurele de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii.

De asemenea, a fost aprobată Politica calității Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care oferă direcția generală pentru toate activitățile și prezintă un cadru general pentru dezvoltarea ANACEC și a sistemului său intern de asigurare a calități

Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC sunt plasate pe pagina web a Agenției: https://www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere.

ANACEC, care are misiunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale în domeniile de competență atribuite, reiterează angajamentul său de a promova cultura calității în educație și cercetare.